Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka | Recenze knih (audio… komiksy…) | Kritiky.cz

Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka

Kniha je plná krát­kých komik­sů s kočka­mi. Například v čás­ti Jak se sta­rám o... se hlav­ní hrdin­ka - mla­dá hol­ka, roz­ho­vo­ří o tom, jaká je její sta­rost­li­vost o maz­líč­ky, kama­rá­dy, dra­hou polo­vič­ku, sebe. Další kapi­to­lou je Slavní před a po - v pod­sta­tě jsou zde jen tři kate­go­rie - her­ci, muzi­kan­ti, uměl­ci. V komik­su Citová pou­ta vyčí­tá dív­ka koč­ce, že pře­vrh­la mis­ku a čiči­ně ozná­mí, že už jí leze na ner­vy. Číča však vyu­ži­je to, co umí kaž­dá tahle čtyř­no­há sleč­na - odha­lí bříško a dív­ka se z ní může zbláz­nit a stá­le doko­la jí opa­ku­je, jak moc ji milu­je.

V dal­ší čás­ti děv­če řeší, jak v obcho­dě slo­žit trič­ko. Na začát­ku jí to při­jde, že to nic není, ale nako­nec je to hor­ší než čeka­la. Další kapi­to­la Můj vnitř­ní mono­log je poměr­ně roz­sáh­lá. Dívka mys­lí na to, jak se tře­ba stre­su­je kvů­li zprá­vám, nebo když věří, že se svět žene do záhu­by. Další část se zabý­vá tím jak řeší pro­blémy nor­mál­ní člo­věk v porov­ná­ní s tím, jak je řeší řešič. V jed­né z čás­tí této kni­hy se dív­ka zabý­vá vel­kým důle­ži­tým úko­lem a malý­mi nedů­le­ži­tý­mi úko­ly. Jenže ani její kočka nezů­stá­vá poza­du. Například pro­hlá­sí, že svou maji­tel­ku bude budit ve tři hodi­ny ráno.

Dále pře­vrh­ne hrneč­ky, roz­sá­pe záclo­ny, na zna­me­ní lás­ky jí zary­je dráp­ky do masa, odmít­ne jíst svo­je žrádlo, bude si stě­žo­vat, bude vraž­dit nevin­ná zví­řát­ka a nosit své panič­ce jejich mrt­vol­ky. Na tohle všech­no má panič­ka jen jed­no slo­vo - koťá­teč­ko. Další kapi­to­la se zají­má o to, co bylo před rokem 2016. Řeší se zde, co lidi moti­vu­je. V dal­ší čás­ti kni­hy se mla­dá dáma zají­má o otáz­ky typu proč - proč nemů­že spát, proč ji tak bolí bři­cho nebo proč ji tak tla­čí na hru­di. Také se zabý­vá poměr­ně prag­ma­tic­kou zále­ži­tos­tí - jaký je roz­díl v tom, když uklí­zí ona, a když uklí­zí muž.

Je to vel­mi dob­rá kníž­ka komik­sů, oprav­du krát­kých. Jedná se povět­ši­nou o úsměv­né věci. Kresba je zde čis­tě čer­no­bí­lá, ale k tomu se to úpl­ně hodí. I obál­ka se mi líbí. Doporučuju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 112 stran.

 • Autor: Sarah Andersenová
 • Žánr: komiks
 • Nakladatelství: COOBOO
 • Datum vydá­ní: 30. 07. 2018

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?12. srpna 2018 Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus? Monika se nesmírně těšila, až začnou prázdniny. Už od května čekala na tohle období a najednou to bylo tady. Se spolužáky si zamávali a rozprchli se vstříc dvěma měsícům volna. Monika už […]
 • Ochránci draků - podaří se bratrům zachránit svůj domov před vetřelci?13. srpna 2018 Ochránci draků - podaří se bratrům zachránit svůj domov před vetřelci? Flynn a Paddy, dvanáctiletý a desetiletý - bratři - momentálně lovili pro svou rodinu večeři. Flynn dlel na ručně vydlabávané kánoi, zatímco čekal, s jakou se vynoří jeho mladší bratr - […]
 • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […]
 • A - kniha - recenze - 100 %26. března 2017 A - kniha - recenze - 100 % Pavel Čech patří mezi spisovatele a také ilustrátory, jenž si vytvářejí vlastní svět. Magickou atmosféru dodává svým knihám jak psaným, tak i čistě jen s ilustracemi. Jednou takovou je A. […]
 • Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus23. prosince 2016 Sarah Andersenová: Dospělost je mýtus Viděli jste někdy na Facebooku nebo Tumblru krátké černobílé komiksy s introvertní dívkou ve vytahaném svetru? Jestli ano, konečně se vám poštěstilo a komiksy vyšly v jedné knize a jsou […]
 • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
 • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […]
 • Smoothies na zahřátí - kniha3. března 2018 Smoothies na zahřátí - kniha V této kuchařce se začíná nejprve vyprávět o tom, že smoothie je druh životního stylu. Potom se začnou řešit suroviny. Je zde vypsané mražené i čerstvé ovoce, zelenina, ořechy, ořechová a […]
 • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
 • Recenze knihy: Botanicum3. června 2018 Recenze knihy: Botanicum Království rostlin bez nutnosti opustit teplo domova – tak by se dalo definovat Botanicum autorek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na přebalu se dočtete, že se jedná o muzeum, které má […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg