Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Charles Lindbergh: Transatlantický letPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Charles Lindbergh: Transatlantický let
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Příběh nesku­teč­né odva­hy, odhod­lá­ní a sebeza­pře­ní. Asi tak by se dalo shr­nout hlav­ní téma této kni­hy. Věřím, že se najde jen málo lidí, kte­rým by jmé­no Charles Lindbergh nic neří­ka­lo. Vždyť se jed­ná o pilo­ta, kte­ré­mu se jako prv­ní­mu na svě­tě poda­ři­lo usku­teč­nit let bez mezi­při­stá­ní z New Yorku do Paříže. V leta­dle, ze kte­ré­ho nebyl čel­ní výhled ven, a u kte­ré­ho hro­zil nespo­čet poruch, jež by měly fatál­ní násled­ky. Navzdory všem nesná­zím a fak­tu, že se nena­šlo pří­liš mno­ho lidí, kte­ří by poš­tov­ní­mu pilo­to­vi věři­li, že toho­to prven­ství sku­teč­ně dosáh­ne, Charles Lindbergh při­stál v květ­nu roku 1927 po více než tři­ce­ti třech hodi­nách v Paříži.

Jak již samot­ný název kni­hy napo­ví­dá, její obsah je zamě­ře­ný pře­de­vším na let jako tako­vý. Autor vychá­zí ze sku­teč­ných zázna­mů z letu a z dení­ku, kte­rý si Lidbergh vedl. Záměrem je vtáh­nout čte­ná­ře do leta­dla hned ved­le pilo­ta. Musím při­znat, že do jis­té míry se to auto­ro­vi i daří, avšak někte­ré pasá­že se po chví­li začnou stá­vat mono­tón­ní­mi a tak nějak neza­jí­ma­vý­mi. Věřím, že tuto kni­hu oce­ní zejmé­na člo­věk, kte­rý se v leta­dlech ale­spoň tro­chu vyzná a napří­klad úda­je o výš­ce letou­nu či tep­lo­tě ole­je mu řek­nou víc než neza­svě­ce­né­mu čte­ná­ři, kte­ré­ho jen láká před­sta­va, že zjis­tí něco málo ze záku­li­sí toho­to slav­né­ho letu. Leckomu se tak může snad­no stát, že budou mít jeho oči ten­den­ci pře­ska­ko­vat odstav­ce s tech­nic­ký­mi úda­ji o letu, přes­to­že to je jed­nou z hlav­ních sou­čás­tí této kni­hy.

Ačkoliv se děj točí hlav­ně kolem letu jako tako­vé­ho, kni­ha obsa­hu­je i poměr­ně dost pasá­ží, kte­ré se věnu­jí Lindberghovu živo­tu a jeho rodi­ně. Není tedy tak jed­no­tvár­ná, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Zjistíme tře­ba, za jakých okol­nos­tí se jeho před­ko­vé dosta­li do Ameriky nebo jaký styl výcho­vy for­mo­val jeho osob­nost. Kniha je navíc dopl­ně­na o dobo­vé foto­gra­fie, kte­ré zachy­cu­jí napří­klad mla­dé­ho Lindbergha se svým otcem, letoun The Spirit of St. Louis nebo mapy, pod­le kte­rých Lindbergh pod­ni­kl svůj slav­ný let přes Atlantik.

Celkově vza­to se jed­ná o kni­hu, kte­rá jis­tě nadchne milov­ní­ky létá­ní a po vět­ši­nu času zaujme i lai­ky. Jen neče­kej­te napě­tí typu „jak to celé dopad­ne“, pro­to­že konec kaž­dý dob­ře zná.

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 339 Kč.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze