Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Velká kniha sněhu a ledu


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Velká kni­ha sně­hu a ledu
Ohodnoťte člá­nek

V této kníž­ce děti pozna­jí tajem­ství sně­ho­vé a ledo­vé nadíl­ky a všech­no, co k ní pat­ří. Děti zde najdou odpo­věď na spous­tu věcí, kte­ré se dějí v zimě. Knížka má 24 stran, kte­ré mimo jiné obsa­hu­jí spous­tu tema­tic­kých obráz­ků. Text je střed­ně vel­ký a hra­vě jej zvlád­nou pře­číst začí­na­jí­cí ško­lá­ci.

V kníž­ce se dozví­me o sně­ho­vých vloč­kách, jak žijí zví­řát­ka v zimě, o sně­ho­vé bou­ři, o sever­ním pólu, Sněhové krá­lov­ně, o zví­ře­cích otu­žil­cích, jak si posta­vit iglú a mno­ho dal­ší­ho. Vše je peč­li­vě a krát­ce popsá­no včet­ně obráz­ku, kte­rý vysti­hu­je danou udá­lost nebo pojem. Písmena jsou men­ší, a tak text bude pro prv­ňá­ky ješ­tě pro­blé­mem, tak­že je dob­ré dohlí­žet nebo před­čí­tat. Na něko­li­ka mís­tech nalez­ne­me roz­klá­da­cí strán­ky, kte­ré jsou hez­ky poma­lo­va­né obráz­ky. Např. prv­ní obrá­zek vysti­hu­je kra­ji­nu v zimě. Když stra­ny roz­lo­ží­te, vidí­te na obráz­ku, co se děje v pod­ze­mí, jak zví­řát­ka hez­ky spin­ka­jí ve svých norách.

Tato kníž­ka je vel­mi hez­ké poví­dá­ní o zimě, kte­ré děti urči­tě nadchne, a svým způ­so­bem je i nauč­ná. Hlavně dětem zod­po­ví snad všech­no, co se týká zimy. Obrázky jsou vel­mi pěk­né a pro oči vel­mi láka­vé. Vazba kni­hy nepů­so­bí moc pev­ně, snad něco vydr­ží. Také si dávej­te pozor na správ­né slo­že­ní roz­klá­da­cích strá­nek, jinak se vám ihned pomač­ka­jí, což je ško­da, ale nápad to byl urči­tě dob­rý. Knížka je obsa­ho­vě pěk­ná, ale cena je tro­chu vyš­ší.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Svět bez stížností, svět bez útoků i protiútoků...30. listopadu 2017 Svět bez stížností, svět bez útoků i protiútoků... Stížnosti nám ubírají energii. Skutečný poklad této knihy tkví v tom, že v ní na vlastní oči spatříte chvíle, kdy do stěžování si, upouštění páry a do této formy hněvu proti sobě samým či […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...