Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová
Spojovačky: Český les v 800 teč­kách – Simona Burešová
Ohodnoťte člá­nek

Spojovačky zva­né dot-to-dot již snad ani není tře­ba před­sta­vo­vat, na našem trhu se obje­vi­ly již před drahnou chví­lí a ihned si našli své milov­ní­ky. Spojovačky nabí­zí ze změ­ti na prv­ní pohled nesou­vi­se­jí­cích čísel jejich postup­ným spo­jo­vá­ním vytvo­ře­ní nové­ho obra­zu, kte­rý nebyl na prv­ní pohled vůbec vidět. Jako bonus si vznik­lý obraz lze vybar­vit.

Na trhu se obje­vi­ly spo­jo­vač­ky Prahy, zví­řat a dal­ších moti­vů v roz­lič­ných nakla­da­tel­stvích. Nyní vychá­zí dal­ší kníž­ka spo­jo­va­ček pro jejich milov­ní­ky, ten­to­krát čes­ká autor­ka vytvo­ři­la moti­vy čes­ké­ho lesa – jejich typic­ké zástup­ce. A tak se po spo­je­ní čísel na strán­kách kníž­ky setká­te s typic­ký­mi zástup­ci čes­ké­ho lesa, jako je srnec, straka­poud, tak i s těmi, kte­ré z něho sko­ro vymi­ze­li. Na posled­ní strán­ce najde­te drob­né zají­ma­vos­ti k jed­not­li­vým zástup­cům a to nejen v češ­ti­ně, ale i ang­lič­ti­ně a něm­či­ně, čímž si navíc může­te pro­cvi­čit cizí jazyk.

Nyní tedy již vez­mě­te tuž­ku do ruky (dob­ře oře­za­nou či ten­kou fixu) a vždy začně­te čís­lem jed­na a spo­juj­te čís­li­ce tak, jak jdou po sobě, nemě­li bys­te pře­ska­ko­vat ani se vra­cet. Tečky jsou barev­ně odli­še­ny, což slou­ží k lep­ší ori­en­ta­ci při prá­ci. Obraz nevy­tvo­ří­te za pár minut, tudíž si na něj vyhraď­te dosta­tek času a pak již jen nech­te pra­co­vat svou fan­ta­zii a hádej­te, co se vám rodí pod ruka­ma. Výsledný obraz si může­te někam vysta­vit. Jen pozor, jak už je u spo­jo­va­ček zvy­kem, čísíl­ka jsou vcel­ku malin­ká, tak­že si mož­ná bude­te muset vzít na pomoc i lupu.


Autor: Simona Burešová

Nakladatelství: Plus

Žánr: oma­lo­ván­ky, kre­a­ti­vi­ta

Počet stran: 32

Hodnocení: 80 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové9. listopadu 2017 "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští rok, zkuste jej raději vyměnit za „Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové, jež vydala Grada Publishing, […]
  • 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte19. prosince 2016 20 zvířat v 1 000 tečkách – Thomas Pavitte Jistě si každý vzpomene, že v době dětství se mu do ruky dostal obrázek, který vznikl tak, že se spojilo několik teček. Obvykle stačilo několik tahů a jednoduchý obrázek byl na světě. Na […]
  • Domácí mazlíčci – omalovánky4. února 2018 Domácí mazlíčci – omalovánky Relaxační omalovánky již není třeba představovat, nějaký rok drží svou neotřesitelnou pozici na trhu a nakladatelství přichází stále s dalšími motivy, tudíž v dnešní době vybrat si náměty […]
  • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […]
  • Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore20. června 2016 Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore Rádi si hrajete, vymalováváte, necháváte se překvapit? Pak Vám nakladatelství Grada přináší spojovačky, které třeba znáte ze svého dětství. Spousty čísílek a jejich postupným spojováním […]
  • Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace10. června 2017 Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme pocit, že musíme všechno stihnout, lidem chybí právě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člověk […]
  • Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic24. března 2017 Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic Kočky, jejich moudrost, pití čaje, rovnováha – co mají tyto tři slovní spojení společného? Určitě to, že právě to mohou být klíčová slova, která vás napadnou, až si obálku této knihy […]
  • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
  • Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś26. dubna 2016 Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś   Na trh přichází další ze série omalovánek, které si velmi rychle získaly na popularitě u mnoha čtenářů, kteří se bez ohledu na věk rádi ponoří do světa obrázků, barev a fantazie, […]
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X