Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Rudolf Klekner – KLEKNER - audiokniha - recenze


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Rudolf Klekner – KLEKNER - audi­ok­ni­ha - recen­ze
Ohodnoťte člá­nek

Rudolf Klekner byl svým způ­so­bem inte­re­sant­ní oso­ba, a to v tom, že se stal paci­en­tem něko­li­ka psy­chi­at­ric­kých léče­ben. Jeho auten­tic­ké zážit­ky vyšly na audi­ok­ni­ze trva­jí­cí více než čty­ři a půl hodi­ny. Příběh začí­ná tím, že Rudolfa hle­dá jeho kama­rád ze škol­ních lavic Václav, když ho spat­ří na uli­ci. U něj doma mu však jeho mat­ka ozná­mí, že už rok neži­je. Prozradí mu, že Rudolf pro něj zane­chal kufr, ale neví, co v něm je.

Václav spat­ří v kuf­ru jeho zápis­ky a roz­hod­ne se je vyprá­vět. Jsou to růz­né, dá se říci fan­tasma­go­rie o jeho údaj­ných vyná­le­zech, filo­zo­fic­kých řečech o živo­tě, při­čemž nechy­bí mís­ty i vtip­né, avšak také dosti vul­gár­ní vzpo­mín­ky. Těžko říci, jest­li Rudolf Klekner trpěl oprav­du něja­kou dušev­ní poru­chou – hra­ni­ce mezi bláz­nov­stvím a geni­a­li­tou je někdy ten­čí než by se moh­lo něko­mu zdát.

Příběh na audi­ok­ni­ze vyprá­ví jeden člo­věk – herec Václav Knop. Říkám tomu medo­vý před­nes, pro kte­rý se vypla­tí toto cd zakou­pit a poslech­nout. Nevím, co si mám o pří­bě­hu mys­let. Popravdě řeče­no to není můj šálek čaje. Mě to bohu­žel neza­u­ja­lo, což je ško­da, vzhle­dem k inter­pre­to­vi. Obal cd je poměr­ně ponu­rý, ale to se dá pocho­pit, vzhle­dem k tomu, že se to ode­hrá­vá i v blá­zin­ci, lido­vě řeče­no. Hudba je doce­la divo­či­na, nevím, k čemu bych ji při­rov­na­la.

Tahle audi­ok­ni­ha se hodí pro člo­vě­ka, kte­rý má rád čer­ný humor. To já sice nejsem, ale urči­tě se najde někdo, kdo ho vyzná­vá a v tom pří­pa­dě bude audi­ok­ni­ha Klekner skvě­lá vol­ba.

Věnovalo vyda­va­tel­ství Kanopa.

 • Druh zbo­ží: CD nosič
 • Žánr: belet­rie
 • Interpret: Václav Knop
 • Vydavatel: Kanopa
 • Rok vydá­ní: 2013
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Černá krev - audiokniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Černá krev - audiokniha - recenze - 100 % Mladý chlapec Bernard píše do novin, podle vydavatele značně nudné články. Tak mu prostě dá úkol, aby jeho noviny začínaly tam, kde ostatní končí. Tak si Bernard vymyslí tzv. novinářskou […]
 • Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 %4. dubna 2017 Patnáctiletý kapitán - audiokniha - recenze - 100 % Někteří možná tento dobrodružný román znají knižně od Julese Verna, avšak dnes přináším recenzi audioknihy. Na motivy knihy napsal tento příběh Václav Knop, který si zároveň střihl jednu […]
 • Všechno si pamatuju... - audiokniha - recenze - 100 %4. dubna 2017 Všechno si pamatuju... - audiokniha - recenze - 100 % Tato audiokniha spadá do kategorie herci a jejich zábavné historky ze života. Hlavním vypravěčem je herecká legenda – Otakar Brousek starší. Zpovídají ho jeho dvě děti – populární herci […]
 • Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100%22. března 2017 Povídky - O. Henry - recenze - audiokniha - 100% Audioknihy sice nemají ještě takovou pozici jako normální knihy, ale i tak se dostávají do popředí. I Jazz Music patří do vydavatelů, jenž mají na svém kontě krásné tituly. Jedním z nich […]
 • Láska a tma - kniha18. června 2017 Láska a tma - kniha Muž má přítelkyní a té v průběhu jejich vztahu vypráví, co zažil jako mladý chlapec. Téměř pokaždé se řeč stočí na jednu jeho dívku z minulosti – Marvi. Jednoho večera hráli pasiáns a on […]
 • Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %30. března 2017 Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 % Klubíčko veselých pohádek patří mezi audioknihy, na kterých se podílelo více herců. Celkem je zde sedm pohádek, přičemž každou čte jiný interpret. V první – O Lucince a větru Matyášovi […]
 • O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 %22. března 2017 O rackovi a kočce, která ho naučila létat - audiokniha - recenze - 100 % Třemi slovy - kouzelná, nádherná, dojemná. Tak můžu označit jednu z nejlepších audioknih – O rackovi a kočce, která ho naučila létat. Autorem knižní předlohy je Luis Sepúlveda, kterému se […]
 • Predátor - kniha9. června 2017 Predátor - kniha Hector Cross se znenadání probudil a měl pocit, že něco se děje, prostě že není všechno, jak má být. Uviděl něco, co se blížilo k němu do ložnice. Mělo to šupiny a byla to vlastně příšera. […]
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]
 • Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 %28. března 2017 Doktor Proktor a prdící prášek - audiokniha - recenze - 100 % Kdo někdy četl pohádky od norské spisovatelské hvězdy Jo Nesbø, tak zcela jistě ví, že série o doktoru Proktorovi je skvělá knižně, tudíž se dalo předpokládat, že i první díl, načtený do […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Comgad.cz doporučuje