Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Projekt pes (ten můj)Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

V našem kniž­ním pří­bě­hu je hlav­ním hrdi­nou klu­či­na jmé­nem Jenda, kte­rý se sna­ží pře­svěd­čit své rodi­če, aby mu poří­di­li psa. Jenda jako kaž­dý kluk je veli­ce neod­byt­ný a co si nyní uma­nul, to chce také usku­teč­nit, i když někdy to pro něho oprav­du nebu­de leh­ké, vymys­lí si však bra­vur­ní plán a snad i rodi­če přelstí. Jak to všech­no dopadlo, se dozví­te v této kníž­ce pro děti, kte­rá má 72 stran.

Knížka je vel­mi krás­ně ilu­stro­va­ná a nalez­ne­te zde pěk­né obráz­ky k popi­so­va­né­mu pří­bě­hu, občas i komic­ky vtip­né. Text je sro­zu­mi­tel­ný a bez pra­vo­pis­ných chyb. Písmena jsou střed­ně vel­ká a ško­lá­ci s tím­to tex­tem jis­tě nebu­dou mít při čte­ní žád­ný pro­blém. Výrazově se autor­ka sna­ži­la vžít do mlu­vy dneš­ní mlá­de­že a tak čte­ní je vlast­ně zába­va.  Autorka se sna­ži­la popsat, co nej­re­ál­ně­ji jak to v rodi­ně bývá, když si děti něco zama­nou. Také se vel­mi dobře vži­la do role dítě­te, z jehož strán­ky je pří­běh popi­so­ván, a to včet­ně těch vese­lých i smut­ných strá­nek. V kníž­ce se také sezná­mí­me s cho­dem domác­nos­ti i s jeho dal­ší­mi čle­ny, kde také nemů­že chy­bět babič­ka a kama­rád­ka ze ško­ly, kte­rá pochá­zí z rodi­ny, kte­rá má chov­nou sta­ni­ci pro pej­sky a kvů­li kte­ré to všech­no vlast­ně zača­lo.

Svým obsa­hem mě kníž­ka pře­kva­pi­la, a pro­to jí mohu jen dopo­ru­čit, Vaše děti urči­tě kníž­kou potě­ší­te. Pořizovací cena kníž­ky odpo­ví­dá své kva­li­tě. Pokud doma už pej­ska máte, do kníž­ky se dít­ko tolik nevži­je. V pří­pa­dě, že pej­ska plá­nu­je­te dětem poří­dit, je to vel­mi pěk­ná čet­ba, kdy se děti sezná­mí, jak se o tako­vé­ho pej­ska posta­rat, a že to pro­s­tě není jenom tak mít pej­ska na okra­su nebo pro­to, aby Vás obdi­vo­va­li Vaší přá­te­lé.


 • Autor:Lucie Hlavinková
 • Žánr:pří­běhy o zví­řa­tech, pří­běhy dětí, humor pro děti
 • Nakladatelstvi:ALBATROS
 • Datum vydá­ní: 10.04.2017

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 183 Kč.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Myší hlídka - 65 %15. června 2016 Myší hlídka - 65 % Zadáš-li úkol příslušníku Hlídky, ani smrt mu v jeho dokončení nezbrání. Takovou pověst mají myší stopaři a průvodci mezi obyvateli myšího teritoria. Straš, Justýn a Rybák jsou členy Myší hlídky a jejich odvaha a nebojácnost je příkladná. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 %11. září 2016 Helena Haraštová, Jakub Cenkl: Nebojím se tmy - 100 % Prošel si tím asi každý. Po pohádce rodič zhasnul lampičku a byla tma. V tu ránu ožila šatní skříň, pod postelí číhalo strašidlo, záclona se proměnila v ducha, stíny začaly tančit… Většina z nás ze strachu vyrostla, jak ale pomoci malým […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Příručka pro partyzány4. září 2016 Příručka pro partyzány Možná že jste si při přečtení nadpisu tohole článku řekli: "Partyzáni měli nějaké příručky?", nic si toho nedělejte, tuto větu jsem si řekl taky když jsem na tuhle knihu narazil. Koneckonců žádný člověk není neomylný a vše se musí naučit, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková26. prosince 2016 Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková Možná dle názvu budete čekat vyprávění o cestě psa Blůmy, jak dosáhl dokonalosti. Nenechte se zmást názvem, žádné vyprávění se nekoná. Pes Blůma ví, že kdyby se začal učit ve stáří, bylo by to trochu pozdě, neboť starého psa už novým […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Čáry života19. dubna 2017 Čáry života Veronica Rothová, autorka Divergence - jedné z nejslavnějších sérií vůbec, přichází na knižní trh se svou novinkou – Čárami života. Ocitáme se v galaxii, ve které má každý člověk speciální dar. Je to svět, kde vládne krutost, násilí a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 %21. dubna 2017 Jinny z Finmory - Divoká jízda - kniha - recenze - 100 % Jinny se přestěhovala z Finmory na Skotskou vysočinu a pozná arabskou horkokrevnou klisnu Šantu. Pokouší se jí cvičit mírumilovně, tudíž žádný křik ani bití, to vše je Jinny jako milovnici koní jednak cizí a také odporné. Šanta je velmi […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Dědečkové - kniha - recenze - 100 %25. března 2017 Dědečkové - kniha - recenze - 100 % Tenhle počin je docela unikátní. Tak za prvé – knihu autor Pavel Čech věnoval těmto rodinným příslušníkům. Je zde devět pohádek – Hvězdář, Hruška, Knoflík, Biograf, Moře, Naposled Psím bojovníkem, Hvězda, Ještě něco, Přání. Nenajdete zde […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny19. dubna 2016 Královo přístaviště / King´s Landing – Hra o Trůny Královo Přístaviště je královské hlavní město Westerosu a Sedmi Království. Populace je přibližně 500 000 obyvatel. Nachází se na Černovodě v místě, kde poprvé přistál Aegon Dobyvatel. Město samotné je obehnáno zdí, chráněno posádkou […] Posted in Filmová místa
 • Kiera Cassová: Siréna3. dubna 2017 Kiera Cassová: Siréna Než se Kahlen stala sirénou, byla normální náctiletou dívkou a žila obyčejný život. Když se ale s rodinou plaví na lodi, která se náhle začne potápět, setká se s Oceánem, který ji zachrání před utonutím. Místo smrti, která čeká všechny […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jiří Březina: Polednice - 100 %12. září 2016 Jiří Březina: Polednice - 100 % Na Promlčení, detektivku, která si loni získala pozornost milovníků tohoto žánru, navázal šestatřicetiletý Jiří Březina další knihou – Polednicí. I když navázal – dějově Polednice předchází Promlčení, v němž se vůbec poprvé setkáme […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.