Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Papír s duší vintage - kniha plná inspiracePartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Papír s duší vin­tage - kni­ha plná inspi­ra­ce
Ohodnoťte člá­nek

Nůžky, lepi­dlo, papír, sta­ré pohle­dy a foto­gra­fie, sta­ré kni­hy, lát­ky, kar­tón, kraj­ky... Zkrátka věci, kte­ré se nachá­ze­jí v kaž­dé domác­nos­ti. Věděli jste, že se z nich dají vyro­bit nád­her­né věci ve sty­lu vin­tage?

Autorky kni­hy Papír s duší vin­tage, Miloslava Voborníková a Patricia Janečková,  spo­ju­jí oblí­be­nou prá­ci s papí­rem s mód­ním sty­lem zva­ným vin­tage. Poradí, jak lev­ně či zce­la zdar­ma zís­kat mate­ri­ál na vytvo­ře­ní krás­ných drob­nos­tí s duší dáv­ných časů, pro­zra­dí postu­py, jak si obar­vit a zpa­ti­no­vat papí­ry, vyro­bit vlast­ní ozdo­by a vysvět­lí tech­ni­ky embo­so­vá­ní i zdo­be­ní.

Jednotlivé postu­py jsou jed­no­du­še a zro­zu­mi­tel­ně popsá­ny a dopl­ně­ny foto­gra­fie­mi, kte­ré zachy­cu­jí jed­not­li­vé kro­ky výro­by vámi zvo­le­né deko­ra­ce. Na kon­ci postu­pu jsou pak zob­ra­ze­ny i jiné barev­né vari­an­ty. To inspi­ru­je k obmě­ňo­vá­ní barev i mate­ri­á­lů a dává tak vznik­nout ori­gi­nál­ním výrob­kům, kte­ré nejen zaujmou, ale i uká­žou něco z osob­nos­ti člo­vě­ka, kte­rý je vytvo­řil.

Co se mě týká, zau­ja­li mě infor­ma­ce o bar­ve­ní papí­ru. Když papír bar­ví­te v čer­ve­ném víně nebo v ovoc­ném čaji, zís­ká odstín sta­ro­rů­žo­vé. Hnědá barva se dosáh­ne bar­ve­ním v kávě, ale její krás­ný odstín zís­ká­te i bar­ve­ním v čer­ném čaji či čaji roi­bo­os. Takhle obra­ve­ný papír lze vyzdo­bit mno­ha způ­so­by a dá se pou­žít tře­ba na výro­bu visa­ček, zálo­žek do kni­hy, přá­ní­ček či kra­bi­ček na drob­nos­ti. Líbí se mi i nápa­dy na vlast­ní „Art jour­nal“, což je kni­ha na vle­po­vá­ní foto­gra­fií, poznám­ko­vý blo­ček i pra­cov­ní sešit.

Na pou­hých 64 stra­nách tahle kni­ha nabí­zí množ­ství inspi­ra­ce a návo­dů. To z ní dělá ide­ál­ní­ho spo­leč­ní­ka pro tvo­ři­vé lidi, kte­ří rádi pra­cu­jí s papí­rem, nebo by s pra­cí s ním chtě­li začít, ale nevě­dí, jak.

Hodnocení: 95 %

Papír s duší vin­tage

Autorky: Miloslava Voborníková, Patricia Janečková

Nakladatelství: Grada

Edice: Šikovné ruce

Počet stran: 64

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada.

Pokud bys­te si sami chtě­li zku­sit vyro­bit hezkou a ori­gi­nál­ní deko­ra­ci a kni­ha vás zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […]
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]

1 komentář: „Papír s duší vintage - kniha plná inspirace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Thor | Thor: Temný svět na Blu-ray