Nejznámější české a moravské koledy
Nejznámější čes­ké a morav­ské kole­dy
Ohodnoťte člá­nek

K blí­ží­cím se vánoč­ním svát­kům neod­mys­li­tel­ně pat­ří zpí­vá­ní koled. Ty nej­zná­měj­ší čes­ké a morav­ské kole­dy sesbí­ral Pavel Maťátko a sesta­vil z nich stej­no­men­ný zpěv­ník.   

Ve vánoč­ním čase se ukrý­vá bohat­ství pra­sta­ré tra­di­ce. Nejen křes­ťan­ské, ale i té mno­hem star­ší, pohan­ské, sta­ro­slo­van­ské. Té, kte­rá byla pře­dá­va­ná po sta­le­tí z poko­le­ní na poko­le­ní. Její sou­čás­tí je i spo­leč­ný zpěv, kte­rý pat­ří ke všem slav­nost­ním chví­lím, tedy i k těm vánoč­ním. Kancionály, rorát­ní pís­ně a kole­dy jsou význam­nou sou­čás­tí čes­kých Vánoc.

Koledy v zpěv­ní­ku Pavla Maťátka jsou upra­ve­ny pro kla­vír a dopl­ně­ny akor­dy pro kyta­ru. Najdete zde napří­klad Rolničky, Narodil se Kristus Pán, Čas rados­ti, vese­los­ti, Nesem vám novi­ny, Pásli ovce Valaši, Půjdem spo­lu do Betléma, Slyšte, slyš­te, pastuš­ko­vé, Štědrej večer nastal, Kyrie elei­son, Štěstí, zdra­ví, pokoj sva­tý nebo oblí­be­nou Tichou noc, sva­tou noc.  O vizu­ál­ní strán­ku se posta­ra­la Kamila Skopová, kte­rá ke kaž­dé kole­dě při­da­la nád­her­nou drob­nou ilu­stra­ci.

Celé díl­ko půso­bí dojmem, jako by se autor sna­žil při­blí­žit kole­dy nejen dětem, ale i dospě­lým. Jako by chtěl do moder­ní­ho svě­ta při­nést závan sta­rých tra­di­cí. A to se mu poved­lo.

Hodnocení: 80%

 

Nejznámější čes­ké a morav­ské kole­dy

Autor: Pavel Maťátko

Ilustrace: Kamila Skopová

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 64

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích2. listopadu 2017 Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. Báře bylo zpočátku smutno a za přestěhování se na rodiče zlobila, no nakonec objevila dva důvody, […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha24. května 2018 Vznik ČSR 1918 - Velezrada se trestá - kniha Bára je dvanáctileté, na první pohled úplně normální děvče, ovšem má jedno zásadní tajemství - může cestovat do minulosti, a to díky kouzelnému atlasu. S rodiči se přestěhovala na venkov, […]
  • Smoothies na zahřátí - kniha3. března 2018 Smoothies na zahřátí - kniha V této kuchařce se začíná nejprve vyprávět o tom, že smoothie je druh životního stylu. Potom se začnou řešit suroviny. Je zde vypsané mražené i čerstvé ovoce, zelenina, ořechy, ořechová a […]
  • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
  • Pavel Scheufler - Fotoportréty26. února 2018 Pavel Scheufler - Fotoportréty Každý, kdo měl v ruce fotouparát, už vytvořil portrétní fotografii. Jak ale udělat ideální snímek, aby se líbil fotografovi i fotografovanému, byl bez rušivých vjemů a zároveň nebyl fádní? […]
  • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X