Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Nejznámější české a moravské koledyPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Nejznámější čes­ké a morav­ské kole­dy
Ohodnoťte člá­nek

K blí­ží­cím se vánoč­ním svát­kům neod­mys­li­tel­ně pat­ří zpí­vá­ní koled. Ty nej­zná­měj­ší čes­ké a morav­ské kole­dy sesbí­ral Pavel Maťátko a sesta­vil z nich stej­no­men­ný zpěv­ník.   

Ve vánoč­ním čase se ukrý­vá bohat­ství pra­sta­ré tra­di­ce. Nejen křes­ťan­ské, ale i té mno­hem star­ší, pohan­ské, sta­ro­slo­van­ské. Té, kte­rá byla pře­dá­va­ná po sta­le­tí z poko­le­ní na poko­le­ní. Její sou­čás­tí je i spo­leč­ný zpěv, kte­rý pat­ří ke všem slav­nost­ním chví­lím, tedy i k těm vánoč­ním. Kancionály, rorát­ní pís­ně a kole­dy jsou význam­nou sou­čás­tí čes­kých Vánoc.

Koledy v zpěv­ní­ku Pavla Maťátka jsou upra­ve­ny pro kla­vír a dopl­ně­ny akor­dy pro kyta­ru. Najdete zde napří­klad Rolničky, Narodil se Kristus Pán, Čas rados­ti, vese­los­ti, Nesem vám novi­ny, Pásli ovce Valaši, Půjdem spo­lu do Betléma, Slyšte, slyš­te, pastuš­ko­vé, Štědrej večer nastal, Kyrie elei­son, Štěstí, zdra­ví, pokoj sva­tý nebo oblí­be­nou Tichou noc, sva­tou noc.  O vizu­ál­ní strán­ku se posta­ra­la Kamila Skopová, kte­rá ke kaž­dé kole­dě při­da­la nád­her­nou drob­nou ilu­stra­ci.

Celé díl­ko půso­bí dojmem, jako by se autor sna­žil při­blí­žit kole­dy nejen dětem, ale i dospě­lým. Jako by chtěl do moder­ní­ho svě­ta při­nést závan sta­rých tra­di­cí. A to se mu poved­lo.

Hodnocení: 80%

 

Nejznámější čes­ké a morav­ské kole­dy

Autor: Pavel Maťátko

Ilustrace: Kamila Skopová

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 64

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích2. listopadu 2017 Veronika Válková - Řím: Pozdvižení v Pompejích Dvanáctiletá Bára a její rodiče se přednedávnem přestěhovali z Prahy do domu na venkově. Báře bylo zpočátku smutno a za přestěhování se na rodiče zlobila, no nakonec objevila dva důvody, […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
  • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]
  • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]
  • Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat22. srpna 2017 Erwin Tschirner - Angličtina: 4000 slovíček podle témat Učíte se anglický jazyk a chcete si zopakovat nebo rozšířit slovní zásobu? Učebnice angličtiny od Erwina Tschirnera obsahuje 4000 nejdůležitějších slov, které jsou řazeny podle témat a […]
  • Od nápadu k podnikatelskému plánu26. listopadu 2017 Od nápadu k podnikatelskému plánu Máte skvělý nápad, jste přesvědčení, že by vám mohl vydělat peníze a uvažujete o tom, že začnete podnikat? Nebo jste zkušení podnikatelé a chcete svůj byznys dále rozvíjet?  Nebo o […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu