Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Naučte své děti říkat L, R, Ř (S logopedkou Luckou)


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Naučte své děti říkat L, R, Ř (S logo­ped­kou Luckou)
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.

Báječná pří­ruč­ka pro všech­ny rodi­če, kte­ří chtě­jí nau­čit své děti vyslo­vo­vat pro­ble­ma­tic­ké hlás­ky hra­vou for­mou.

Tato kni­ha se zamě­řu­je na to, jak zábav­ným způ­so­bem nau­čit vaše děti říkat L, R a Ř. Zároveň však rodi­če pou­čí i o vel­mi důle­ži­tých zása­dách, kte­ré by se měly při pro­cvi­čo­vá­ní správ­né výslov­nos­ti dodr­žo­vat. Také se hned na začát­ku pub­li­ka­ce dozví­me, jak dob­ře roz­ví­jet moto­ri­ku mlu­vi­del, aby správ­né výslov­nos­ti nic nebrá­ni­lo.

Každá hlás­ka je samo­stat­ně a dopo­drob­na vysvět­le­na – jak vzni­ká a jak se při ní pohy­bu­jí ústa, rty i jazyk.  Také jsou zde zmí­ně­ny nej­čas­těj­ší chy­by při jejich výslov­nos­ti i při nácvi­ku a jak se jim vyva­ro­vat. Dozvíme se i, v jakém pořa­dí by se měly tyto tři hlás­ky děti učit. Nedílnou sou­čás­tí této prak­tic­ké kni­hy je řada her, kte­ré pomo­hou vaše­mu dítě­ti s pro­cvi­čo­vá­ním, aniž by si plně uvě­do­mo­va­lo, že se vlast­ně učí. Pomocí pexe­sa, lota či domi­na si tak děti zdo­ko­na­lu­jí své arti­ku­lač­ní doved­nos­ti. Samozřejmě nemo­hou chy­bět ani pes­t­ré ilu­stra­ce, kte­ré kni­ze doslo­va vdech­nou život a díky kte­rým se jed­not­li­vé strán­ky rázem sta­nou zábav­ný­mi a pro děti zají­ma­vý­mi.

Tato pub­li­ka­ce sice nezvlád­ne plně nahra­dit kva­li­fi­ko­va­né­ho logo­pe­da, ale roz­hod­ně bude výbor­ným pomoc­ní­kem ve chví­li, kdy si bude­te chtít se svou rato­les­tí hra­vým způ­so­bem pro­cvi­čo­vat L, R nebo Ř. Autorka navíc veli­ce sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lu­je vše, co se správ­nou výslov­nos­tí těch­to hlá­sek sou­vi­sí, tak­že rodi­če rych­le pocho­pí, co dělat, aby byl tré­nink efek­tiv­ní. V prv­ní řadě ale samo­zřej­mě pla­tí, že hlav­ní je, aby se dítě­ti věno­va­li rodi­če – pomoh­li mu a uká­za­li, jak vše správ­ně vyslo­vit a kon­t­ro­lo­va­li, že dítě neo­pa­ku­je stá­le stej­né chy­by. Tato kni­ha je tedy ide­ál­ním pomoc­ní­kem pro všech­ny, kte­ří se chtě­jí aktiv­ně a hra­vou for­mou podí­let na správ­né výslov­nos­ti svých dětí.


 • Žánr: logo­pe­die
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Počet stran: 32
 • EAN: 9788026611271
 • Datum vydá­ní: 31.07.2017
 • Věk: od4
 • Formát: 210x297 mm
 • Nakladatelství: EDIKA

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 159 Kč.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Rozhovor s Lubomírem Smékalem
Rozhovor s Lubomírem Smékalem