Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Můj tajný deník na zipPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Můj taj­ný deník na zip
Ohodnoťte člá­nek

Pokud váhá­te nad tím, čím potě­šit svou malou dce­ru či vnuč­ku pod stro­meč­kem, ten­to taj­ný deník je to pra­vé. Potěší nápa­di­tým designem s lesk­lý­mi des­ka­mi a zipo­vým zapí­ná­ním, zakon­če­ným hvěz­dič­kou, kte­ré vytvo­ří správ­ný pro­stor pro nej­taj­něj­ší přá­ní a sny našich dět­ských prin­ce­zen.

Přestože je určen pro čte­nář­ky od 8 let, líbit se bude i těm o pár let star­ším. Do dení­ku si mohou zapi­so­vat tajem­ství i jiné důle­ži­té věci, napří­klad nej­ob­lí­be­něj­ší před­mě­ty ve ško­le, spor­tov­ní úspě­chy, to, v čem by chtě­ly vyni­kat, jaký je jejich styl oblé­ká­ní, v jakém domě by si přá­ly byd­let či po jaké kari­é­ře tou­ží. Mohou vypl­ňo­vat odpo­vě­di na růz­né otáz­ky o nich samých, vypsat si své nej­ob­lí­be­něj­ší hudeb­ní hvězdy, tra­pa­sy, taj­ná při­zná­ní i to, co by si přá­ly v živo­tě stih­nout, jaké kniž­ní posta­vy by chtě­ly za kama­rá­dy nebo jaká jíd­la by rády ochut­na­ly. Mohou popsat, jaká je jich nej­lep­ší kámo­š­ka, jaké před­mě­ty by zaved­ly ve ško­le snů či jaký­mi tře­mi čin­nost­mi se zabý­va­jí nej­ra­dě­ji.

Je vytiš­těn na pev­ném papí­ře, na kte­rý se dob­ře píše. Obsahuje tři taj­né časo­vé schrán­ky, jež je mož­né sle­pit a ukrýt jejich obsah až do doby ote­vře­ní, a super taj­nou kap­su. Na kon­ci kni­hy je vždy dvou­stra­na věno­vá­na kaž­dé­mu z měsí­ců v roce, kam si sleč­ny mohou pozna­me­nat, co si v tu dobu pře­jí a co se násled­ně sku­teč­ně při­ho­di­lo.

Dobrým nápa­dem je i oddíl nazva­ný Mé taj­né sny na příš­tích 5 let, 10 let50 let.

Knížka má vel­mi ori­gi­nál­ní gra­fic­kou úpra­vu, jež vybí­zí k tvůr­čí čin­nos­ti a k vpi­so­vá­ní postře­hů. Když pak dce­ra či vnuč­ka po letech zno­vu ten­to deník pře­čte, mož­ná bude pře­kva­pe­na tím, nad čím ten­krát pře­mýš­le­la a jaká byla. Tento pra­cov­ní sešit také jeho maji­tel­kám napo­mů­že popře­mýš­let nad tím, jaké jsou a čeho chtě­jí v živo­tě dosáh­nout.


Vydavatel: Fragment

Datum vydá­ní: 28.9. 2017

Formát: 165x220 mm

Počet stran: 46

Hodnocení: 98 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Nápady na zkrášlení domova23. srpna 2017 Nápady na zkrášlení domova V knize maďarské autorky se setkáme s typy na celoroční zkrášlení a zútulnění našich domovů. Sympatické je, že využívá materiály, které máte běžně doma, nebo se dají lehko nasbírat […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Malíř vzpomínek1. června 2017 Malíř vzpomínek Zkuste si představit lék, po jehož požití byste si vybavili své vzpomínky na minulé životy. Zjistili byste, koho jste milovali, s kým, kde a kdy jste žili, a kdo byl vaším úhlavním […]
 • Barbara Nesvadbová: Laskonky4. prosince 2016 Barbara Nesvadbová: Laskonky Kniha pro pobavení i lehké zamyšlení. Pokud hledáte nenáročnou četbu a jste žena, pak jsou pro vás Laskonky skvělou volbou. Barbara Nesvadbová nám v této knize předkládá dvacet šest […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Posters.cz