Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Můj tajný deník na zipPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Můj taj­ný deník na zip
Ohodnoťte člá­nek

Pokud váhá­te nad tím, čím potě­šit svou malou dce­ru či vnuč­ku pod stro­meč­kem, ten­to taj­ný deník je to pra­vé. Potěší nápa­di­tým designem s lesk­lý­mi des­ka­mi a zipo­vým zapí­ná­ním, zakon­če­ným hvěz­dič­kou, kte­ré vytvo­ří správ­ný pro­stor pro nej­taj­něj­ší přá­ní a sny našich dět­ských prin­ce­zen.

Přestože je určen pro čte­nář­ky od 8 let, líbit se bude i těm o pár let star­ším. Do dení­ku si mohou zapi­so­vat tajem­ství i jiné důle­ži­té věci, napří­klad nej­ob­lí­be­něj­ší před­mě­ty ve ško­le, spor­tov­ní úspě­chy, to, v čem by chtě­ly vyni­kat, jaký je jejich styl oblé­ká­ní, v jakém domě by si přá­ly byd­let či po jaké kari­é­ře tou­ží. Mohou vypl­ňo­vat odpo­vě­di na růz­né otáz­ky o nich samých, vypsat si své nej­ob­lí­be­něj­ší hudeb­ní hvězdy, tra­pa­sy, taj­ná při­zná­ní i to, co by si přá­ly v živo­tě stih­nout, jaké kniž­ní posta­vy by chtě­ly za kama­rá­dy nebo jaká jíd­la by rády ochut­na­ly. Mohou popsat, jaká je jich nej­lep­ší kámo­š­ka, jaké před­mě­ty by zaved­ly ve ško­le snů či jaký­mi tře­mi čin­nost­mi se zabý­va­jí nej­ra­dě­ji.

Je vytiš­těn na pev­ném papí­ře, na kte­rý se dob­ře píše. Obsahuje tři taj­né časo­vé schrán­ky, jež je mož­né sle­pit a ukrýt jejich obsah až do doby ote­vře­ní, a super taj­nou kap­su. Na kon­ci kni­hy je vždy dvou­stra­na věno­vá­na kaž­dé­mu z měsí­ců v roce, kam si sleč­ny mohou pozna­me­nat, co si v tu dobu pře­jí a co se násled­ně sku­teč­ně při­ho­di­lo.

Dobrým nápa­dem je i oddíl nazva­ný Mé taj­né sny na příš­tích 5 let, 10 let50 let.

Knížka má vel­mi ori­gi­nál­ní gra­fic­kou úpra­vu, jež vybí­zí k tvůr­čí čin­nos­ti a ke vpi­so­vá­ní postře­hů. Když pak dce­ra či vnuč­ka po letech zno­vu ten­to deník pře­čte, mož­ná bude pře­kva­pe­na tím, nad čím ten­krát pře­mýš­le­la a jaká byla. Zásluhou toho­to pra­cov­ní­ho seši­tu si také jeho maji­tel­ky ujas­ní, jaké jsou a čeho chtě­jí v živo­tě dosáh­nout.


Vydavatel: Fragment

Datum vydá­ní: 28.9. 2017

Formát: 165x220 mm

Počet stran: 46

Hodnocení: 98 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Nápady na zkrášlení domova23. srpna 2017 Nápady na zkrášlení domova V knize maďarské autorky se setkáme s typy na celoroční zkrášlení a zútulnění našich domovů. Sympatické je, že využívá materiály, které máte běžně doma, nebo se dají lehko nasbírat […]
  • 7 let den po dni s Lénou Brauner23. prosince 2017 7 let den po dni s Lénou Brauner V polovině prosince se v podzemním foyer pražského Divadla Komedie uskutečnil křest knihy 7 let den po dni s Lénou Brauner. Pětadvacetiletá étericky působící výtvarnice vytvořila na námět […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny21. ledna 2018 Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny  Kniha kynologa Stanleyho Corena se bude hodit všem majitelům chlupáčů ať už vlastní německého ovčáka, čivavu nebo voříška. Pes pod drobnohledem Stanley Coren knihu rozdělil na pět […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance