Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Láska ze školního autobusuPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Láska ze škol­ní­ho auto­bu­su
Ohodnoťte člá­nek

Ke kníž­ce ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky Rainbow Rowellové jsem při­stu­po­va­la tro­chu skep­tic­ky. Na prv­ní vel­mi let­mý pohled se vám totiž může zdát, že máte před sebou něco jako Muzikál ze střed­ní v pun­ko­vém hávu.

Zrzka a Korejec

Dva hlav­ní pro­ta­go­nis­té, kte­ří také pro­půj­či­li název celé kníž­ce, jsou na prv­ní pohled napros­tý­mi pro­ti­kla­dy. Eleanor má dle míně­ní ostat­ních do krá­lov­ny krá­sy dale­ko, oblé­ká se spíš jako kluk, než jako děv­če a její extra­va­gant­ní vzhled v kom­bi­na­ci s tím, že je na ško­le nová, jí zrov­na moc oblí­be­nos­ti spo­lu­žá­ků nevy­slou­ží. Park je na tom o tro­chu lépe. Sice na pomy­sl­ném stře­do­škol­ském soci­ál­ním žeb­říč­ku nesto­jí bůhví­jak vyso­ko a po mat­ce zdě­dil korej­ské geny, jeho otec je ovšem respekt budí­cí váleč­ný vete­rán, jehož rodi­na zde žije po celé gene­ra­ce. A to se v této čás­ti Omahy počí­tá.

První lás­ky začí­na­jí v páru

A taky začí­na­jí roz­to­div­ný­mi způ­so­by. Tahle zača­la ne zrov­na šťast­ným pro­hlá­še­ním: Kurvafix, pros­tě se posaď. Přesně tuhle větu totiž  Park vypus­til z úst, když Eleanor popr­vé potkal ve škol­ním auto­buse. Postupně se začnou sbli­žo­vat čím dál tím víc – pro­střed­nic­tvím Parkových oblí­be­ných komik­sů a pun­ko­vých pís­ni­ček.

Jejich vztah ovšem musí neu­stá­le pře­ko­ná­vat růz­né pře­káž­ky začí­na­jí­cí u posměš­ků spo­lu­žá­ků a spo­lu­ža­ček pokra­ču­jí­cí ovšem přes ty mno­hem hlub­ší a váž­něj­ší vězí­cí hlav­ně v Eleanořiě ne zrov­na závi­dě­ní­hod­ném rodin­ném záze­mí.

Punk a Beatles

Po pře­čte­ní, musím, aspoň za sebe kon­sta­to­vat, že Eleanor a Park je naštěs­tí něco víc než jen dal­ší naiv­ní pří­běh stře­do­škol­ské lás­ky. Vtipné vyprá­vě­ní, ve kte­rém se stří­dá pohled Parka i Eleanor plný pun­ko­vých a beat­le­s­ác­kých pís­ni­ček z doby, kdy ješ­tě nee­xis­to­va­lo něco jako inter­net nebo mobil­ní tele­fo­ny, vás chyt­ne a srd­ce a nepus­tí až do posled­ní strán­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení29. prosince 2016 Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení Vánoce jsou pomalu za námi, nicméně to neznamená, že nás už opustily. Vánoční výzdoba na nás kouká z každého rohu a dekorace v podobě andílků a světélek se hemží všude, kde jen to je […]
  • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […]
  • Malíř vzpomínek1. června 2017 Malíř vzpomínek Zkuste si představit lék, po jehož požití byste si vybavili své vzpomínky na minulé životy. Zjistili byste, koho jste milovali, s kým, kde a kdy jste žili, a kdo byl vaším úhlavním […]
  • Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů30. května 2017 Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů Autorka knihy Amanda Hockingová je americká spisovatelka fantasy romantiky pro mladé. Na začátku své kariéry, co by spisovatelky, si knihy vydávala na své na vlastní náklady, což je […]
  • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
  • Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 %24. dubna 2017 Nejdelší chobot ve Finsku - kniha - recenze- 100 % Mladá žena Lucia a slonice Emilka – to jsou dvě hrdinky tohoto románu. Lucia Lucander, pravým jménem Sanna Tarkiainenová je krotitelkou v cirkuse a pracuje se svým miláčkem Emilkou. Zdá […]
  • Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne?25. února 2017 Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne? „Už Abel Baumann nebyl snadný případ, ale u Toniho Auerbacha zřejmě půjde o výbušnou usměs schizofrenní psychózy s narcistickou poruchou osobnosti. Zatímco Baumann měl pocit, že coby Bůh […]
  • Sympatizant - kniha14. června 2017 Sympatizant - kniha V příběhu se setkáváme s dvojitým špiónem, který jde na dvě strany – vietnamská a jihovietnamská. Nevím, co bych k tomu měla napsat. Je to hodně politické – komunistické, což by mladší […]
  • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […]
  • Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 Příběh Eriky - kniha - recenze - 100 % Dnešní kniha je román, který ovšem není vůbec veselý. Spíše se jedná o skutečné události a přitom tak strašné, že kdo to nezažil, nemůže si to rozhodně představit. Příběh Eriky je sice […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Jsou světla, která nevidíme na Kritiky.cz
Jsou světla, která nevidímeJsou světla, která nevidíme