Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Láska ze školního autobusu


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Láska ze škol­ní­ho auto­bu­su
Ohodnoťte člá­nek

Ke kníž­ce ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky Rainbow Rowellové jsem při­stu­po­va­la tro­chu skep­tic­ky. Na prv­ní vel­mi let­mý pohled se vám totiž může zdát, že máte před sebou něco jako Muzikál ze střed­ní v pun­ko­vém hávu.

Zrzka a Korejec

Dva hlav­ní pro­ta­go­nis­té, kte­ří také pro­půj­či­li název celé kníž­ce, jsou na prv­ní pohled napros­tý­mi pro­ti­kla­dy. Eleanor má dle míně­ní ostat­ních do krá­lov­ny krá­sy dale­ko, oblé­ká se spíš jako kluk, než jako děv­če a její extra­va­gant­ní vzhled v kom­bi­na­ci s tím, že je na ško­le nová, jí zrov­na moc oblí­be­nos­ti spo­lu­žá­ků nevy­slou­ží. Park je na tom o tro­chu lépe. Sice na pomy­sl­ném stře­do­škol­ském soci­ál­ním žeb­říč­ku nesto­jí bůhví­jak vyso­ko a po mat­ce zdě­dil korej­ské geny, jeho otec je ovšem respekt budí­cí váleč­ný vete­rán, jehož rodi­na zde žije po celé gene­ra­ce. A to se v této čás­ti Omahy počí­tá.

První lás­ky začí­na­jí v páru

A taky začí­na­jí roz­to­div­ný­mi způ­so­by. Tahle zača­la ne zrov­na šťast­ným pro­hlá­še­ním: Kurvafix, pros­tě se posaď. Přesně tuhle větu totiž  Park vypus­til z úst, když Eleanor popr­vé potkal ve škol­ním auto­buse. Postupně se začnou sbli­žo­vat čím dál tím víc – pro­střed­nic­tvím Parkových oblí­be­ných komik­sů a pun­ko­vých pís­ni­ček.

Jejich vztah ovšem musí neu­stá­le pře­ko­ná­vat růz­né pře­káž­ky začí­na­jí­cí u posměš­ků spo­lu­žá­ků a spo­lu­ža­ček pokra­ču­jí­cí ovšem přes ty mno­hem hlub­ší a váž­něj­ší vězí­cí hlav­ně v Eleanořiě ne zrov­na závi­dě­ní­hod­ném rodin­ném záze­mí.

Punk a Beatles

Po pře­čte­ní, musím, aspoň za sebe kon­sta­to­vat, že Eleanor a Park je naštěs­tí něco víc než jen dal­ší naiv­ní pří­běh stře­do­škol­ské lás­ky. Vtipné vyprá­vě­ní, ve kte­rém se stří­dá pohled Parka i Eleanor plný pun­ko­vých a beat­le­s­ác­kých pís­ni­ček z doby, kdy ješ­tě nee­xis­to­va­lo něco jako inter­net nebo mobil­ní tele­fo­ny, vás chyt­ne a srd­ce a nepus­tí až do posled­ní strán­ky.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení29. prosince 2016 Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení Vánoce jsou pomalu za námi, nicméně to neznamená, že nás už opustily. Vánoční výzdoba na nás kouká z každého rohu a dekorace v podobě andílků a světélek se hemží všude, kde jen to je […]
  • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […]
  • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […]
  • Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.)6. srpna 2017 Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.) Knížky pro dospívající dívky nebyly ani v dobách, kdy jsem na tom měla věk, mým šálkem kávy. Přesto jsem, spíše ze zvědavosti, po tomto žánru občas sáhla. A měla jsem štěstí, že se mi […]
  • Malíř vzpomínek1. června 2017 Malíř vzpomínek Zkuste si představit lék, po jehož požití byste si vybavili své vzpomínky na minulé životy. Zjistili byste, koho jste milovali, s kým, kde a kdy jste žili, a kdo byl vaším úhlavním […]
  • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […]
  • Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů30. května 2017 Mrazivý oheň - Kroniky Kaninu - Příběh ze světa Tryllů Autorka knihy Amanda Hockingová je americká spisovatelka fantasy romantiky pro mladé. Na začátku své kariéry, co by spisovatelky, si knihy vydávala na své na vlastní náklady, což je […]
  • Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení1. října 2017 Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení Léto nás v posledních dnech začíná opouštět, a to je podle mě nejlepší doba na to, abychom si ho připomenuli. Jak jinak než nějakou tematickou letní knihou! Letní dny a noci, 12 […]
  • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
  • Slepá víra ve špatnou věc je jako thorazin5. září 2017 Slepá víra ve špatnou věc je jako thorazin Příběh o bezruké panně je věčný, poprvé se udál před mnoha a mnoha lety a opakuje se v nesčetných podobách až do dnešních dnů… Příběh novodobé bezruké dívky začíná ve věznici pro […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Rozhovor s Lubomírem Smékalem
Rozhovor s Lubomírem Smékalem