Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Krátké pohád­ky na dobrou noc - recen­ze - 100 %
Ohodnoťte člá­nek

Mám ráda pohád­ky, mys­lím si, že na tom není nic špat­né­ho, když to při­zná dospě­lý člo­věk. Kniha Krátké pohád­ky na dobrou noc je oprav­du moc hez­ké vyprá­vě­ní. Autorem je Jan Zima, jenž stvo­řil deva­te­náct kou­zel­ných pří­bě­hů. Ten název oprav­du sedí, pro­to­že kaž­dá pohád­ka je dél­kou na jed­né stra­ně. Milada Kudrnová ke kaž­dé pohád­ce vypro­du­ko­va­la nád­her­né ilu­stra­ce. Tato kni­ha má za cíl také dítě před spa­ním uklid­nit a navo­dit mu atmo­sfé­ru na pří­jem­né sny, napří­klad o zví­řát­kách, kte­rých je v pří­bě­zích požeh­na­ně.

Začíná se pohád­kou O pej­sko­vi Alanovi a koze Líze. Tady měl chla­pec pej­ska a při­šel i ke kůzlát­ku, kte­ré když vyrost­lo, tak muse­lo sice ode­jít do stá­da, ale mělo se dob­ře. O koníč­ku Bělouškovi pojed­ná­vá o tom, že po zlém se nic nesve­de. Neposlušný krá­lí­ček v dal­ší pohád­ce málem dopla­tí živo­tem na svou zvě­da­vost.

Vodník je tro­chu něco jiné­ho. Má tady i pís­nič­ku roze­psa­nou v noto­vé osno­vě, tak­že kdo umí noty, může si zazpí­vat. V této půvab­né kníž­ce najde­te i vyprá­vě­ní O krteč­ko­vi. O ptá­cích – zde jsou potresta­né vrá­ny a odmě­ně­ná kav­ka. Unikátní je O zlém pso­vi – slo­že­ná pou­ze z jed­no­sla­bič­ných slov. V pohád­ce Zrcadlo si čte­ná­ři mohou opět zazpí­vat. Následuje pohád­ko­vé dob­ro­druž­ství O Dorince. Dorinka je vel­mi chyt­rý pej­sek, kte­rý vyni­ká ohrom­nou chyt­ros­tí.

Autor nevy­ne­chal ani vod­ní zví­řát­ka. Jsou to ondat­ry. Jedenácté mís­to v kni­ze pat­ří vever­ce Zrzečce, kte­rá si odná­še­la oříš­ky do své­ho pelíš­ku a ze začát­ku s tím zlo­bi­la klu­ky. Ve Vavřineckém posví­ce­ní si opět může­te zazpí­vat. V dal­ším pří­bě­hu bude ježek zlo­bit pej­ska Borka. Dokonce ho i popí­chá, ale všech­no se vyře­ší. O vče­lič­kách je také hezká pohád­ka, i když tako­vá jed­na věc se mi tam nelí­bí.

O čer­ném koz­lo­vi, to zní, jako kdy­by to bylo o čer­tech, a taky, že ano. Není Okno jako okno a zno­vu mož­ný zpěv. Max a Kačenka jsou hrdi­no­vé čis­tě koči­čí­ho pří­bě­hu. O nafou­ka­né liš­ce se troš­ku vymy­ká – je slo­že­ná jako bás­nič­ka. Na závěr tu máme pohád­ku O neob­vyk­lém přá­tel­ství. Vypráví se v ní o Jirkovi, kte­rý se kama­rá­dí s vel­kou bílou husou.

Moje hod­no­ce­ní je 100 %. Doporučuju vře­le rodi­čům malých a men­ších dětí. Lepší je číst jim, než pus­tit dvd, a to se v tomhle pří­pa­dě vypla­tí. Kniha má 46 stran a je vhod­ná od pěti let.


 • Datum vydá­ní: 03. 03. 2017
 • Katalogové čís­lo: 80029
 • ISBN: 978-80-271-0138-2
 • Formát / stran: 165×235, 48 stran
 • Edice: Pohádky

Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz za pří­jem­ných 199 Kč.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […]
 • Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %26. dubna 2017 Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 % Všechno začne v okamžiku, kdy se čtyřem dětem – Matěj, Zoe, Lucie, David - a jejich psu Mikymu, zjeví kouzelný papír, na kterém je napsán záhadný vzkaz s prosbou o záchranu M. E. Zatímco […]
 • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
 • Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak4. března 2017 Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak Ohlédnutí do výrazné části evropské historie. Válka v bývalé Jugoslávii mne obešla v době, kdy jsem sama dospívala, o to více pak chtě nechtě dávám na pomyslné váhy svůj život a život […]
 • Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami19. října 2016 Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami Je to jako kombinace pohádkového světa, který vám ožije před očima. Stejně tak si můžete nad touto knihou i miniaturními kartičkami snít, jako si s nimi zcela vážně pohrávat a hledat […]
 • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […]
 • Strýček Bosko - kniha15. května 2017 Strýček Bosko - kniha Malý chlapec zvaný Ferda, vypráví v celé knize o strýčkovi jménem Bosko. Nebyl to jeho pokrevní strýc, jenom mu tak všichni říkali, protože provozoval kouzla. Vlastně to byl nejlepší […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.