Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Krátké pohád­ky na dobrou noc - recen­ze - 100 %
Ohodnoťte člá­nek

Mám ráda pohád­ky, mys­lím si, že na tom není nic špat­né­ho, když to při­zná dospě­lý člo­věk. Kniha Krátké pohád­ky na dobrou noc je oprav­du moc hez­ké vyprá­vě­ní. Autorem je Jan Zima, jenž stvo­řil deva­te­náct kou­zel­ných pří­bě­hů. Ten název oprav­du sedí, pro­to­že kaž­dá pohád­ka je dél­kou na jed­né stra­ně. Milada Kudrnová ke kaž­dé pohád­ce vypro­du­ko­va­la nád­her­né ilu­stra­ce. Tato kni­ha má za cíl také dítě před spa­ním uklid­nit a navo­dit mu atmo­sfé­ru na pří­jem­né sny, napří­klad o zví­řát­kách, kte­rých je v pří­bě­zích požeh­na­ně.

Začíná se pohád­kou O pej­sko­vi Alanovi a koze Líze. Tady měl chla­pec pej­ska a při­šel i ke kůzlát­ku, kte­ré když vyrost­lo, tak muse­lo sice ode­jít do stá­da, ale mělo se dob­ře. O koníč­ku Bělouškovi pojed­ná­vá o tom, že po zlém se nic nesve­de. Neposlušný krá­lí­ček v dal­ší pohád­ce málem dopla­tí živo­tem na svou zvě­da­vost.

Vodník je tro­chu něco jiné­ho. Má tady i pís­nič­ku roze­psa­nou v noto­vé osno­vě, tak­že kdo umí noty, může si zazpí­vat. V této půvab­né kníž­ce najde­te i vyprá­vě­ní O krteč­ko­vi. O ptá­cích – zde jsou potresta­né vrá­ny a odmě­ně­ná kav­ka. Unikátní je O zlém pso­vi – slo­že­ná pou­ze z jed­no­sla­bič­ných slov. V pohád­ce Zrcadlo si čte­ná­ři mohou opět zazpí­vat. Následuje pohád­ko­vé dob­ro­druž­ství O Dorince. Dorinka je vel­mi chyt­rý pej­sek, kte­rý vyni­ká ohrom­nou chyt­ros­tí.

Autor nevy­ne­chal ani vod­ní zví­řát­ka. Jsou to ondat­ry. Jedenácté mís­to v kni­ze pat­ří vever­ce Zrzečce, kte­rá si odná­še­la oříš­ky do své­ho pelíš­ku a ze začát­ku s tím zlo­bi­la klu­ky. Ve Vavřineckém posví­ce­ní si opět může­te zazpí­vat. V dal­ším pří­bě­hu bude ježek zlo­bit pej­ska Borka. Dokonce ho i popí­chá, ale všech­no se vyře­ší. O vče­lič­kách je také hezká pohád­ka, i když tako­vá jed­na věc se mi tam nelí­bí.

O čer­ném koz­lo­vi, to zní, jako kdy­by to bylo o čer­tech, a taky, že ano. Není Okno jako okno a zno­vu mož­ný zpěv. Max a Kačenka jsou hrdi­no­vé čis­tě koči­čí­ho pří­bě­hu. O nafou­ka­né liš­ce se troš­ku vymy­ká – je slo­že­ná jako bás­nič­ka. Na závěr tu máme pohád­ku O neob­vyk­lém přá­tel­ství. Vypráví se v ní o Jirkovi, kte­rý se kama­rá­dí s vel­kou bílou husou.

Moje hod­no­ce­ní je 100 %. Doporučuju vře­le rodi­čům malých a men­ších dětí. Lepší je číst jim, než pus­tit dvd, a to se v tomhle pří­pa­dě vypla­tí. Kniha má 46 stran a je vhod­ná od pěti let.


 • Datum vydá­ní: 03. 03. 2017
 • Katalogové čís­lo: 80029
 • ISBN: 978-80-271-0138-2
 • Formát / stran: 165×235, 48 stran
 • Edice: Pohádky

Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz za pří­jem­ných 199 Kč.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
 • Nečistotnost u koček - kniha12. srpna 2017 Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti kapitol nebo spíše oddílů, které popisují rady, když se děje něco s našimi kočičími miláčky. […]
 • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]
 • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […]
 • Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 %26. července 2017 Chuck Palahniuk: Něco si vymysli – 90 % Odečíst ji, osprchovat ze sebe tuto povídkovou knihu nelze, to by člověk musel do chemické čistírny, do sterilizační myčky, do deratizační místnosti, do kláštera pro pokání, pro akt […]
 • Kitchen & the City - kniha6. srpna 2017 Kitchen & the City - kniha Petra Davidová, foodblogerka, napsala další kuchařku a tady je z ní výtah. Je rozdělena na několik kategorií. Začíná se saláty, předkrmy a přílohy. Je zde mnoho zvláštností a neobvyklých […]
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Simpsonovi.Blog
Simpsonovi.Blog