Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběhPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Kdo by neznal legen­dár­ní pohád­ku, Kráska a zví­ře! Po celém svě­tě se nato­či­lo mno­ho růz­ných podob toho­to krás­né­ho pří­bě­hu ( u nás se nato­čil např.film Panna a Netvor, kte­rý byl vel­mi popu­lár­ní i díky hud­bě Petra Hapky) . Kniha, Kráska a Zvíře, pod­le vel­ko­fil­mu s Emmou Watson v hlav­ní roli, je navíc zpes­t­ře­na krás­ný­mi fot­ka­mi, kte­ré kni­ze dají kou­zel­ně pohád­ko­vou atmo­sfé­ru.

Příběh vyprá­ví o namyš­le­ném prin­ci, kte­ré­ho do zví­ře­te zak­le­je sta­ře­na. Tu princ odmít­ne ve svém zám­ku scho­vat před deš­těm.  Jednoho dne se k zám­ku dosta­ne Maurice, otec krás­né Belle. Zvíře ho uvěz­ní do žalá­ře. Belle se bude sna­žit své­ho otce zachrá­nit a tak se pozná se zví­ře­tem. Ten se do Belle zami­lu­je a nej­krás­něj­ší pří­běh může začít.

Kniha se mi vel­mi líbi­la hlav­ně vizu­ál­ně. Je plná „živých“ foto­gra­fií z nej­no­věj­ší­ho fil­mu o Krásce a zví­ře­ti a tím čte­ná­ře upou­tá na prv­ní pohled. Další vel­ké plus bych vidě­la v tom, že pří­běh je psa­ný sviž­ně, nejsou tam žád­né zby­teč­né a zdlou­ha­vé dia­lo­gy, tak­že hlav­ně dět­ský čte­nář si při­jde na své.  Příběh odsý­pá od začát­ku až do kon­ce a roz­hod­ně se u něho nenu­dí­te. Každý čte­nář si ihned zami­lu­je Belle, kte­rá je nejen krás­ná (hlav­ně díky hereč­ce Emmě Watson), ale také vel­mi hod­ná a chyt­rá. Příjemnými spo­leč­ní­ky celé kni­hy je také zakle­té slu­žeb­nic­tvo do hrníč­ků, kon­vič­ky a svíc­nu. Ti si Belle veli­ce oblí­bí a jsou její prů­vod­ci celým pří­bě­hem a čte­nář se s nimi i poba­ví.  Nejsou zde žád­né tzv. plo­ché posta­vy, kaž­dá z nich má něja­ký svůj smy­sl a to kni­ze dodá­vá dal­ší plus.

Jediné, co kni­hu tak troš­ku kazí, jsou někte­ré foto­gra­fie, kte­ré jsou buď moc tma­vé ane­bo roz­ma­za­né. Určitě by se daly vybrat lep­ší. Některé scé­ny mohou dospě­lé­mu čte­ná­ři při­pa­dat kostr­ba­té a málo popsa­né.

Celkově je kni­ha krás­ná a díky fotkám se stá­vá neo­do­la­tel­nou nejen pro dět­ské čte­ná­ře. Příběh, kte­rý zná sko­ro kaž­dý, zno­vu oží­vá nejen v nej­no­věj­ším fil­mu, ale hlav­ně díky této kni­ze. A mys­lím si, že se nikdy neo­mr­zí…


 • Žánr:pohád­ka, obráz­ko­vá kni­ha, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:Egmont
 • Datum vydá­ní: 13.03.2017
 • Hodnocení: 87 %

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redak­tor­kou na tom­to webu a mimo jiné píšu kni­hy, člán­ky a povíd­ky, kte­ré mi dodá­va­jí elán a ener­gii do živo­ta.

loading...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy25. dubna 2017 Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy Také vaše děti milují disneyovky? Pohádky o kolouškovi Bambim, slůněti jménem Dumbo, o Lvím králi, Sto jedna dalmatinechPetru Panovi, Alence v říši divů, Knize džunglí a Aristokočkách? […]
 • Benjamin Kuras: Poslední naděje civilizace: Dokument o stavu dnešní Evropy12. září 2016 Benjamin Kuras: Poslední naděje civilizace: Dokument o stavu dnešní Evropy Filozofie dobra a zla. Zániku a obnovování civilizací. Zákon přežití silnějšího. Cokoliv vás může napadnout při čtení této nové knihy Benjamina Kurase. Je to široce pojatý dokument o stavu […]
 • Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků…22. dubna 2017 Návod na opuštění planety: využít tahu divokých ptáků… „Byl jednou jeden malý princ. Bydlil na jedné planetě a ta byla o málo větší než on sám. A ten malý princ potřeboval přítele…”Snáší se odněkud z nebe a zůstává jen na chvíli… Malý […]
 • Victoria Aveyardová: Křišťálový meč31. října 2016 Victoria Aveyardová: Křišťálový meč Mare Barrowová opět na scéně! Rudá královna se navrací v pokračování s názvem Křišťálový meč. Bude druhý díl alespoň šlapat na nohy tomu prvnímu, kterým geniální autorka Victoria Aveyardoá […]
 • O čertovi - recenze - 100 %22. března 2017 O čertovi - recenze - 100 % Velmi půvabná a krásně ilustrovaná knížka – tak by znělo moje začáteční hodnocení. Tenhle příběh, vlastně pohádku stvořil spisovatel a ilustrátor Pavel Čech. Celá kniha i s kresbami je […]
 • John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu23. února 2017 John Flanagan: Hraničářův učeň - První roky - Turnaj na Gorlanu John Flanagan, kterého mnozí znají díky jeho veleslavné fantasy sérii „Hraničářův učeň“, se vrací na scénu! Nezavede nás nikam jinam, než právě do jedinečného prostředí světa hraničářů, […]
 • Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů10. května 2017 Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil několik významných vztahů. Jednoho dne jsem se probudil se zjištěním, že se po celou tu dobu opakoval […]
 • Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 %19. dubna 2017 Pohádky paní Meluzíny - kniha - recenze - 99 % Dvacet pohádek seskládaných a sepsaných na motivy různých známých příběhů – tak by se dala charakterizovat tahle kniha. Vilík je u babičky a léčí se z nemoci. Každý večer k němu přichází […]
 • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […]
 • Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 %18. dubna 2017 Intimně po mailu - kniha - recenze - 100 % Román o dvou kamarádkách – Lenka a Danuše, které si spolu čile emailově dopisují. Začíná tím, že si Lenka postěžuje na svého manžela Honzu, který si měl domů přivést nějakou couru, když […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.