Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Kráska a zvíře - Nejkrásnější příběh


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Kráska a zví­ře - Nejkrásnější pří­běh
Ohodnoťte člá­nek

Kdo by neznal legen­dár­ní pohád­ku, Kráska a zví­ře! Po celém svě­tě se nato­či­lo mno­ho růz­ných podob toho­to krás­né­ho pří­bě­hu ( u nás se nato­čil např.film Panna a Netvor, kte­rý byl vel­mi popu­lár­ní i díky hud­bě Petra Hapky) . Kniha, Kráska a Zvíře, pod­le vel­ko­fil­mu s Emmou Watson v hlav­ní roli, je navíc zpes­t­ře­na krás­ný­mi fot­ka­mi, kte­ré kni­ze dají kou­zel­ně pohád­ko­vou atmo­sfé­ru.

Příběh vyprá­ví o namyš­le­ném prin­ci, kte­ré­ho do zví­ře­te zak­le­je sta­ře­na. Tu princ odmít­ne ve svém zám­ku scho­vat před deš­těm.  Jednoho dne se k zám­ku dosta­ne Maurice, otec krás­né Belle. Zvíře ho uvěz­ní do žalá­ře. Belle se bude sna­žit své­ho otce zachrá­nit a tak se pozná se zví­ře­tem. Ten se do Belle zami­lu­je a nej­krás­něj­ší pří­běh může začít.

Kniha se mi vel­mi líbi­la hlav­ně vizu­ál­ně. Je plná „živých“ foto­gra­fií z nej­no­věj­ší­ho fil­mu o Krásce a zví­ře­ti a tím čte­ná­ře upou­tá na prv­ní pohled. Další vel­ké plus bych vidě­la v tom, že pří­běh je psa­ný sviž­ně, nejsou tam žád­né zby­teč­né a zdlou­ha­vé dia­lo­gy, tak­že hlav­ně dět­ský čte­nář si při­jde na své.  Příběh odsý­pá od začát­ku až do kon­ce a roz­hod­ně se u něho nenu­dí­te. Každý čte­nář si ihned zami­lu­je Belle, kte­rá je nejen krás­ná (hlav­ně díky hereč­ce Emmě Watson), ale také vel­mi hod­ná a chyt­rá. Příjemnými spo­leč­ní­ky celé kni­hy je také zakle­té slu­žeb­nic­tvo do hrníč­ků, kon­vič­ky a svíc­nu. Ti si Belle veli­ce oblí­bí a jsou její prů­vod­ci celým pří­bě­hem a čte­nář se s nimi i poba­ví.  Nejsou zde žád­né tzv. plo­ché posta­vy, kaž­dá z nich má něja­ký svůj smy­sl a to kni­ze dodá­vá dal­ší plus.

Jediné, co kni­hu tak troš­ku kazí, jsou někte­ré foto­gra­fie, kte­ré jsou buď moc tma­vé ane­bo roz­ma­za­né. Určitě by se daly vybrat lep­ší. Některé scé­ny mohou dospě­lé­mu čte­ná­ři při­pa­dat kostr­ba­té a málo popsa­né.

Celkově je kni­ha krás­ná a díky fotkám se stá­vá neo­do­la­tel­nou nejen pro dět­ské čte­ná­ře. Příběh, kte­rý zná sko­ro kaž­dý, zno­vu oží­vá nejen v nej­no­věj­ším fil­mu, ale hlav­ně díky této kni­ze. A mys­lím si, že se nikdy neo­mr­zí…


 • Žánr:pohád­ka, obráz­ko­vá kni­ha, lite­ra­tu­ra pro dív­ky
 • Nakladatelstvi:Egmont
 • Datum vydá­ní: 13.03.2017
 • Hodnocení: 87 %

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redak­tor­kou na tom­to webu a mimo jiné píšu kni­hy, člán­ky a povíd­ky, kte­ré mi dodá­va­jí elán a ener­gii do živo­ta.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
 • Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy25. dubna 2017 Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy Také vaše děti milují disneyovky? Pohádky o kolouškovi Bambim, slůněti jménem Dumbo, o Lvím králi, Sto jedna dalmatinechPetru Panovi, Alence v říši divů, Knize džunglí a Aristokočkách? […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Reklama
loading...