Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - knihaPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Ať žijí štěňa­ta: Kdo pohlí­dá Baryka? - kni­ha
Ohodnoťte člá­nek

Katka ráda sní a úpl­ně nej­víc o malých pej­s­cích - ště­ňát­kách. Bohužel jí rodi­če nedo­vo­lí vlast­ní a tak si o tom aspoň poví­dá se svo­jí kama­rád­kou Májou. Bohužel spo­lu nejsou ve tří­dě a tak se schá­ze­jí o pře­stáv­kách a nebo po ško­le. Ve ško­le si taky uží­vá své. Její dvě spo­lu­žač­ky Magda a Karla si z ní uta­hu­jí, pro­to­že je do ní zami­lo­va­ný spo­lu­žák Ota. Katka má jed­nu tetu - Janu. Ta si zrov­na ote­vře­la psí salon a hotel s názvem Veselé ocás­ky. V pod­sta­tě šlo o to, že pej­sky česa­la, kou­pa­la, stří­ha­la jim dráp­ky a tak dále. Mája s Katkou se roz­hod­li, že se tam vypra­ví podí­vat, samo­zřej­mě i s Katčinými rodi­či. Katčin tatí­nek byl bra­t­rem tety Jany.

Tatínek Katky byl mír­ně skep­tic­ký pro­to­že znal svou sest­ru a mys­lel, že si na svá bed­ra nalo­ži­la až pří­liš vel­ké sous­to, avšak mamin­ka Katky ho mír­ni­la a Janu brá­ni­la. V čekár­ně bylo už dost věcí, ale také dva zákaz­ní­ci. Oba se zdá­li být dost netr­pě­li­ví. Vtom se z míst­nos­ti vza­du vyří­ti­la teta Jana a hned za ní hube­ný mla­dý pán s čiva­vou. Ten se hned vyptá­val, jak to jeho Čikinka zvlá­da­la, pro­to­že v psím salo­nu byla popr­vé. Teta ji chvá­li­la, že to bylo v pořád­ku.

Teta Jana uvi­dě­la rodi­nu a oka­mži­tě se k nim vese­le říti­la. Všechny obja­la a při­jí­ma­la pochva­ly, dokon­ce i od Katčina tatín­ka. Jen Robert, bra­tr Jany, se nesmír­ně zara­zil, když viděl, že si jeho sest­ra nena­ja­la niko­ho na výpo­moc. Katčina mamin­ka do něj nená­pad­ně str­či­la. Vzápětí se ozva­la zákaz­ni­ce, maji­tel­ka šel­tie, kte­rá tam se svou panič­kou čeka­la a byla dotče­ná, že se jí teta Jana nevě­nu­je. Katka to chtě­la zachrá­nit a tak paní její fen­ku pochvá­li­la s tím, jest­li si ji může pohla­dit. Paní to Katce dovo­li­la, ale hned se chlu­bi­la, jak vel­kou péči své­mu maz­líč­ko­vi věnu­je.

Teta Jana měla navíc pro děv­ča­ta pře­kva­pe­ní. Odvedla je do zad­ní míst­nos­ti, kde byl kotec a v něm rozkoš­né osmi­tý­den­ní ště­ně labra­do­ra jmé­nem Baryk. Teta Jana ho hlí­da­la jed­né zákaz­ni­ci, kte­rá odces­to­va­la a nemoh­la si vzít Baryka sebou. Bylo to jen na pár dní a teta si ho bra­la vždyc­ky na noc k sobě domů, což bylo vlast­ně v jejím saló­nu, ale v jiné míst­nos­ti. Poprosila Katku a Máju, jest­li by ho nehlí­da­li, když bude pra­co­vat. Obě děv­ča­ta oka­mži­tě sou­hla­si­la. Teta Jana při­po­ji­la mno­ho varo­vá­ní a pra­vi­del, kte­rá se nesmě­la poru­šit. Tak děv­ča­ta v prů­bě­hu dní hlí­da­la Baryka a hrá­la si s ním.

Poslední den hlí­dá­ní si Mája s Katkou usmys­le­ly, že Barka vez­mou ven na dvo­rek, kte­rý pat­řil k salo­nu tety Jany. Katka nad­ho­di­la, že by se měly zeptat. Tak tam teda šla, ale teta bohu­žel měla spous­tu prá­ce a neda­lo se s ní mlu­vit. Holky to láka­lo vzít Baryka ven, aby se mohl pro­běh­nout, ale nechtě­ly poru­šit to, co slí­bi­ly tetě Janě. Říkali si, že se na ně spo­lé­há, a že by ji tak vlast­ně zkla­ma­ly. Vtom vtrh­la do dve­ří teta Jana a zmí­ta­la se smí­chy kvů­li jed­né zákaz­ní­ci. Pak ješ­tě hol­kám pro­zra­di­la, že se bude opra­vo­vat ven­ku plot, pro­to­že jsou tam díry a ště­ně by je našlo a uteklo. V té chví­li byly Katka s Májou rády, že nešly s Barykem ven.

Výborná kni­ha pro děti. Kdokoliv, kdo má rád zví­řa­ta, se nad tím­to musí usmí­vat. Skvěle napsa­né, čti­vé, pros­tě krás­ná kníž­ka.

 

Knihu může­te zakou­pit za 144 Kč zde.

 • Autor: Susan Hughesová
 • Ilustrace: LeanneFransonová
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: CPRESS
 • Datum vydá­ní:2017
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Pax, můj liščí přítel19. září 2017 Pax, můj liščí přítel Petr jel v autě se svým otcem a svým zvířecím kamarádem - lišákem Paxem. Toho našel ještě jaké velmi maličké mládě a vychovával ho až do nynějška - několik týdnů. Nyní ho otec přinutil, […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha13. září 2017 Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha Kaijna se vydala jednoho dne na trh - musela nakoupit rodině několik věcí. Zpočátku vše probíhalo normálně, na trhu pokřikovali prodejci, kteří se snažili přilákat zákazníky, tudíž i […]
 • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […]
 • Patnáctý skandál - kniha14. června 2017 Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličké Julie, kterou spolu s manželem Joem milují nade vše. Kromě toho mají doma i fenku Martu, jejž […]
 • Školnice Valerie odhalena - kniha7. října 2017 Školnice Valerie odhalena - kniha Martin a Šimon jsou ve druhé třídě základní školy třídy A a kamarádi ještě s Vojtou a Pepíkem ze třídy B. Ve škole byli učitelé na děti zlí a přísní, ale nyní se to změnilo a Martin se […]
 • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […]
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
 • Učedník a válečný mág - kniha3. listopadu 2017 Učedník a válečný mág - kniha Fletcher si připadal jako v prázdnotě. V plicích měl mrazivé pálení a nedostávalo se mu kyslíku. V hlavě si přehrával svoje vzpomínky, když tu ho někdo vytáhnul a on se konečně mohl volně […]
 • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […]
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Strážci Galaxie Vol. 2 (Blu-ray)