Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

ZOM-B 2 V podzemí

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Nahrávám...


Jestliže milu­jete horory anebo fan­tasy pří­běhy, zajisté nepo­hrd­nete dru­hým dílem ze série Zom – B,  v pod­zemí, od spi­so­va­tele Darrena Shana.

Darren Shan, vlast­ním jmé­nem Darren O’Shaughnessey pochází z Irska a horo­ro­vým pří­bě­hům se věnuje od svých čtr­nácti let. Po něko­lika neú­spě­ších pro­ra­zil až s kni­hou, pří­běhy Darrena Shana. Mezi jeho nej­zná­mější díla patří Město, Demonata a právě již zmí­něné Zom – B.

V prv­ním díle nás autor sezna­muje s ne moc sym­pa­tic­kou puber­ťač­kou Becky, která díky svému rasis­tic­kému a tyran­skému otci, se k někte­rým spo­lu­žá­kům ve škole chová nepřá­tel­sky a pový­šeně. Na inter­netu se obje­vují útoky zom­bií a Becky, které nikdo jiný neřekne jinak než B, má jen jediný úkol, a to, pře­žít.

V dru­hém díle se B pro­budí v nějaké míst­nosti a začíná si uvě­do­mo­vat kru­tou pravdu. Je z ní zom­bík! Vzpomíná si, že její školu napadli zom­bie a ona, aby se zachrá­nila, jim před­ho­dila svého spo­lu­žáka Tylera. Ten se pro­mě­nil ve zrůdu tou­žící po mozku a B pak doslova vytrh­nul srdce z těla a ona zemřela.

Jejím prů­vod­cem „v novém životě“ se stane sym­pa­tický Reilly, který má za úkol se o ni v izo­laci sta­rat. Časem B zjistí, že není jako ostatní zom­bie, že je jiná. Reilly ji seznámí s dal­šími revi­ta­li­zo­va­nými, jak je vojáci a lékaři nazý­vají a ona má za úkol se s nimi spřá­te­lit a poznat je. Všechno je pro ni nové a tak těžké, že si mezi zomhla­vouni, jak si mezi sebou říkají, nepadne do oka s nikým, jen s bojác­ným Markem. B je šoko­vána vším, co se dozvídá a jed­noho dne si uvě­domí, že ani ve vojen­ském kom­plexu, ve kte­rém jsou všichni zavřeni, není v bez­pečí.

Některé scény mi v knize při­jdou málo popsané, že má čte­nář pro­blémy s před­sta­vi­vostí. Další takové menší mínus bych viděla v tom, že se autor mohl více roze­psat. Když jsem se totiž do něčeho začetla a bavilo mě to, tak autor sko­čil jinam, to mě docela zkla­malo.

Jinak se mi ale kniha líbila a musím uznat, že ji nechybí akce a ani napětí. Je psaná tak, aby se dobře četla, což pova­žuji za velké plus! Dále se mi na knize líbí, jak autor doká­zal popsat pocity a myš­lenky hlavní hrdinky. Čtenář tak díky tomu dokáže pocho­pit, jak se asi musí B cítit a i když v prv­ním díle má k sym­pa­tické holce daleko, tak v dru­hém si k ní cestu najdete, kvůli tomu, co kru­tého zažívá.

Rozhodně si nene­chám ujít pokra­čo­vání a jen dou­fám, že nena­padne nikoho knihu zfil­mo­vat. Myslím si totiž, že by to byl jen takový „béč­kový“ horor, plný krve a pří­šer, bez mož­nosti poznat pocity a myš­lenky, které v knize roz­hodně nechybí.


 • ISBN: 978-80-7544-054-9
 • Přeložil: Jakub Kalina
 • Počet stran: 171
 • Vydalo: Albatros Media
 • Hodnocení: 78%

Kniha ke koupi: Albatros Media.

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redak­tor­kou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodá­vají elán a ener­gii do života.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, něco pocítil. Teď si byl znenadání jist. Podíval […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince jiný. Někteří se vzdávají pod dotekem prvního […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla kladně přijata jak čtenáři, tak kritiky. O dva roky […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová – 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová – 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od nedalekého moře ji nikdo nezaslechl… Těmito věty […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z nejlepších a nejoriginálnějších sérií, jaké kdy byly […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 21. března 2016 Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2 Kniha plná lehce zapamatovatelných informací z doby novověku aneb vzdělání a pobavení zároveň. Jak již napovídá samotný název, tato publikace obsahuje velké množství zajímavých faktů, které ovšem nejsou čtenáři předkládány jen jako […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, Mírumilovnost, Upřímnost a Sečtělost. Ve věku 16ti let se […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky Zmátlíkové, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte!21. září 2015 Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! Nečekejte další zaručený způsob, jak natrvalo snížit svoji hmotnost. Nečekejte dietu, která neomezí vaše návyky. Nečekejte způsob, díky němuž se ze stokilového válce stane štíhlá laňka. Čekejte další knihu o hubnutí, která možná přinese […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to je v nebi?, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.