Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 %Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Zuby jsou potře­ba. Jsou potře­ba pro kou­sá­ní a pro okra­su a hlav­ně pro pře­ži­tí. Jedinečný komiks Úsměv při­ná­ší všech­no, co obsa­hu­je prv­ní věta toho­to člán­ku. Je to kníž­ka pro kou­sá­ní, pro okra­su a hlav­ně pro pře­ži­tí.

Raina Telgemeier při­ná­ší Úsměv. Komiksový best­seller. Příběh mla­dé hol­ky, kte­rá při­jde o dva své před­ní zuby. Je potom nuce­na nosit rov­nát­ka. Je to pří­běh o jejím dospí­vá­ní o jejích lás­kách a prv­ních zku­še­nos­tech s nový­mi kama­rá­dy a tím, jak její rov­nát­ka ovliv­ňu­jí život.

Komiks je to vel­mi zábav­ný. Ma kaž­dé strán­ce jde vždy o vtip vel­mi zábav­ný, ale občas i smut­ný, jak je ze živo­ta a o tom, že se to vlast­ně může stát kaž­dé­mu, kdo je vel­mi mla­dý a své zuby mu tepr­ve ros­tou.

Každá kapi­to­la je o urči­té čás­ti živo­ta Rainy Daviové. Začátek o vzni­ku zub­ní­ho pro­blé­mu, posled­ní o tom, jak vše je bez pro­blé­mu vyře­še­no a hlav­ní posta­va má vyře­še­no vše ke zdár­né­mu kon­ci.

Právě pro pro­blém s rov­nát­ky ten­to komiks dopo­ru­ču­ji. I já jsem měl psy­chic­ký pro­blém s rov­nát­ky, když jsem byl malý. Nechtěl jsem je, a kdy­bych neměl pro­blém teď kolem 35 let, tak bych rov­nát­ky neměl.

Každá zub­ní ordi­na­ce by měla mít ten­to komiks ve své sbír­ce. Tím by se děti nestre­so­va­ly a váž­ně by si moh­li pře­číst o tom, jak veš­ke­ré pro­blémy hlav­ní hrdin­ka své pro­blémy vyře­ši­la s humo­rem a odstu­pem.

Všech více 220 strá­nek dopo­ru­ču­ji pro svo­ji zábav­nost a oddycho­vost. Znovu si komiks pře­čtu, jdu totiž v úte­rý k zuba­ři.

Sumev


 • Formát: 140 x 205
 • Počet stran: 224
 • Vazba: váza­ná

Kniha ke kou­pi v Nakladatelství Paseka, s. r. o.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Želvy Ninja o Vánocích12. ledna 2016 Želvy Ninja o Vánocích Tak byly Vánoce, co pak by si komiksoví fanoušci mohli přát? Nějaké nové komiksy? Nějaké nové příběhy. Pro fanoušky Želv Ninja je připraven v obchodech třetí díl. Menu číslo 3, které […]
 • Hellboy 8: Temnota vábí - 95 %19. dubna 2016 Hellboy 8: Temnota vábí - 95 % Mike Mignola se znovu předvedl, ve spolupráci  se svým kolegou Duncanem Fegredo převedl další knižní zážitek. Oproti předchozí knize, která byla spíše povídková, se tento komiks vhrnul na […]
 • V jako Vendeta - 100 %7. prosince 2015 V jako Vendeta - 100 % Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě a v limitované edici (50 kusů) v roce 2015. Původně vyšlo jako čísla 1 až 10 série "V for Vendetta" u DC Comics. Souborné vydání vyšlo u DC […]
 • ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY1. listopadu 2015 ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY Tak si můžete vychutnat druhé menu Pizzy želv. Druhý díl komiksové série Želvy Ninja: Menu číslo 2 lze už koupit.  Pokračuje v zavedeném příběhu čtyř želv. Na konci prvního dílu jsme […]
 • Noe – vše, co se plazí po zemi15. srpna 2015 Noe – vše, co se plazí po zemi Když jsem v dubnu psal recenzi na první díl komiksové série Noe, tak byla velká škoda, že jsem musel čekat několik měsíců na díl druhý. To ani nevím, kdy přesně vyjde díl třetí a díl […]
 • 3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu21. srpna 2015 3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu Dlouho jsem čekal, až budu vědět, kdy vyjde poslední díl komiksu Noe v České Republice, ale bohužel datum není známo, a tak Vám zrecenzuji 3. díl. Třeba se poslední díl objeví co nevidět a […]
 • Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost19. dubna 2016 Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost Ursula Braun – Bernhart byla mnoho let redaktorkou německého časopisu Moje pěkná zahrada a zástupkyní šéfredaktorky časopisu Lisiny květiny a rostliny. O pěstování květin a rostlin píše už […]
 • Želvy Ninja v komiksu23. září 2015 Želvy Ninja v komiksu Když jsem byl školní dítko, sledoval jsem v televizi Želvy Ninja. Byl to americký seriál, který se přesně hodil pro skoro náctileté děti. Nebyla to ale první možnost, jak v zemi původu […]
 • Superman: Nespoutaný 1 - 60 %9. října 2015 Superman: Nespoutaný 1 - 60 % Superman nikdy nepatřil k mým oblíbeným hrdinům a nestalo se tak ani poté, co BB/art začal tuto postavu více vydávat a já jsem zjistil, že její svět je skutečně velmi rozsáhlý a že je zde […]
 • Druuna - 65 %14. prosince 2015 Druuna - 65 % Člověk by neměl mít příliš velká očekávání, aby se pak nezklamal v tom, co nakonec dostane. A mně se přesně tohle stalo s knihou "Druuna". Nezažil jsem první vydání první knihy s názvem […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.