Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 %


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 %
Ohodnoťte člá­nek

Zuby jsou potře­ba. Jsou potře­ba pro kou­sá­ní a pro okra­su a hlav­ně pro pře­ži­tí. Jedinečný komiks Úsměv při­ná­ší všech­no, co obsa­hu­je prv­ní věta toho­to člán­ku. Je to kníž­ka pro kou­sá­ní, pro okra­su a hlav­ně pro pře­ži­tí.

Raina Telgemeier při­ná­ší Úsměv. Komiksový best­seller. Příběh mla­dé hol­ky, kte­rá při­jde o dva své před­ní zuby. Je potom nuce­na nosit rov­nát­ka. Je to pří­běh o jejím dospí­vá­ní o jejích lás­kách a prv­ních zku­še­nos­tech s nový­mi kama­rá­dy a tím, jak její rov­nát­ka ovliv­ňu­jí život.

Komiks je to vel­mi zábav­ný. Ma kaž­dé strán­ce jde vždy o vtip vel­mi zábav­ný, ale občas i smut­ný, jak je ze živo­ta a o tom, že se to vlast­ně může stát kaž­dé­mu, kdo je vel­mi mla­dý a své zuby mu tepr­ve ros­tou.

Každá kapi­to­la je o urči­té čás­ti živo­ta Rainy Daviové. Začátek o vzni­ku zub­ní­ho pro­blé­mu, posled­ní o tom, jak vše je bez pro­blé­mu vyře­še­no a hlav­ní posta­va má vyře­še­no vše ke zdár­né­mu kon­ci.

Právě pro pro­blém s rov­nát­ky ten­to komiks dopo­ru­ču­ji. I já jsem měl psy­chic­ký pro­blém s rov­nát­ky, když jsem byl malý. Nechtěl jsem je, a kdy­bych neměl pro­blém teď kolem 35 let, tak bych rov­nát­ky neměl.

Každá zub­ní ordi­na­ce by měla mít ten­to komiks ve své sbír­ce. Tím by se děti nestre­so­va­ly a váž­ně by si moh­li pře­číst o tom, jak veš­ke­ré pro­blémy hlav­ní hrdin­ka své pro­blémy vyře­ši­la s humo­rem a odstu­pem.

Všech více 220 strá­nek dopo­ru­ču­ji pro svo­ji zábav­nost a oddycho­vost. Znovu si komiks pře­čtu, jdu totiž v úte­rý k zuba­ři.

Sumev


 • Formát: 140 x 205
 • Počet stran: 224
 • Vazba: váza­ná

Kniha ke kou­pi v Nakladatelství Paseka, s. r. o.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Želvy Ninja o Vánocích12. ledna 2016 Želvy Ninja o Vánocích Tak byly Vánoce, co pak by si komiksoví fanoušci mohli přát? Nějaké nové komiksy? Nějaké nové příběhy. Pro fanoušky Želv Ninja je připraven v obchodech třetí díl. Menu číslo 3, které […]
 • Hellboy 8: Temnota vábí - 95 %19. dubna 2016 Hellboy 8: Temnota vábí - 95 % Mike Mignola se znovu předvedl, ve spolupráci  se svým kolegou Duncanem Fegredo převedl další knižní zážitek. Oproti předchozí knize, která byla spíše povídková, se tento komiks vhrnul na […]
 • V jako Vendeta - 100 %7. prosince 2015 V jako Vendeta - 100 % Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě a v limitované edici (50 kusů) v roce 2015. Původně vyšlo jako čísla 1 až 10 série "V for Vendetta" u DC Comics. Souborné vydání vyšlo u DC […]
 • ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY1. listopadu 2015 ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY Tak si můžete vychutnat druhé menu Pizzy želv. Druhý díl komiksové série Želvy Ninja: Menu číslo 2 lze už koupit.  Pokračuje v zavedeném příběhu čtyř želv. Na konci prvního dílu jsme […]
 • Noe – vše, co se plazí po zemi15. srpna 2015 Noe – vše, co se plazí po zemi Když jsem v dubnu psal recenzi na první díl komiksové série Noe, tak byla velká škoda, že jsem musel čekat několik měsíců na díl druhý. To ani nevím, kdy přesně vyjde díl třetí a díl […]
 • 3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu21. srpna 2015 3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu Dlouho jsem čekal, až budu vědět, kdy vyjde poslední díl komiksu Noe v České Republice, ale bohužel datum není známo, a tak Vám zrecenzuji 3. díl. Třeba se poslední díl objeví co nevidět a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Želvy Ninja v komiksu23. září 2015 Želvy Ninja v komiksu Když jsem byl školní dítko, sledoval jsem v televizi Želvy Ninja. Byl to americký seriál, který se přesně hodil pro skoro náctileté děti. Nebyla to ale první možnost, jak v zemi původu […]
 • Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost19. dubna 2016 Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost Ursula Braun – Bernhart byla mnoho let redaktorkou německého časopisu Moje pěkná zahrada a zástupkyní šéfredaktorky časopisu Lisiny květiny a rostliny. O pěstování květin a rostlin píše už […]
 • Superman: Nespoutaný 1 - 60 %9. října 2015 Superman: Nespoutaný 1 - 60 % Superman nikdy nepatřil k mým oblíbeným hrdinům a nestalo se tak ani poté, co BB/art začal tuto postavu více vydávat a já jsem zjistil, že její svět je skutečně velmi rozsáhlý a že je zde […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Filmové recenze