Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Soví omalovánky


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Soví oma­lo­ván­ky
Ohodnoťte člá­nek

 

Hůůů, hůůů, už se sem slé­ta­jí ze všech kou­tů …

Kdo? No pře­ci sovy! Malé, vel­ké, váž­né, vese­lé, kte­ré sle­du­jí svět svý­ma vel­ký­ma oči­ma, kte­rým nic pod­stat­né­ho neu­nik­ne. Sovy, kte­ré jsou pova­žo­vá­ny za sym­bol moud­ros­ti a vědě­ní. Již sta­ří Řekové si těch­to ptá­ků váži­li. Sova doká­že svou hla­vu oto­čit téměř o neu­vě­ři­tel­ných 270 stup­ňů. Sovy ovšem nesym­bo­li­zu­jí jen vědě­ní v klad­ném smys­lu. V pohan­ské myto­lo­gii ji vní­ma­li i jako posel­ství zla. Neboť výraz­né soví oči měly být komu­ni­kač­ním kaná­lem mezi tem­ný­mi sila­mi. Každopádně sovám jen tak nic neu­nik­ne, pro­to­že v noci se umí neslyš­ně pohy­bo­vat a ve dne mohou vyu­žít svůj vyni­ka­jí­cí sluch.

V posled­ní době jsou sovy vel­mi oblí­be­ným zví­ře­tem, kte­ré se obje­vu­je na oble­če­ní, mód­ních dopl­ň­cích, ale už i na potře­bách pro domác­nost. A ty, co našli zalí­be­ní v tom­to impo­zant­ním ope­řen­ci, jis­tě potě­ší, že nakla­da­tel­ství Edika vyda­lo nové Soví oma­lo­ván­ky.

Radost tak mají jis­tě všich­ni milov­ní­ci oma­lo­vá­nek, kte­ří nalez­li zalí­be­ní v pes­t­rém svě­tě barev, tva­rů a neko­neč­né fan­ta­zie. Omalovánky si za posled­ní měsí­ce našli obli­bu u mno­ha dospě­lých, kte­ří opět našli svět, kte­rý jim byl v dět­ství důvěr­ně zná­mý. Omalovánky při­ná­ší chví­le odde­chu a rela­xa­ce, kdy pře­stá­vá­te mys­let na všed­ní sta­ros­ti a napl­no se pono­ří­te do svě­ta růz­ných barev, kři­vek, linií, ploch, kdy po vyma­lo­vá­ní na vás kou­ká úpl­ně nový obrá­zek, kte­rý je ori­gi­nál­ní a jedi­neč­ný. A z něhož máte radost vy či daro­vá­ním obráz­ku může­te udě­lat radost něko­mu jiné­mu. Jste na tu chví­li vytr­že­ni ze svě­ta, kte­rý na nás mnoh­dy hrne mno­ho stre­su, nega­ce, spě­chu. Omalovánky mno­hým pomá­ha­jí najít novou sílu, odpo­či­nout si a potě­šit se barva­mi.

Pokud jste kouz­lo oma­lo­vá­nek ješ­tě neob­je­vi­li či nao­pak už se vám samým natě­še­ním tře­sou nedo­čka­vos­tí ruce, „při­prav­te si pas­tel­ky či fixy a pusť­te se do vybar­vo­vá­ní sovi­ček tak, jak je vidí­te vy. A může­te si být jis­ti, že prá­vě ta vaše sova bude jedi­neč­ná a uni­kát­ní!“

Na strán­kách kni­hy na vás čeka­jí roz­to­mi­lí ope­ře­ní tvo­ro­vě a také jejich peří, na němž se může­te dosyt­nos­ti vyřá­dit. A pokud se roz­hod­ne­te, že by obrá­zek potě­šil něko­ho jiné­ho, není nic snaz­ší­ho, než obrá­zek díky per­fo­ro­va­ným strán­kám vytrh­nout a daro­vat. Případně si jej může­te vysta­vit, abys­te jej měli pořád na očích.

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika.

Knihu lze zakou­pit na Albatros Media.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś26. dubna 2016 Ostrovy – omalovánky pro velké: Anita Graboś   Na trh přichází další ze série omalovánek, které si velmi rychle získaly na popularitě u mnoha čtenářů, kteří se bez ohledu na věk rádi ponoří do světa obrázků, barev a fantazie, […]
  • Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock1. ledna 2017 Omalovánky Pixel Art – Zvířata: John Woodcock Omalovánky pro dospělé již není třeba představovat, získali si své zájemce, nadšence, kteří si již svůj život bez odpočinku u vymalování předkreslených šablon rozličných motivů nedokážou […]
  • Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová8. října 2017 Spojovačky: Český les v 800 tečkách – Simona Burešová Spojovačky zvané dot-to-dot již snad ani není třeba představovat, na našem trhu se objevily již před drahnou chvílí a ihned si našli své milovníky. Spojovačky nabízí ze změti na první […]
  • Domácí mazlíčci – omalovánky4. února 2018 Domácí mazlíčci – omalovánky Relaxační omalovánky již není třeba představovat, nějaký rok drží svou neotřesitelnou pozici na trhu a nakladatelství přichází stále s dalšími motivy, tudíž v dnešní době vybrat si náměty […]
  • "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové9. listopadu 2017 "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští rok, zkuste jej raději vyměnit za „Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové, jež vydala Grada Publishing, […]
  • Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore20. června 2016 Spojovačky Dot to Dot spojujte a vybarvujte: Gareth Moore Rádi si hrajete, vymalováváte, necháváte se překvapit? Pak Vám nakladatelství Grada přináší spojovačky, které třeba znáte ze svého dětství. Spousty čísílek a jejich postupným spojováním […]
  • Příručka pro šikovné holky19. listopadu 2015 Příručka pro šikovné holky Pamatujete si tu dětskou radost z vlastoručně vyrobené věci, z chvíle, kdy se nápad proměnil v něco, co jste si mohli obléct, někoho tím podarovat nebo to použít k nějaké rošťárně? O […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
  • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Comgad.cz doporučuje