Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Nathan Belofsky: Podivná medicína


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Nathan Belofsky: Podivná medi­cí­na
Ohodnoťte člá­nek

Podivná medi­cí­na odha­lu­je his­to­ric­ké lékař­ské prak­ti­ky v té nej­ex­trém­něj­ší podo­bě. Belofsky před­klá­dá čte­ná­ři výběr nej­zvlášt­něj­ších způ­sobů léč­by od sta­ro­vě­ku po minu­lé sto­le­tí. Každé oblas­ti medi­cí­ny je věno­ván krát­ký úsek, kte­rý nepře­sa­hu­je více než dvě stra­ny tex­tu – ti, kte­ří pre­fe­ru­jí krát­ké pasá­že nad sáhodlou­hý­mi kapi­to­la­mi, si zde při­jdou na své. Úseky zahr­nu­jí léčbu epi­lep­sie, boles­tí hla­vy, páte­ře, pro­blé­mů v sexu­ál­ním živo­tě, pro­blé­mů s vymě­šo­vá­ním, kok­tá­ním, spán­kem či zuby.

Na bolest zubů se dopo­ru­čo­va­lo pouš­tět žilou. Stejně tak se pro­vá­dě­lo vypa­lo­vá­ní ner­vů pomo­cí kyse­li­ny nebo hor­ké­ho žele­za i vymý­vá­ní roz­ta­ve­ným zla­tem. Na „zub­ní čer­vy“ str­čil zubař paci­en­to­vi do úst zapá­le­nou svíč­ku nebo mu je vyku­řo­val dout­na­jí­cí­mi růže­mi. Doporučovalo se rov­něž pále­ní kůže za uši­ma.

(str. 37)

Mimo jiné se dozví­te, že takřka všech­ny pro­blémy bylo mož­né vyře­šit roz­žha­ve­ným žele­zem, při­klá­da­ným nej­čas­tě­ji na paci­en­to­vy spán­ky, nebo že v jis­tém obdo­bí bylo dok­to­rům nato­lik trap­né dotý­kat se těl nemoc­ných, že s nimi jejich trá­pe­ní řeši­li pomo­cí kore­spon­den­ce.

Při čte­ní se dá těž­ko zba­vit dojmu, že autor vybral nejen ty nej­ví­ce šoku­jí­cí pří­stu­py léka­řů, ale že se sna­žil najít i ty nej­ne­chut­něj­ší, jeli­kož se až pří­liš čas­to věnu­je otáz­ce vylu­čo­vá­ní a lož­ni­co­vým pro­blé­mům.

Kniha je sice mís­ty pro cit­li­věj­ší pova­hy dosti nechut­ná, na dru­hou stra­nu je vel­mi zábav­ná. Autorovo úmy­sl­ně suché glo­so­vá­ní směš­nos­ti dok­to­rů z minu­los­ti spo­lu s absurd­ní­mi nápa­dy těch­to lidí činí ten­to ten­ký sva­zek vtip­ným počte­ním. Po pře­čte­ní jsem cíti­la pře­de­vším vděč­nost za to, že žiji v moder­ní době a zby­teč­ně kru­té a nelo­gic­ké uzdra­vo­vá­ní nemoc­ných už je pro nás minu­los­tí.

Kniha se dá poří­dit od 196 Kč.

Hodnocení: 50%

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás9. ledna 2016 Recenze knihy PhDr. Miroslavy Maškové, Tajemno kolem nás Tato kniha byla vydána v roce 2015 v rámci knihovničky časopisu o přírodní léčbě Meduňka. PhDr. Miroslava Mašková působí od roku 1991 jako psycholožka a léčitelka. V knize Tajemno kolem […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
 • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)17. února 2016 Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012) Heloise je dcerou majitele proslulého new yorského Hotelu Vendôme. Otec Hughes ji zahrnuje svojí láskou, stejně jako personál, oblíbená je i mezi hosty. Jediné, co jí chybí, je matčina […]
 • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]
 • Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska…1. června 2005 Poslední samuraj - The Last Samurai - Kouzlo Japonska… V poslední době si nemůžeme na dostatek historických filmů stěžovat. Některé jsou skvělé, jiné dobré, další už tak lákavé nejsou. Ať tak nebo tak, minimální množství z nich se odehrává […]
 • Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách22. března 2016 Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách Hezká obálka, zajímavý příběh. To je nová kniha od spisovatelky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v temnotách. Táňa Keleová – Vasilková je jednou z nejúspěšnějších spisovatelek na […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Filmové recenze