Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce pře­ce nemů­žeš říkat vole!
Ohodnoťte člá­nek

Zábavně poda­ná eti­ke­ta nejen pro lep­ší vrst­vy? Ano, jde to.

Když se řek­ne eti­ke­ta, mno­ha lidem asi nasko­čí jmé­no dok­to­ra Ladislava Špačka. Bývalý tis­ko­vý mluv­čí pre­zi­den­ta Václava Havla má na svě­do­mí jak něko­lik knih, tak i stej­no­jmen­ný tele­viz­ní cyk­lus o spo­le­čen­ském cho­vá­ní.

Jeho ver­zi nelze cel­kem nic vytknout a byla podá­na sice cel­kem for­mál­ně, ale pří­stup­ně a pouč­ně záro­veň.

Ne nadar­mo se ale říká, že když dva děla­jí totéž, není to totéž. Protože obvykle vám eti­ke­ta pora­dí, jak se cho­vat ve fir­mě, při pra­cov­ním poho­vo­ru, v diva­dle nebo ope­ře. Většinou se ale sou­stře­dí na „lep­ší spo­leč­nost“. Ne kaž­dý se v tako­vé spo­leč­nos­ti ale vysky­tu­je. Pak je otáz­ka, kde hle­dat psa­ná i nepsa­ná pra­vi­dla pro jiné pro­stře­dí. A exis­tu­jí tam tako­vá pra­vi­dla vůbec?

Na to odpo­ví­dá s humo­rem, nad­hle­dem a život­ní zku­še­nos­tí autor této kni­hy, kte­rá má v podti­tu­lu „Manuál cho­vá­ní pro nác­ti­le­té“. Z toho je jas­né, že večer­ní róby nebu­dou zrov­na na pořa­du dne, ale že sluš­ně se dá cho­vat i v rych­lém občer­stve­ní ve spo­leč­nos­ti mzdo­vé účet­ní, auto­me­cha­ni­ka a neza­měst­na­né­ho.

La-detresse-d-un-pere_chronique_landscape_pm_v8

Svazek není čle­něn do slo­ži­tých a dlou­hých tex­tů (jak bývá u těch­to pří­ru­ček zvy­kem). Jde spí­še o krát­ké postře­hy, rady a sezna­my pro­klá­da­né ilu­stra­ce­mi.

O to lépe se čte. Navíc podat zábav­nou for­mou aspoň základ spo­le­čen­ské­ho cho­vá­ní od pozdra­vů, přes osob­ní hygi­e­nu až po svá­dě­ní a sto­lo­vá­ní, to je vždyc­ky zásluž­né.

V této for­mě, pokud je podá­na kva­lit­ně, se člo­věk pou­čí, aniž by se téma­tu jak­ko­li brá­nil, pro­to­že se kro­mě pří­nos­ných infor­ma­cí také krá­lov­sky baví a nevní­má tak „výu­ku“ jako kibi­co­vá­ní. Autor na nic neza­po­mí­ná, je mu jas­né, na co cílo­vá sku­pin­ka čte­ná­řů asi mys­lí a před­bí­há jejich vlast­ní myš­len­ky se sty­lem a grá­cií.

Proto napří­klad sluš­né cho­vá­ní doma zahr­nu­je i tako­vé detai­ly jako vstup do lož­ni­ce rodi­čů jen se zakle­pá­ním. Mohli by se zrov­na věno­vat roz­mno­žo­vá­ní a nepo­u­če­ný čte­nář by se mohl při­pra­vit o brat­říč­ka nebo sestřič­ku.

Základ:

 • pří­ruč­ka spo­le­čen­ské­ho cho­vá­ní urče­ná nác­ti­le­tým

Bonus:

 • humor
 • struč­nost
 • nad­hled
 • pří­vě­ti­vost
 • mož­né pou­če­ní koli­krát i pro dospě­lé
 • lid­skost a nefor­mál­nost

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • 10. října 2015 Lucie Lukačovičová: Detektivní kancelář Sirius aneb Případy hvězd, noci a duše "Noc převrhla svůj zlatý úl nad sady večerů." Vítězslav Nezval, Básně noci O Lucii Lukačovičové, autorce Siria, jsem se poprvé dověděl už před lety. Tehdy jsem se vyskytl na […]
 • Ondřej Kundra – Putinovi agenti15. března 2016 Ondřej Kundra – Putinovi agenti Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ruští špioni kradou naše tajemství, vydává do politických vod na stopu ruských agentů […]
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
 • E. L. James: Grey (25 % - za snahu)24. února 2016 E. L. James: Grey (25 % - za snahu) Mám respekt ke knihám – k těm dobrým i k brakům. Přece jen, někdo si dal tu práci, aby je napsal. Co ale nerespektuji, je kopírování děl. A to ani v případě, že se jedná o totožného […]
 • Marta Davouze: Vypadni z mýho života!9. prosince 2015 Marta Davouze: Vypadni z mýho života! Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho života! vyniká zajímavým skloubením autorčiných vzpomínek na dětství a následné ztráty iluzí v nevydařeném manželství na pozadí významných […]
 • Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost7. března 2016 Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost Probudí ho první paprsky slunce, téměř každý den se podobá tomu předchozímu. Klokan se protáhne, vytřepe si z kožichu zbytky větviček a rozhlédne se kolem sebe. Hlas přírody mu napoví, co […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR