Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Zábavně poda­ná eti­ke­ta nejen pro lep­ší vrst­vy? Ano, jde to.

Když se řek­ne eti­ke­ta, mno­ha lidem asi nasko­čí jmé­no dok­to­ra Ladislava Špačka. Bývalý tis­ko­vý mluv­čí pre­zi­den­ta Václava Havla má na svě­do­mí jak něko­lik knih, tak i stej­no­jmen­ný tele­viz­ní cyk­lus o spo­le­čen­ském cho­vá­ní.

Jeho ver­zi nelze cel­kem nic vytknout a byla podá­na sice cel­kem for­mál­ně, ale pří­stup­ně a pouč­ně záro­veň.

Ne nadar­mo se ale říká, že když dva děla­jí totéž, není to totéž. Protože obvykle vám eti­ke­ta pora­dí, jak se cho­vat ve fir­mě, při pra­cov­ním poho­vo­ru, v diva­dle nebo ope­ře. Většinou se ale sou­stře­dí na „lep­ší spo­leč­nost“. Ne kaž­dý se v tako­vé spo­leč­nos­ti ale vysky­tu­je. Pak je otáz­ka, kde hle­dat psa­ná i nepsa­ná pra­vi­dla pro jiné pro­stře­dí. A exis­tu­jí tam tako­vá pra­vi­dla vůbec?

Na to odpo­ví­dá s humo­rem, nad­hle­dem a život­ní zku­še­nos­tí autor této kni­hy, kte­rá má v podti­tu­lu „Manuál cho­vá­ní pro nác­ti­le­té“. Z toho je jas­né, že večer­ní róby nebu­dou zrov­na na pořa­du dne, ale že sluš­ně se dá cho­vat i v rych­lém občer­stve­ní ve spo­leč­nos­ti mzdo­vé účet­ní, auto­me­cha­ni­ka a neza­měst­na­né­ho.

La-detresse-d-un-pere_chronique_landscape_pm_v8

Svazek není čle­něn do slo­ži­tých a dlou­hých tex­tů (jak bývá u těch­to pří­ru­ček zvy­kem). Jde spí­še o krát­ké postře­hy, rady a sezna­my pro­klá­da­né ilu­stra­ce­mi.

O to lépe se čte. Navíc podat zábav­nou for­mou aspoň základ spo­le­čen­ské­ho cho­vá­ní od pozdra­vů, přes osob­ní hygi­e­nu až po svá­dě­ní a sto­lo­vá­ní, to je vždyc­ky zásluž­né.

V této for­mě, pokud je podá­na kva­lit­ně, se člo­věk pou­čí, aniž by se téma­tu jak­ko­li brá­nil, pro­to­že se kro­mě pří­nos­ných infor­ma­cí také krá­lov­sky baví a nevní­má tak „výu­ku“ jako kibi­co­vá­ní. Autor na nic neza­po­mí­ná, je mu jas­né, na co cílo­vá sku­pin­ka čte­ná­řů asi mys­lí a před­bí­há jejich vlast­ní myš­len­ky se sty­lem a grá­cií.

Proto napří­klad sluš­né cho­vá­ní doma zahr­nu­je i tako­vé detai­ly jako vstup do lož­ni­ce rodi­čů jen se zakle­pá­ním. Mohli by se zrov­na věno­vat roz­mno­žo­vá­ní a nepo­u­če­ný čte­nář by se mohl při­pra­vit o brat­říč­ka nebo sestřič­ku.

Základ:

 • pří­ruč­ka spo­le­čen­ské­ho cho­vá­ní urče­ná nác­ti­le­tým

Bonus:

 • humor
 • struč­nost
 • nad­hled
 • pří­vě­ti­vost
 • mož­né pou­če­ní koli­krát i pro dospě­lé
 • lid­skost a nefor­mál­nost

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

loading...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • 10. října 2015 Lucie Lukačovičová: Detektivní kancelář Sirius aneb Případy hvězd, noci a duše "Noc převrhla svůj zlatý úl nad sady večerů."Vítězslav Nezval, Básně nociO Lucii Lukačovičové, autorce Siria, jsem se poprvé dověděl už před lety. Tehdy jsem se vyskytl na […]
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
 • Ondřej Kundra – Putinovi agenti15. března 2016 Ondřej Kundra – Putinovi agenti Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ruští špioni kradou naše tajemství, vydává do politických vod na stopu ruských agentů […]
 • Marta Davouze: Vypadni z mýho života!9. prosince 2015 Marta Davouze: Vypadni z mýho života! Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho života! vyniká zajímavým skloubením autorčiných vzpomínek na dětství a následné ztráty iluzí v nevydařeném manželství na pozadí významných […]
 • 5. září 2015 Richard Branson: Byznys v plné nahotě „Pokud vstupujete do odvětví později než ostatní, musíte k němu přistoupit tak, jako nikdo před vámi.“ Richard BransonO Richardu Bransonovi, majiteli imperia Vrign Group, občas nějaká […]
 • E. L. James: Grey (25 % - za snahu)24. února 2016 E. L. James: Grey (25 % - za snahu) Mám respekt ke knihám – k těm dobrým i k brakům. Přece jen, někdo si dal tu práci, aby je napsal. Co ale nerespektuji, je kopírování děl. A to ani v případě, že se jedná o totožného […]
 • Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika9. listopadu 2015 Aruna M. Siewertová:Rostlinná antibiotika Někdy člověk najde, co vůbec nehledal. Tento citát od Alexandra Fleminga, objevitele penicilínu, najdete ve velmi zajímavé knížce Rostlinná antibiotika od autorky Aruny M. Siewertové.  Ona […]
 • Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost7. března 2016 Jutta Heller: To zvládnu! Zvyšte svou psychickou odolnost Probudí ho první paprsky slunce, téměř každý den se podobá tomu předchozímu. Klokan se protáhne, vytřepe si z kožichu zbytky větviček a rozhlédne se kolem sebe. Hlas přírody mu napoví, co […]
 • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.