Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

E. L. James: Grey – 52 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čtenářů, kteří si velmi oblíbili její trilogii Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnotyPadesát odstínů svobody.

Této audionahrávce propůjčil hlas Michal Slaný, člen činohry Národního divadla v Praze a představitel několika filmových rolí.

Audiokniha se navrací k prvnímu dílu trilogie. Má formu deníku, jenž začíná 9.5. 2011, tedy ve stejný den, kdy dochází k osudovému setkání studentky Anastasie Steeleové s ředitelem Grey Enterprises Holdings s.r.o., a končí 9.6. 2011. Děj je líčen z pohledu hlavního hrdiny příběhu.

Oproti dívčímu pohledu na svět, jenž byl jemnější, tomuto dílu dominuje snaha o mužský styl vyjadřování. Pánský pohled se projevuje zejména častým opakováním vulgarismů a větším zaměřením na pudové signály. Anastasiin idol zde odkládá kultivovanost i důstojnost. Přestože by měl být touto upřímností posluchačům bližší, místy může působit odpudivě.

Autorka se pokouší o psychologickou analýzu Greyovy narušené osobnosti, což činí prostřednictvím jeho znepokojujících snů se vzpomínkami na dětství do čtvrtého roku života. E.L. Jamesová se snaží přesvědčit čtenáře, že je Christian kladná postava, která se pouze svérázným způsobem vyrovnává s tragickou minulostí.

Hrdinovi lze přičíst k dobru, že nezkušenou studentku nejprve sám před sebou varuje, přestože touží po její blízkosti a vyhledává ji. Nízké sebevědomí se snaží kompenzovat luxusem i nejrůznějšími výstřelky. Přestože tvrdí, že mu psychoterapeutova léčba pomáhá, zlepšení na jeho psychice není příliš znatelné. Na posluchače může působit jako zhýčkaný boháč, jehož hlavním problémem je dostatek peněz a čas na přemýšlení o svých pocitech. Pisatelka vyzdvihuje jeho pracovitost, navzdory ní však hrdina v sobě nenalezl ani dost vytrvalosti k úspěšnému dokončení studia na vysoké škole.

Grey působí rozpolceně. Přestože pociťuje k Anastasii lásku, má touhu ji trestat.  Sám před sebou to omlouvá těžkou minulostí, čímž však pozbývá oné rytířskosti a snahy o sebezapření, které by mu slušely více.

Velký důraz je zde kladen na nedostatek jídla, který zažíval v batolecím věku. Z tohoto důvodu hrdinku neustále nutí, aby vše dojídala, což je pro ni traumatické. Sám tak může být příčinou psychických problémů, které by se mohly u zpočátku křehké studentky projevit. Rozporuplný je i jeho vztah k penězům. Dary zahrnuje pouze Anastasii, jinak štědrostí neoplývá a je velmi přísným, náročným i náladovým zaměstnavatelem. Navzdory jeho arogantnímu chování jej mají zaměstnanci rádi a trpělivě snášejí jeho vrtochy. Nejvíce s ním soucítí řidič Taylor či hospodyně Jonesová, které je líto, jak se po odchodu Any Christian trápí a pustne. Rozchod s přítelkyní těžce nese mimo jiné i z poněkud sobeckého důvodu, jelikož jej znovu začínají pronásledovat noční můry, které, když byl s ní, zázračně zmizely.

Některé pasáže jsou zdlouhavé, například hrdinova řeč k promovaným studentům či popis plachtění ve větroni. Rovněž většina dialogů děj zpomaluje. Greyova partnerka se marně snaží zjistit, proč se Christiana nesmí dotknout a ptá se na jeho minulost. On jí nechce nic prozradit, ale tápe i sám posluchač, když hrdina v sobě bolestné vzpomínky potlačuje a nechce si je přiznat ani sám před sebou. Záhada je objasněna až na samém konci děje prostřednictvím dalšího živého snu. Také se zde vyskytuje příliš mnoho erotických scén, což dílu ubírá na eleganci a působí rozvláčnost příběhu.

Nejzdařilejší je oproti tomu rozhovor s doktorem Flynnem v jedné ze závěrečných kapitol, jenž posunuje děj dopředu a napomáhá hrdinovi k lepší sebereflexi. Závěr je, dle mého názoru, poměrně zdařilý a tryská z něj naděje v lepší budoucnost. Chvályhodná je i snaha o věrohodnou dětskou stylistiku v případě nočních děsů se střípky vzpomínek na krutý život s vlastní matkou, které mají přiblížit hrdinovo myšlení v dané době.

Na této audionahrávce oceňuji, že při líčení snů, jež osvětlují motivaci hlavní postavy příběhu, je použita ozvěna, což napomáhá odlišit představy od skutečnosti. Hlas Michala Slaného působí mladistvě a vzhledem k tomu, že se jedná o popis života sedmadvacetiletého muže, nahrávku vhodným způsobem doplňuje.

Tuto audioknihu doporučuji těm, kterým se líbil první díl trilogie Padesát odstínů šedi. Připomenou si v ní mnoho momentů, které již znají, ale z jiného úhlu pohledu. Audiokniha Grey doplňuje informace, které čtenář neměl možnost dosud zjistit.


  • Autor:E L James
  • Interpret:Michal Slaný

Kniha ke koupi na : http://audioteka.cz

Knihu k recenzi poskytl partner:

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.