Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)
Ohodnoťte člá­nek

Ve škol­ce na pres­tiž­ní atwo­od­ské ško­le se zro­di­lo pev­né přá­tel­ství – pou­to na celý život. Gabby, Izzie, Andy, Billy a Sean jsou hlav­ní­mi hrdi­ny posled­ní­ho romá­nu Danielle Steel, zařa­ze­né­ho do zla­té­ho boxu. Nechala jsem si ho napo­sled, pro­to­že prá­vě ten­to mě zau­jal nej­ví­ce.

Přátelství Velké pět­ky, jak je dětem pře­zdí­vá­no, spo­ju­je i jejich rodi­ny a sle­du­je jejich dět­ská léta, dospí­vá­ní a ranou dospě­lost se vše­mi zvra­ty, kte­ré toto zhru­ba dva­ce­ti­le­té obdo­bí při­ná­ší, se vzle­ty, pády, zis­ky i pro­hra­mi. Osudy dětí se pro­plé­ta­jí, roz­chá­ze­jí a jsou ovliv­ňo­vá­ny vzta­hy v jejich rodi­nách.

Na pev­ném přá­tel­ství nemě­ní ani fakt, že Gabby, kte­rá má „našlápnu­to“ na kari­é­ru model­ky, začne cho­dit s Billym, jemuž mno­zí před­po­ví­da­jí zář­nou kari­é­ru hrá­če ame­ric­ké­ho fot­ba­lu. Jejich lás­ka, trva­jí­cí od tři­nác­ti let, by byla jis­tě zpe­če­tě­ná sňat­kem, kdy­by Gabby o sedm let poz­dě­ji nesra­zi­lo auto. Billy, stu­du­jí­cí tou dobou na uni­ver­zi­tě a hra­jí­cí fot­bal na pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni se zaple­te s dro­ga­mi a i jeho život nako­nec kon­čí smr­tí. Na život si sáh­ne i dal­ší z par­ty – mla­dý lékař Andy. Neustojí ambi­ce, jež do něho vklá­dal otec a vaz mu doslo­va sra­zí prv­ní neú­spěch. Sean, jež má vel­ký smy­sl pro spra­ve­dl­nost, půso­bí jako agent FBI, stý­ká se s Izzie, kte­rá stá­le hle­dá své mís­to v živo­tě. Jen zázra­kem Sean unik­ne smr­ti a dojde mu, na čem v živo­tě nej­ví­ce zále­ží – svůj život se roz­hod­ne pro­žít po boku obě­ta­vé Izzie.

Ztráty a hod­no­ta přá­tel­ství – to jsou hlav­ní námě­ty romá­nu Přátelé navždy. Inspiraci autor­ka hle­da­la opět ve svém živo­tě – stej­ně jako Andy ukon­čil její syn svůj mla­dý život vlast­ní rukou. Jako mat­ka deví­ti dětí se Steelová jis­tě doká­že vcí­tit do jejich duší a umě­la tak čte­ná­ře pro­vést vše­mi obdo­bí­mi, jež si hrdi­no­vé její­ho romá­nu pro­ži­li – od „škol­ko­vých“ let po zod­po­věd­nost, kte­rou s sebou při­ná­ší nástup do prv­ní­ho zaměst­ná­ní.

V pří­pa­dě romá­nu Přátelé navždy se jed­ná o kni­hu, v níž se pro­lí­na­jí osu­dy takřka dva­cít­ky postav. Dětí, rodi­čů, jejich nových part­ne­rů. Ačkoli někte­ré posta­vy jsou upo­za­dě­ny, nemá čte­nář pocit, že by je dlou­ho­do­bě ztra­til z dohle­du, Steel dob­ře ví, kdy je do hry vrá­tit.  Kompozičně jde dle mého sou­du o jed­no z nej­zda­ři­lej­ších Steelových děl a na roz­díl od někte­rých jejích romá­nů, tenhle sku­teč­ně nutí čte­ná­ře k zamyš­le­ní.

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/


Části seriálu: Danielle Steel

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000)16. února 2016 Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000) Módní návrhářka Isabella žije snový život ve slunné Itálii. Má všechno, po čem ženy touží – zářnou kariéru, uznávané postavení, malého rozkošného syna a pohledného milujícího manžela. Její […]
  • Danielle Steel: Přesilová hra23. března 2016 Danielle Steel: Přesilová hra Muž vůdce a žena pečovatelka? Hrdinka románu Danielle Steel Přesilová hra Fiona Carsonová se této představě vymyká. Vymyká se i představě nenáviděné kancelářské dračice, která ve snaze […]
  • Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012)15. února 2016 Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012) Valerie Wyattová je uznávanou odbornicí na eleganci – a to se týče jak bytové dekorace, tak životního stylu. Jenže je jí šedesát a má pocit, že jí ujíždí vlak. Její dceři April je třicet, […]
  • Danielle Steel: Zrada (2012, v ČR 2013)16. února 2016 Danielle Steel: Zrada (2012, v ČR 2013) Tallie Jonesová je enormně vytížená žena. V Hollywoodu platí ve svých čtyřiceti za jednu z nejlepších režisérek. Kolem sebe má jen pár lidí, kterým ale bezmezně věří – dceru Max, starého […]
  • Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)15. února 2016 Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box) V nakladatelství IKAR vyšel před Vánoci opravdový dárek pro milovníky románů Danielle Steel. Ve zlatém boxu, graficky zpracovaném jako dárek, převázaný  ozdobnou stužkou, se ukrývá asi […]
  • Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)17. února 2016 Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012) Heloise je dcerou majitele proslulého new yorského Hotelu Vendôme. Otec Hughes ji zahrnuje svojí láskou, stejně jako personál, oblíbená je i mezi hosty. Jediné, co jí chybí, je matčina […]
  • Tvůrčí psaní pro každého aneb Nevýrazná snaha o vše2. února 2016 Tvůrčí psaní pro každého aneb Nevýrazná snaha o vše Dá se i v českém háji najít kvalitní příručka tvůrčího psaní, nebo se mámě raději držet něčeho zahraničního? Každý, kdo se nějakým způsobem věnuje psaní, začne časem pátrat po odborné […]
  • Martin Vopěnka – Nová planeta31. října 2015 Martin Vopěnka – Nová planeta Story na rozmezí sci-fi a biblické tragédie se jménem Nová planeta zaujme náctileté kluky a holky, ale zároveň se ho nemusejí bát ani dospělí.  Jeho autor má za sebou již slušnou řádku […]
  • 4. prosince 2015 O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila Patrik Ouředník mne zaujal už před mnoha lety. Tehdy to bylo také moje první setkání se Šmírbuchem jazyka českého, tedy slovníkem nekonvenční češtiny. Ovšem autor, který v odborné […]
  • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance