Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Módní návr­hářka Isabella žije snový život ve slunné Itálii. Má všechno, po čem ženy touží – zář­nou kari­éru, uzná­vané posta­vení, malého rozkoš­ného syna a pohled­ného milu­jí­cího man­žela. Její život se pře­vrátí naruby, když je man­žel Amadeo une­sen a zabit. Únosci vydí­rají i Isabellu, která se synem prchá do ústraní. Život mimo čer­vený kobe­rec ji však neu­spo­ko­juje a tak je místo jejího pobytu novi­náři odha­leno. Z lásky se jí vyznává rodinný pří­tel Bernardo. Ten jí dopo­ru­čuje rodin­nou firmu pro­dat a stáh­nout se do ústraní. Isabella se roz­hodne bojo­vat – firmu nepro­dat a také začít milo­vat znovu.

Díky pří­tel­kyni Nataše se seznámí s Corbettem, pře­skočí jis­kra a Isabella začne věřit v lepší zítřky.  Poprávu se cítí pod­ve­dená, když zjistí, že Corbettova firma má zájem o její módní salon.  Vše se naštěstí vysvětlí, Isabella se z Itálie stáhne do Ameriky, aby pokra­čo­vala v budo­vání firmy po boku s Corbettem. Zasloužený trest nastoupí i Amadeovi vrazi.

Pro české čte­nářky se jedná o od české rea­lity napro­sto odta­žené téma. Danielle Steel často zasa­zuje život svých hrdi­nek mezi světla reflek­torů, při­su­zuje jim úspěšné role a nechává je vyhří­vat se na výsluní kari­ér­ních postupů. Spojení slunné Itálie, života v bohat­ství, mód­ního prů­myslu a vraždy s mafi­án­ským poza­dím je možná poně­kud hůře stra­vi­telný romá­nový námět. Ani myš­len­kové pochody hlavní hrdinky Isabelly nej­sou nato­lik pro­pra­co­vány, jak tomu obvykle u romá­no­vých hrdi­nek Danielle Steel bývá. Celkově je tento sva­zek asi nej­slab­ším z celé romá­nové řady zla­tého boxu.

Knihy k recenzi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si můžete knihu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/


Části seriálu: Danielle Steel

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X