Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu
Ohodnoťte člá­nek

Co se skrý­vá pod na prv­ní pohled kou­zel­nou kni­hou? Literární kavár­na, k tomu káva a Paříž. To sli­bu­je titul Šťastní lidé čtou a pijou kávu. Jak je tomu ale doo­prav­dy?
Diane je mla­dá paří­žan­ka, kte­rá má svou lite­rár­ní kavár­nu, ale při havá­rii při­jde o svou rodi­nu – o man­že­la i svou milo­va­nou dce­ru. Po této udá­los­ti, jako by ztra­ti­la smy­sl žít a jen tak pro­plou­vá živo­tem, uza­vře­ná ode všech lidí a vět­ši­nu času zalez­lá doma. Rozhodne se ale odjet do Irska, kam se chtěl podí­vat její, teď už mrt­vý, man­žel. A tam se všech­no změ­ní – Diane je v nezná­mém pro­stře­dí, s nový­mi lid­mi a poma­lu začí­ná nachá­zet smy­sl živo­ta. V Irsku se setká­vá s Edwardem, kte­rý je tajem­ný a záhad­ný, s ním Diane zno­vu oží­vá a nachá­zí tou­hu žít.

Šťastní lidé čtou a pijou kávu je kraťoun­ká oddycho­vá čet­ba, ide­ál­ní na něja­ký pošmour­ný večer. Já jsem oče­ká­va­la pře­de­vším kouz­lo Paříže, kávu a lite­rár­ní kavár­nu. To bohu­žel ale vůbec není tak, jak nás název, ano­ta­ce i obál­ka láká. Příběh je z vět­ši­ny situ­o­va­ný do Irska a o něja­ké kávě či lite­rár­ní kavár­ně sotva pad­ne zmín­ka. Tímto jsem tedy byla poně­kud zkla­ma­ná. Ačkoliv autor­kou je fran­couz­ská spi­so­va­tel­ka Agnès Martin-Lugand, typic­ká atmo­sfé­ra Francie na nás dých­ne jen zříd­kakdy.

Hlavní hrdin­ka Diane mi byla mís­ty sym­pa­tic­ká, mís­ty jsem ji nená­vi­dě­la za to, jak se cho­va­la – jed­nu chví­li byla sta­rost­li­vou mat­kou, jin­dy puber­ťač­kou, ztros­ko­tan­ky­ní, milen­kou a jin­dy zase maji­tel­kou kavár­ny. Jestliže si kni­hu pře­čte­te, tak mi dáte za prav­du, že autor­ka vytvo­ři­la Diane oprav­du zvlášt­ní pova­hu a někdy mi nezbý­va­lo než jen krou­tit hla­vou nad tím, jak se zacho­va­la.

Přišlo mi zvlášt­ní, že posta­vy v pří­bě­hu se sotva sezná­mi­li a poté se k sobě cho­va­li, jako by se zna­li celý život. To jsem také nechá­pa­la a kazi­lo to cel­ko­vý dojem kni­hy, pro­to­že je to nepři­ro­ze­né a nere­ál­né.

Naopak se mi líbi­lo, jak Agnès Martin-Lugand vytvo­ři­la osob­nost Edwarda – byl záhad­ný, mlčen­li­vý, já jsem nevě­dě­la, co si o něm mys­let a polo­vi­nu kni­hy jsem duma­la nad tím, zda je to něja­ký vrah, nebo ne. Také mě nadchlo a roze­smá­lo, jaký měl Edward vztah s jeho sestrou. Jejich vztah byl tako­vý typic­ký sou­ro­ze­nec­ký, ale záro­veň upl­ně jiný vzhle­dem k Edwardově pova­ze.

Šťastní lidé čtou a pijou kávu mě nijak nenadchlo, ani neu­ra­zi­lo. Může být vhod­ným dár­kem pro kama­rád­ku nebo mamin­ku, skvě­le se hodí i jako men­ší kní­žeč­ka, kte­rou si může­te vychut­ná­vat tře­ba v auto­buse nebo někde na cestách, pro­to­že nebu­de zabí­rat moc mís­ta v kabel­ce. Kniha je o živo­tě, ze živo­ta a tře­ba v ní i pře­se všech­ny malé, ale zato čet­né nedo­stat­ky, pochy­tí­te něja­kou radu do živo­ta, jako já.

 • Autor:Agnes Martin-Lugand
 • Žánr:román, čte­ní pro ženy
 • Nakladatelstvi:MOTTO

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­ni­ce čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo a záro­veň mu i lépe poro­zu­mět. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, ráda ces­tu­ju, peču a zdra­vě vařím, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Šťastní lidé čtou a pijou kávu - Agnes Martin Lugand23. června 2016 Šťastní lidé čtou a pijou kávu - Agnes Martin Lugand Pulty knihkupců poslední dobou zaplňuje kniha, která svým názvem láká všechny milovníky literatury a také dobré kávy. Pojďme se společně podívat, jaká kniha Šťastní lidé čtou a pijou kávu […]
 • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, […]
 • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
 • Ondřej Kundra – Putinovi agenti15. března 2016 Ondřej Kundra – Putinovi agenti Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ruští špioni kradou naše tajemství, vydává do politických vod na stopu ruských agentů […]
 • Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace1. dubna 2016 Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem "Známe sami sebe? Člověk v zajetí […]
 • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, […]
 • Příručka pro šikovné holky19. listopadu 2015 Příručka pro šikovné holky Pamatujete si tu dětskou radost z vlastoručně vyrobené věci, z chvíle, kdy se nápad proměnil v něco, co jste si mohli obléct, někoho tím podarovat nebo to použít k nějaké rošťárně? O […]
 • Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole!31. ledna 2016 Jean-Louis Fournier: Mysli! Holce přece nemůžeš říkat vole! Zábavně podaná etiketa nejen pro lepší vrstvy? Ano, jde to. Když se řekne etiketa, mnoha lidem asi naskočí jméno doktora Ladislava Špačka. Bývalý tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla […]
 • Yeonmi Park: Abych přežila25. ledna 2016 Yeonmi Park: Abych přežila Severní Korea. V řadě článků a učebnicí se o ní dočtete leda to, že se jedná o totalitní stát s mocnou armádou a zaostalým hospodářstvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě prohlašuje, […]
 • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...