Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Sedmilhářky – Liane Moriarty

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,50 z 5)
Nahrávám...


Sedmilhářky, to je název nové knihy z pera aus­tral­ské spi­so­va­telky Liane Moriarty.

Na první pohled poklidný život matek s jejich dětmi, žijící v Austrálii u pláže. Co víc si přát? Bohužel na povrch se zdá vše per­fektní, ale tak to není. O tom nás pře­svědčí pří­běhy Jane, Madeline a Celeste. Tyto nej­lepší kama­rádky toho mají spo­leč­ného více, než si zprvu samy myslí – nesnad­nou výchovu dětí, roz­vrá­cené vztahy v rodině, pro­blémy s přá­teli, ale pře­de­vším pře­tvářku a lži.

Kniha se mi moc líbila. Od Liane Moriarty jsem četla ještě Manželovo tajem­ství, které bylo také skvělé. Celkově mi při­jde, že knihy této autorky jsou všechny na stejné vlně – man­žel­ství, kom­pli­ko­vané vztahy, rodina, výchova dětí, lži… A nako­nec poně­kud pře­kva­pivý, možná i tra­gický závěr.

Nejvíce mě nadchl celý smysl knihy – lži. Autorka krásně na pří­běhu líčí, co se stane, když je jedna malá lež – téměř nic. Další dvě, tři maličké lži – stále nic. Ale ve vět­ším množ­ství se nám potom ty lži nakupí a už to roz­hodně nedo­padne dobře, spíše tra­gicky.

Něco přes 400 stran jsem pře­četla díky neu­stá­lým malým zvra­tům a lžím jako nic. Nicméně děj se ze začátku tro­chu táhl, pořádně vžít do pří­běhu se mi poda­řilo tak až ve tře­tině knihy. Kromě toho­hle poma­lej­šího začátku mám ještě menší výtku ohledně postav. Těch bylo opravdu moc. Samozřejmě, hlavní postavy byly „jen“ tři kama­rádky Jane, Madeline a Celeste, ale k tomu všemu tam byly ještě desítky růz­ných postav, což ze začátku také tro­chu mátlo.

Až na tyto dva maličké nedo­statky však Sedmilhářky byly skvělé. Chválit bych mohla done­ko­nečna a pomalu všechno – výborný autor­čin styl psaní, zají­mavé (a nám podobné) sym­pa­tické i nesym­pa­tické postavy, pro­ble­ma­tic­kou výchovu dětí a sta­rosti s nimi spo­je­nými.

Kniha se četla rychle, pře­de­vším díky stále se naba­lu­jí­cím malým udá­los­tem, zvra­tům a lžím, které zprvu nic nezna­me­nají (spíše pro nás jakožto čte­náře zna­me­nají zma­tek), ale v závěru se všechny tyto malé udá­losti pro­pojí a vznikne tak přesně takový konec, jaký by měla mít každá kniha – něčím zvláštní, zají­mavý, pře­kva­pivý a jed­no­duše neza­po­me­nu­telný.

Sedmilhářky dopo­ru­čuji kaž­dému, ale pře­de­vším ženám, nej­lépe matkám (pro­tože ty si najdou své snad v každé větě) jako skvě­lou oddycho­vou četbu.


Nakladatel: Ikar
Jazyk: česky
Pořadí vydání: 1.
Rok a měsíc vydání: 2015/09
Počet stran: 440
Vazba: Pevná
Formát, hmot­nost: 153 × 234 mm, 635 g

Kniha ke koupi na Bux.cz.

Vendula Jindrová

Jsem velká milov­nic čtení, psaní, knih a pří­běhů, díky kte­rým dokážu zapo­me­nout na svět okolo. Kromě lite­ra­tury ještě hraju na kla­vír, zají­mám se o jógu, pří­rodní kos­me­tiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i něja­kou knihu na mé dopo­ru­čení pře­čtete! ;)

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X