Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický andělPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Od autor­ky Cassandry Clare, kte­rá je známá pře­de­vším svou úspěš­nou sérií Nástroje smr­ti, prá­vě vyšel prv­ní díl nové tri­lo­gie Pekelné stro­je – Mechanický anděl. Tato tri­lo­gie před­chá­zí šes­ti­díl­né sérii Nástroje smr­ti.

Jelikož jsem Nástroje smr­ti nečetla, tak jsem se poměr­ně obá­va­la, zda se mám do Mechanického andě­la pouš­tět, abych celý svět lov­ců stí­nů a démo­nů pocho­pi­la. Ale po pře­čte­ní jsem zjis­ti­la, že mé oba­vy byly zby­teč­né – s kli­dem se může­te do Mechanického andě­la pus­tit, i když ten­to svět vůbec nezná­te.

O čem kni­ha vlast­ně je?

Šestnáctiletá Tessa roku 1878 při­jíž­dí z Ameriky do Londýna za svým bra­t­rem Nathanielem. Po pří­jez­du se jí však zmoc­ní podiv­né bytos­ti, kte­ré si říka­jí Temné sestry a uvěz­ní ji. Připravují ji pro tajem­né­ho Magistra a tak se Tessa dozví, že má dar pro­mě­nit se v něko­ho jiné­ho. Při jejím útě­ku zjis­tí, že slu­žeb­ná není člo­věk, ale mecha­nic­ká bytost. A to se do vše­ho ješ­tě zaple­tou lov­ci stí­nů…

Nejprve jsem z kni­hy měla stra­ch – nezná­mý svět a his­to­ric­ká fan­ta­sy. Ani jed­no není můj šálek kávy, ale na dru­hou stra­nu mě neu­stá­le něco ke kni­ze táh­lo. Jsem moc ráda, že jsem se roz­hod­la si kni­hu pře­číst, pro­to­že jsem udě­la­la jen dobře a svět lov­ců stí­nů, kte­rý vymys­le­la Cassandra Clare, je jed­no­du­še geni­ál­ní a já už se těším, až si pře­čtu i ostat­ní kni­hy od této autor­ky.

Co se týče děje, ten neměl chy­bu – už od prv­ní stra­ny jsem byla vta­že­na do tajem­né atmo­sfé­ry a postup­ně mi byly odha­lo­vá­ny kou­ty úpl­ně nové­ho svě­ta – lov­ci stí­nů, démo­ni, upí­ři, andě­lé, čaro­děj­ni­ce a mno­zí dal­ší. Byla jsem pře­kva­pe­na, jak je kni­ha napsá­na čti­vě a i přes poměr­ně slo­ži­tý svět, kte­rý je zde líčen, je text sro­zu­mi­tel­ný a vše je vysvět­le­no tak, že jsem to (jakož­to nezna­lec) pocho­pi­la.

Netušila jsem, že se v dneš­ním svě­tě pře­hl­ce­ném dysto­pic­ký­mi séri­e­mi, nad­po­zem­ský­mi bytost­mi a upí­ry ješ­tě dá vytvo­řit tak geni­ál­ní nápad jako má Cassandra. Lovci stí­nů  s mecha­nic­ký­mi bytost­mi mě moc bavi­li a cel­ko­vě celý smysl kni­hy má i hloub­ku a filo­so­fic­kou myš­len­ku, což jsem u fan­ta­sy s krve­lač­ný­mi upí­ry oprav­du neče­ka­la.

Příběh je plný mno­ha postav, pro­to mi chví­li trva­lo se zori­en­to­vat v tom, kdo je kdo. Ale poté jsem se od kni­hy nemohla odtrh­nout – ať už kvů­li čti­vé­mu ději plné­ho napě­tí, akce a tajem­na, ale i sple­ti­tých vzta­hů a tro­chu roman­ti­ky.

Mechanický anděl je dobrou vol­bou pro všech­ny, kte­ří mají rádi young adult, fan­ta­sy, nebo jen chtě­jí unik­nout rea­li­tě a ale­spoň na chví­li se ocit­nout někde jin­de. Mechanický anděl Vám to roz­hod­ně zaru­čí.


 • Nakladatel: YOLI
 • Série: Pekelné stro­je (1.díl)
 • Jazyk: čes­ky
 • Pořadí vydá­ní: 1.
 • Rok a měsíc vydá­ní: 2015/10
 • Počet stran: 368
 • Vazba: Paperback
 • Formát, hmot­nost: 125 × 200 mm, 356 g

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­nic čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z nejlepších a nejoriginálnějších sérií, jaké kdy byly […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky Zmátlíkové, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená vyprávění o přírodních jevech, vzniku světa či bozích […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to je v nebi?, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl otevřený a já jsem se samozřejmě co nejdříve chtěla […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %21. března 2016 DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 % „Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemohlo být? Surfuje po vlnách velikých jako barák a skočit dokáže odkudkoli. Má kůži, která ji padne, a kamarády a tátu a sweetwineovský dar a žábry a ploutve krom normálních […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Dragonlance…Sága dračích kopí12. ledna 2016 Dragonlance…Sága dračích kopí Kéž se tvůj meč nikdy nezlomí. Kéž tvé brnění nikdy nezreziví. Kéž tři měsíce vedou tvoji magii. Kéž jsou tvé modlitby vyslyšeny. Kéž je tvůj vous dlouhý. Kéž ti tvůj Životní úkol nikdy neurazí nos. Kéž tvá prakovka zpívá. Kéž […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová – 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová – 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od nedalekého moře ji nikdo nezaslechl… Těmito věty […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Cassandra Clare: Pekelné stroje 3: Mechanická princezna27. prosince 2016 Cassandra Clare: Pekelné stroje 3: Mechanická princezna Konečně je to tady! Mechanická princezna, závěrečný díl trilogie Pekelné stroje! Po mechanickém andělovi a mechanickém princi se čtenáři těchto knih jistě nemohli dočkat posledního dílu, ve kterém nám bude vše konečně objasněno - […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Kiršův Milionový email7. prosince 2015 Kiršův Milionový email O Davidu Kiršovi jsem se možná už někdy zmiňoval. Ačkoli mám o jeho osobě stále některé pochybnosti, jeho knížka Milionový email mne mile překvapila. Je fakt, že si mohl odpustit to ,,razítko“ na obálce s informací, že kniha je ověřena […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.