Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Povýšili vás nebo jste úspěšným řídícím pracovníkem firmy delší dobu, ale chcete na sobě stále pracovat? Nebo jste manažerem, ale zdá se vám, že se motáte v kruhu, byť máte ke své práci ty nejlepší předpoklady? Právě vám by mohla dobře posloužit Manažerská psychologie, třetí přepracované vydání vádeméka pro manažery a podnikatele z různých oborů. Knihu ocení rovněž studenti vysokých škol a personalisté.

Autor Doc. PhDr. Milan Mikulaštík, CSc. není ve světě manažerské psychologie, tvořivosti, inovace a interpersonální komunikace v řízení žádným nováčkem, jeho knihy Jak být úspěšnou manažerkou, Komunikační dovednosti v praxi nebo Tvořivost a inovace v práci manažera patří k nejucelenějším a nejvyčerpávajícím „manažerským příručkám“ v českém jazyce.

Více než třísetstránková publikace Manažerská psychologie, vycházející v Gradě, má strukturu učebnice.  Předpokladem pro její studium je alespoň základní znalost problematiky a zaujetí pro obor. Kniha umožňuje naprosto samostatnou formu studia – nově nabyté znalosti si čtenář lehce ověří na konci každé kapitoly, kde nalezne shrnutí, otázky k textu a příklady z praxe.

Znalosti psychologie u řídících pracovníků firem byly v předrevoluční době podceňovány. S otevřením hranic a expanzí zahraničních firem a s rozvojem obchodu jsou ve firmách přejímány manažerské metody západu. Stejně jako v českém prostředí v posledním desetiletí zdomácnělo slovo „manažer“, nikdo už nepochybuje, že velký (podle Mikuláštíka největší) podíl na úspěchu řídícího pracovníka mají právě znalosti psychologie a jejich uvádění v praxi. „Samozřejmě nestačí nashromáždit pouze nějakou sumu informací a znalostí. Nutné je umět aplikovat a chtít je používat. To vyžaduje mnohdy dost zásadní změnu ve vlastní osobnosti. Jedině tak je reálná naděje, že dojde k vytvoření návyků, které působí pozitivně na chování manažera a na jeho vztahy ke spolupracovníkům. Velmi brzy pak pozná změnu v chování lidí vůči sobě samému,“ uvádí Milan Mikuláštík. Právě jeho kniha dává to zásadní – základ informací a znalostí a návod, jak je převést do praxe.

Manažerská psychologie je rozdělena do čtrnácti kapitol. Jejich první část je věnována hlavně osobnosti řídícího pracovníka, jeho motivaci a tvořivosti. Hned v úvodu pomůže čtenářům, pro něž je kniha prvním odborným setkáním s problematikou, v orientaci kapitola nazvaná Základní pojmy psychologie managementu. Kromě přehledu psychologických oborů a současných psychologických směrů zde autor uvádí i tipy na další studium odborné literatury. Nejrozsáhlejší, druhá kapitola, je věnována self-managementu – tedy sebepoznání, sebepojetí a seberozvoji. Aby mohl manažer úspěšně řídit kolektiv pracovníků, musí „umět řídit sebe“, svoje pocity, zvládat stresové situace, koncentrovat pozornost, organizovat svou práci, ale též přizpůsobit své práci životní rytmus – životosprávu a najít vyváženost mezi časem, věnovaným práci, odpočinku a osobnímu životu. Autor se nevyhýbá ani tématům jako je workoholismus nebo burn-out efekt (syndrom vyhoření), který může postihnout i zkušené a v oboru dlouhodobě pracující řídící pracovníky. Inspirující je kapitola o tvořivosti a inovaci a tipy, jak svoji tvořivost rozvíjet.  Druhá část knihy je věnována samotné práci manažera ve firmě – teoriím a metodám řízení, rozhodování, organizaci a organizačním strukturám, komunikaci (jak s nadřízenými, tak podřízenými) a firemnímu poradenství. Velkým přínosem pro pochopení chování podřízených může být pro manažery kapitola nazvaná Pracovní činnost, zabývající se vztahem výkonu, tempa, únavy nebo biorytmů v pracovním procesu. Čtenář nalezne v knize i odpověď na otázku, jak úspěšně vytvořit pracovní tým nebo jak si vybudovat pozici skupinou uznávaného vůdce.

V závěru knihy naleznete seznam použité literatury (jak českých tak zahraničních autorů) a rejstřík, který vám usnadní orientaci v odborné publikaci.

Knize lze vytknout snad jen několik drobných korektorských přešlapů (čárky) a dále chybějící text na čtyřech stránkách (způsobeno zřejmě chybou tiskárny, kdy byly místo textu vytištěny prázdné stránky), jinak jde skutečně o kvalitní odborný text.

Manažerská psychologie

Autor: Doc. PhDr. Milan Mikulaštík, CSc.

Žánr: odborná publikace, učebnice

Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.

Rok vydání: 2015

Počet stran: 344

Hodnocení: 95  %

Kniha ke koupi: Grada.

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.