Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

E.L.James:Padesát odstínů svobody (audiokniha – čte Tereza Bebarová)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Pokud jste si oblí­bili komerčně velmi úspěšné romány Padesát odstínů šedi a Padesát odstínů tem­noty od spi­so­va­telky E.L.James, určitě nepo­hrd­nete závě­reč­ným dílem, Padesát odstínů svo­body, v podobě audi­ok­nihy.

Spisovatelka E.L.James , vlast­ním jmé­nem Erika Mitchell je brit­ská spi­so­va­telka, která napsala již zmí­ně­nou tri­lo­gii o panu Greyovi a prosté dívce Anastasii. Svým odváž­ným posto­jem k sexu­ál­ním prak­ti­kám způ­so­bila doslova revo­luci v milost­ném životě nejedné ženy.  Dohromady se ve Spojených stá­tech pro­dalo více než 35 mili­onů výtisků a přes 70 mili­onů výtisků po celém světě, a roman­tická tri­lo­gie s náde­chem žhavé ero­tiky se stala svě­to­vým best­selle­rem.

Velmi úspěšný a bohatý pod­ni­ka­tel Christian Grey a mladá dívka Anastasia Steelová jsou již v závě­reč­ném dílu tri­lo­gie man­želi. Nadále se oddá­vají nevšed­ním sexu­ál­ním prak­ti­kám, a něko­li­krát spolu řeší spory a pro­blémy, které sou­visí s nepo­sluš­ností a tvr­do­hla­vostí Any. Také tajem­ství na Christianovo dět­ství, které celá léta úzkost­livě tají nejen před Anou, nám autorka odhalí hned na začátku své knihy a čtenář-posluchač se konečně dozví celou pravdu.

Audiokniha je namlu­vená cel­kem pří­jemně. Několikrát jsem se ale ztra­tila, pro­tože je někdy těžké roz­po­znat, jestli zrovna větu pro­nesl Christian či Ana. Možná, kdyby kniha byla namlu­vena více­hlasně, bylo by snazší se v ní ori­en­to­vat. Erotické scénky se mno­ho­krát opa­kují, že už ani nemo­hou čtenáře-posluchače ničím novým pře­kva­pit a po třetí scéně to zavání až fád­ností. Kdyby jich autorka pár vyne­chala, mys­lím, že by se nic nestalo. Přechody z kapi­toly do kapi­toly jsou pouze namlu­vené jako čísla, což mě roz­hodně neza­u­jalo. Také autorka čas­to­krát zby­tečně dlouze popi­suje některé situ­ace, např. nalé­vání šam­paň­ského, svlé­kání oble­čení apod.

Nicméně herečka Tereza Bebarová, má velmi pří­jemný hlas a dokáže zaujmout. Když se poslu­chač dostane ke kapi­to­lám, kde je doslova cítit napětí a akce, úplně ho to pohltí, což jsem si sama na sobě vyzkou­šela. Líbí se mi způ­sob, jakým herečka díky svému neza­mě­ni­tel­nému hlasu, dokáže vyja­d­řo­vat pocity Christiana a Any a i její důraz na důle­ži­tost někte­rých scén a záple­tek. Také se mi líbí, jak autorka E. L. James dokáže pou­ží­vat nevšední slovní spo­jení a někdy až doko­nalé popi­so­vání věcí, osob, okolí nebo scén nedělá žádný pro­blém pro před­stavu.

Díky svému vel­kému šarmu a zvlášt­ností pana Greye, určitě nesmí chy­bět závě­rečný díl této tri­lo­gie žádné z jeho fany­nek ve své sbírce, ať už v knižní, nebo namlu­vené podobě. Audiokniha Padesát odstínu svo­body bude pro mnohé pře­kva­pe­ním a určitě pří­jem­ným zpes­t­ře­ním.

Hodnocení: 75%


Audiokniha: Padesát odstínů svo­body

Autor: E.L.James

Čte: Tereza Bebarová

Žánr: Čtení pro ženy

Kniha ke koupi na : http://audioteka.cz

Knihu k recenzi poskytl part­ner:

Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redak­tor­kou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodá­vají elán a ener­gii do života.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • E. L. James: Grey – 52 %4. března 2016 E. L. James: Grey – 52 % Příběh z pohledu Christiana Greye byl, dle autorky, napsán na přání čtenářů, kteří si velmi oblíbili její trilogii Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty a Padesát odstínů svobody. Této audionahrávce propůjčil hlas Michal Slaný, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • E. L. James: Grey (25 % – za snahu)24. února 2016 E. L. James: Grey (25 % – za snahu) Mám respekt ke knihám – k těm dobrým i k brakům. Přece jen, někdo si dal tu práci, aby je napsal. Co ale nerespektuji, je kopírování děl. A to ani v případě, že se jedná o totožného autora. Na pohled na Padesát odstínů šedi z druhé strany […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger24. dubna 2016 Kdo je na světě nejmocnější? – Wolfram Berger V jedné myší rodině mají již velkou myší slečnu, právě vhodnou na vdávání. Ale jak to tak bývá, rodiče chtějí pro svou dceru to nejlepší, aby její život byl lepší než jejich. A tak se rozhodnou, že svou nejkrásnější, nejlepší a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • ČTVEROČASÍ BÁSNICTVÍ ČESKÉHO 214. dubna 2016 ČTVEROČASÍ BÁSNICTVÍ ČESKÉHO 2 Čtveročasí básnictví českého 2 Tento cyklus dokládá, že i barokní a raně obrozenská poezie může být působivá a zaujmout současné posluchače. Jsem ráda, že tyto písemné památky neupadly v zapomnění a že prostřednictvím této zajímavé […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ – 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ – 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také současnému čtenáři a uchvacují čirou krásou i […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně pravdivě odkazují k problémům dnešní doby. V tomto […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Michal Viewegh – Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh – Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je pospána autorova nedávná zkušenost s klinickou […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor Dášenky, bratr Josefa Čapka. Shrnuto a podtrženo, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • DivkaVeVlakuAudio27. ledna 2016 Dívka ve vlaku v podání tří českých hereček Paula Hawkins v životní formě. Kniha roku 2015. Román, který láme prodejní rekordy a na první příčce žebříčku bestsellerů The New York Times se udržel třináct týdnů. Tuzemská i zahraniční kritika jej přirovnává ke Zmizelé (Gillian Flynn), […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER27. ledna 2016 JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER Jaroslav Kmenta získal v roce 2010 prestižní cenu Karla Havlíčka Borovského za přínos investigativní žurnalistice. Je autorem celkem jedenácti knih, mezi jinými i publikací Český špion Erwin van Haarlem či Svědek na zabití. Této […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X