Dům snů - společenská hra - recenze - 100 %
Dům snů - spo­le­čen­ská hra - recen­ze - 100 %
Ohodnoťte člá­nek

Když jsem byla malá, tak exis­to­va­ly úpl­ně kla­sic­ké a jed­no­du­ché spo­le­čen­ské hry. Dnes je to vel­ká moder­na, o kte­ré neby­lo v minu­lých dobách ani potu­chy. Jedna z vel­mi moder­ních novi­nek je i Dům snů. Původci nebo lépe řeče­no ti, co to vymys­le­li, jsou z Polska. Musím při­znat, že vel­mi dob­rý nápad. Jestliže to vez­mu od začát­ku, tak kra­bi­ce je poměr­ně masiv­ní, žád­ný dro­be­ček. Design je úchvat­ný. Fakt se mi moc líbí.

Samotná hra je rych­lá a má spád. Když jsem ale čet­la návod nebo spíš pra­vi­dla, tak jsem se oro­si­la, pro­to­že mi to při­šlo pří­liš slo­ži­té. Ale když jsem už hrá­la a u toho jsem se pocho­pi­tel­ně muse­la napo­pr­vé kou­kat do kní­žeč­ky, kte­rá je mimo­cho­dem taky moc pěk­ně designo­vě udě­la­ná, tak to bylo úpl­ně v poho­dě. Když to jde dob­ře, tak hra trvá čtvrt hodi­ny, ale může se pro­táh­nout i na půl.

Jde o to, zaří­dit si co nej­lep­ší dům. V nabíd­ce jsou dva zásad­ní balíč­ky karet – poko­jo­vé a zvlášt­ní. K tomu jsou dvě her­ní des­ky, jed­na s domem, dru­há na kar­ty, žeto­ny vyba­ve­ní, žeton prv­ní­ho hrá­če, poky­ny pro hrá­če a bro­žu­ra na body. Strašně mě na tom zau­ja­lo prá­vě to zaři­zo­vá­ní domu. Mezi kar­ta­mi najde­te i spe­ci­ál­ní, tře­ba prá­del­na, sau­na nebo spíž.

Mimo toho jsou zde i tzv. kar­ty pomoc­ní­ka a při vhod­ně zvo­le­né tak­ti­ce můžou hrá­či pomo­ci k vítěz­ství. Do domu si vlast­ně může­te dát, co vás napad­ne – i vířiv­ku či masáž­ní vanu – ano i tyhle kar­ty s žeto­nem tam jsou. Ze zají­ma­vos­tí – kar­ta s pta­čí budou, dom­kem pro koč­ky a dal­ší. Každý hráč má svůj dům – hra­cí plán – ne, že by se tla­či­li v jed­nom. Hra je pro dva až čty­ři hrá­če od sed­mi potaž­mo osmi let.

Já jsem se od té hry nemoh­la odtrh­nout, tak mě to zau­ja­lo a to jsem už dáv­no dospě­lá, ale na tom pře­ce nezá­le­ží. Rozhodně to dopo­ru­ču­ju jak dětem, tak i celé rodi­ně, konec­kon­ců to pat­ří mezi rodin­né spo­le­čen­ské hry. Pokud jsem se od toho nemoh­la odle­pit já, tak co tepr­ve dítě. Nemám žád­né výhra­dy ke hře jako tako­vé, prá­vě nao­pak, avšak vadí mi ta cena. Ovšem chá­pu, že tak jako to bylo za dob mého dět­ství, kdy se za hru dalo maxi­mál­ně sto pade­sát korun, jsou dáv­no v pra­chu zapo­mně­ní.

Hru věno­va­lo vyda­va­tel­ství Blackfire.

 • Autor: Klemens Kalicki, Bartlomiej Kordowski
 • Žánr: rodin­né spo­le­čen­ské hry
 • Vydavatelství: Blackfire
 • Datum vydá­ní: 2016
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Transport Fever - 95 %20. listopadu 2016 Transport Fever - 95 % Chcete se starat o stát, o dopravu mezi městy? Přepravovat obyvatele, jídlo, ocel,  plasty...? Hra Transport Fever je přesně ta pravá. Před několika lety vyšla hra Train Fever. Hra, které […]
 • Farming Simulator 17 - 90 %20. listopadu 2016 Farming Simulator 17 - 90 % Tak vyšel znovu Farming simulátor. Přináší opět po dvou letech farmaření v přírodě. Jezdění traktorů, kombajnů a mnoho dalších aut, které potřebujete pro správnou správu svých malých […]
 • Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %27. prosince 2016 Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 % Hned úvodem musím vyčinit Microsoftu a to proto, že i když DLC mělo být přístupné od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém případě se tak nestalo, a to mě velice zklamalo a doufám, že se […]
 • Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 %1. května 2017 Ekopolis - společenská hra - recenze - 100 % Ekopolis je společenská desková hra, koncipovaná převážně pro základní školy. To však neznamená, že by si ji člověk nemohl pořídit i domů. Ovšem je to trochu složitější hra, než je […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Assassin’s Creed: Syndicate27. srpna 2016 Assassin’s Creed: Syndicate Příběh hry Assassin’s Creed: Syndicate se odehrává na konci 19. Století, konkrétně v roce 1868 v Londýně, kdy město ovládají templáři. Budete muset založit jakýsi gang a zastavit tak […]
 • NHL 17 - 50 %21. září 2016 NHL 17 - 50 % Jako každý rok je léto, jaké každé Vánoce jsou úplně stejné, tak se vrací se změnami nové NHL, tentokrát v ročníku 17. Už je pouze pro nejnovější konzole. Pro PC je to už vážně 8 let bez […]
 • Overwatch: Origins Edition27. srpna 2016 Overwatch: Origins Edition Hra Overwatch byla jakýmsi zkušebním projektem Blizzardu o vydání multiplayerové střílečky. Blizzard je gigant, který umí dělat kvalitní hry, ale to že dokáže udělat i tak kvalitní […]
 • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
 • Tumblestone20. července 2016 Tumblestone Přes Games with Gold jsme si nyní mohli stáhnout jako zlatí členové zdarma hru Tumblestone. Hra při prvním pohledu vypadala jako laciný a né moc lákavý kousek, ale opak je pravdou. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X