Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

American Truck Simulator: Nové Mexiko - 95 %


American Truck Simulator: Nové Mexiko - 95 %
Ohodnoťte člá­nek

Udržovat dvě skvě­lé hry je těž­ké. Velmi úspěš­ná hra Euro Truck Simulátor 2 má své­ho ame­ric­ké­ho brat­říč­ka American Truck Simulator. Evropská ver­ze hry už má na své mapě sko­ro celou Evropu, s mno­ha pří­dav­ný­mi balíč­ky je oprav­du roz­sáh­lá a člo­věk se za vir­tu­ál­ním volan­tem zaba­ví na tisí­ce hodin.

Americká ver­ze hry sdí­lí všech­ny kla­dy té evrop­ské, ale bere to oprav­du od začát­ku. Svět USA se postup­ně roz­ši­řo­val. V prv­ní ver­zi hry byly na mapách pou­ze dva stá­ty (Kalifornie, Nevada) a malý výběr taha­čů. Postupně se svět roz­ši­řo­val o nové kul­tov­ní taha­če a hlav­ně o dal­ší stát, Arizonu.

Tvůrci vyu­ži­li stej­né­ho zákla­du her a vyda­li také Heavy Cargo Pack, balí­ček volan­tů, pne­u­ma­tik a potis­ků.

Před něko­li­ka dny vyšel prv­ní DLC balí­ček s novým stá­tem -  New Mexico. Nové Mexiko má zase mno­ho cest k pro­zkou­má­ní, něko­lik nových pří­vě­sů, a tak se může člo­věk zno­vu kochat ame­ric­kou pří­ro­dou. Pořád se něco děje, je pořád co obje­vo­vat od mimo­zemš­ťa­nů, přes nikdy nekon­čí­cí dál­ni­ce až po vel­ké slo­ži­té kři­žo­vat­ky, kde se může­te pěk­ně ztra­tit a samo­zřej­mě si i pěk­ně zajet, pokud netre­fí­te správ­nou ces­tu.  Balíček obsa­hu­je 14 nových vel­mi pohled­ných měst a 11 pěk­ně vel­kých odpo­čí­va­cích ben­zí­nek.

Mně se balí­ček za nece­lé tři stov­ky líbí, člo­věk se podí­vá do ame­ric­ké­ho stá­tu Nové Mexiko od své­ho PC, obje­ví mno­ho zají­ma­vos­tí a cha­rak­te­ris­tik jed­no­ho z mno­ha stá­tů.  Pokud budou postup­ně při­bý­vat  stá­ty kou­sí­ček po kou­síč­ku - zají­ma­vé pla­ce­né a něja­ké méně zají­ma­vé zdar­ma -, tak se vůbec zlo­bit nebu­du.

Evropský brat­ří­ček má samo­zřej­mě o mno­ho obsa­hu i DLC více. Je to hlav­ně tím, že Evropa je zají­ma­vá sama o sobě, zatím­co Amerika má o dost vět­ší roz­lo­hu a vět­ši­nu z plo­chy ame­ric­kých stá­tů zabí­ra­jí mno­ha set kilo­me­t­ro­vé ces­ty.

Co bych dopo­ru­čil, aby tvůr­ci tře­ba při­pra­vi­li? Nějaké vel­ko­měs­to, kte­ré má tolik oby­va­tel jako jeden stát v Evropě.  Rád jsem si stát  Nové Mexiko při­dal. Budu stá­le obje­vo­vat nové a nové zají­ma­vos­ti z ame­ric­kých cest. Pro fan­dy simu­lá­to­rů je tato hra napros­tou povin­nos­tí. Tvůrci si urči­tě dají prá­ci s tím, aby bylo obsa­hu čím dál více a více.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

American Truck Simulator: Nové Mexiko

Popis: Udržovat dvě skvě­lé hry je těž­ké. Velmi úspěš­ná hra Euro Truck Simulátor 2 má své­ho ame­ric­ké­ho brat­říč­ka American Truck Simulator. Evropská ver­ze hry už má na své mapě sko­ro celou Evropu, s mno­ha pří­dav­ný­mi balíč­ky je oprav­du roz­sáh­lá a člo­věk se za vir­tu­ál­ním volan­tem zaba­ví na tisí­ce hodin Rating: 9 z 10

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %27. prosince 2016 Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 % Hned úvodem musím vyčinit Microsoftu a to proto, že i když DLC mělo být přístupné od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém případě se tak nestalo, a to mě velice zklamalo a doufám, že se […]
  • Sébastien Loeb Rally Evo18. září 2016 Sébastien Loeb Rally Evo     Jak už nám název napovídá, bude se ve hře jednat hlavně o zážitky z kariéry Sébastiena Loeba, který je světoznámý jezdec Rally. Tak vzhůru do prožití kariéry Sébastiena od […]
  • Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi23. června 2016 Zaklínač 3: Divoký hon – O víně a krvi Po rozšíření s podtitulem Srdce z kamene jsme se před necelým měsícem dočkali  posledního rozšíření pro hru Zaklínač 3: Divoký hon, nesoucího jméno O víně a krvi. A na začátek je rovnou […]
  • NHL 17 - 50 %21. září 2016 NHL 17 - 50 % Jako každý rok je léto, jaké každé Vánoce jsou úplně stejné, tak se vrací se změnami nové NHL, tentokrát v ročníku 17. Už je pouze pro nejnovější konzole. Pro PC je to už vážně 8 let bez […]
  • 23. července 2015 Lego Movie Videogame Hodnocení: 90% Výrobce: Warner Bros Interactive Žánr: Adventura Multiplayer: co-op Jazyk: anglicky Datum vydání: 7.2.2014 Doporučený věk: 10 let   S novým […]
  • Forza Horizon 3: Recenze27. prosince 2016 Forza Horizon 3: Recenze Po dvou letech jsme se dočkali dalšího pokračování automobilové závodní hry pod názvem Forza Horizon 3. Už při prvním spuštění bylo vidět, že se jedná o velmi kvalitně zpracovaný díl Forzy […]
  • Wolfenstein The New Order11. července 2017 Wolfenstein The New Order Zrecenzovat hru, která je starší, je trochu snazší než u novinek, ale má to svá úskalí. V době vydání hry byla velká konkurence a rok 2015 byl plný velkých a úspěšných her. Jednou hrou, […]
  • Transport Fever - 95 %20. listopadu 2016 Transport Fever - 95 % Chcete se starat o stát, o dopravu mezi městy? Přepravovat obyvatele, jídlo, ocel,  plasty...? Hra Transport Fever je přesně ta pravá. Před několika lety vyšla hra Train Fever. Hra, které […]
  • Mad Max (XBOX ONE)27. srpna 2016 Mad Max (XBOX ONE) Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít v době, kdy […]
  • Ghostbusters (2016)17. listopadu 2016 Ghostbusters (2016)   S novým filmem také přišla nová hra jménem Ghostbusters. Vydání hry moc nepřidává na popularitě neúspěšný film Krotitelé duchů natož práce studia FireForge Games, které hru […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Posters.cz