Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Zaklínač 3: Divoký hon – Srdce z kamene

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


První roz­ší­ření ke hře Zaklínač 3: Divoký hon s podti­tu­lem Srdce z kamene sice vyšlo už na konci loň­ského roku. Já se k němu ale dostal až nyní, nebude se tedy jed­nat o recenzi jako tako­vou, řeknu vám spíše nějaké své postřehy a dojmy, které jsem si ze hry odnesl.

Už po načtení hlav­ního menu se vám první roz­ší­ření tře­tího zaklí­nače před­staví v plné parádě, dá vám na výběr vytvo­řit si buďto kom­pletně novou postavu pouze pro účely tohoto roz­ší­ření, pří­padně si ji pouze vylep­šit, abyste měli šanci se vypo­řá­dat s míst­ními nepřá­teli, kteří jsou oproti původní hře kra­pet sil­nější. Po těchto něko­lika krát­kých vol­bách se už můžete naplno pus­tit do nových dob­ro­druž­ství. Oproti původní hře má DLC pozvol­nější roz­jezd, kdy to nevy­padá na nějaké větší zápletky, Geralt se u vývěsky ptá postar­šího muže na nabídku práce, kte­rou zrovna při­bí­jel na vývěsku, no a ten jej odkáže na zada­va­tele úkolu. Po při­jetí onoho kon­traktu na zabití netvora se hráči ovšem pozvolna ote­vírá ten pravý pří­běh, na který čekal.

5

Po zabití žabího netvora, ze kte­rého se nako­nec vyklube princ (kdo by to čekal), je Geralt omrá­čen a sku­pi­nou vojáků pod vede­ním mága odvle­čen na loď, která jej má odvézt ke králi, který se chce pomstít za smrt syna. Aby unikl popravě, musí při­jmout nabídku tajem­ného cizince, který se sice před­sta­vuje jako váš starý známý, ale právě jeho původ a ochota pomoci vám ze situ­ace, která nemá jiné výcho­disko, je pilí­řem celého pří­běhu. Jako las­ka­vost za to, že vás dostane ze sví­zelné situ­ace budete následně muset spl­nit tři přání pro Olgierda Van Emereca, což není nikdo jiný, než zada­va­tel kon­traktu na onoho zakle­tého prince. Tolik k zápletce, nyní se ale pojďme podí­vat na hru samot­nou. Děj se ode­hrává ve zná­mých loka­cích, a to ve Velenu, přes­něji tedy v jeho seve­ro­vý­chodní části kolem města Oxenfurt, které zde dostává oproti původní hře o dost větší pro­stor. Můžete tak dle libosti odha­lo­vat jeho krásy a vše­li­jaká tajem­ství, které jeho uličky skrý­vají. Pokud se obá­váte, že se budete pohy­bo­vat po již vámi zma­po­va­ných úze­mích, jste na omylu, DLC ode­myká novou oblast dále na seve­ro­vý­chod od Oxenfurtu, najdete zde nové ves­ničky, ruiny sta­rých chrámů a spousty míst k pro­zkou­mání. Co se nepřá­tel týče, tak ti zůstá­vají téměř stejní jako v původní hře, najdeme zde ale i něko­lik nových, kteří doká­žou, pokud je hráč pod­cení, pěkně zato­pit.

1

Za množ­ství nového obsahu, který autoři vecpali do tohoto roz­ší­ření, zaslouží tvůrci vel­kou pochvalu. Najdete zde množ­ství skvěle napsa­ných roz­ho­vorů a ani­mací, při kte­rých se jen budete kochat bra­vur­ním zpra­co­vá­ním všech postav, které dělá čest původní hře. Nenajdete tu sice žádné nové herní mecha­ni­zmy, v pod­statě děláte to samé jako minule, při­jmete úkol, hovo­říte, sto­pu­jete a boju­jete. Tyto hlavní pilíře hra­tel­nosti jsou však zají­mavě vyu­ží­vány, takže se s poci­tem něja­kého vět­šího ste­re­o­typu nako­nec vůbec nese­tkáte. Největší pozor­nost je zde věno­vána hlavní dějové lince, ta nabízí něko­lik zají­ma­vých zvratů, kdy hráč jen nevě­řícně pozo­ruje, co že se to právě stalo. Jindy zase jen s úsmě­vem sle­duje dění kolem sebe, napří­klad moment, kdy je Geralt posedlý duchem Olgierdova bra­tra v rámci plnění prv­ního přání a musí s ním jít na svatbu je napro­sto geni­álně zpra­co­vaný.

3

Bohužel celý dojem z hraní kazí pří­tom­nost nej­růz­něj­ších bugů. Zasekávání koně na cestě, kde není ani jediná pře­kážka, doska­ko­vání objektů, padání fra­me­ratu, zamlžení obra­zovky při roz­ho­vo­rech, to vše se ve hře obje­vuje cel­kem často. I přes tyto nedo­statky tu ale máme roz­ší­ření, které co se množ­ství obsahu týče, pře­ko­nává jiná DLC , můžete si ho navíc zahrát i během pří­běhu původní hry a obo­ha­tit si tak záži­tek o nové mož­nosti, místa k pro­zkou­mání, nové postavy a něko­lik nových kousků do výbavy. Nebýt těch tech­nic­kých pro­blémů, dostali bychom do rukou sku­tečný skvost.

 

Verdikt: 9/10

 

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 13. července 2015 Sonic & All-Stars Racing Transformed Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 01.11.2012 Výrobce: Sega Žánr: závodní Počet hráčů: konzole 1-4, multiplayer 2-8 Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 7+ Pokud byste si mysleli, že tato hra je určená pouze pro děti, to […] Posted in Recenze her (PC… Xbox…)
  • DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 212. května 2015 DLC Scandinávia pro Euro Truck Simulator 2 Tak pro malých DLC balíčcích přišel druhý velký balík, který do simulace velkých kamiónů přináší severské země. První velký balíček bylo přidání části mapy Východní Evropy, kam přinesl nová města do Česka, na Slovensko a do […] Posted in Recenze her (PC… Xbox…)
  • 8. července 2015 Tomb Raider Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 5.3.2013 Výrobce: Crystal Dynamics Žánr: akční Počet hráčů: konzole 1 Lokalizace: jazyk angličtina, české titulky Doporučený věk: 18+ Kdo by neznal Laru Croft, které nás baví od roku 1996 […] Posted in Recenze her (PC… Xbox…)
  • Civilization Revolution19. května 2015 Civilization Revolution Vlastní hodnocení: 40% Datum vydání: 2008 Výrobce: 2K GAMES Žánr: strategie Počet hráčů: 1, multiplayer Lokalizace: angličtina Doporučený věk: 12+ Ve hře Civilization Revolution stavíte a budujete města na mapě již od úplného […] Posted in Recenze her (PC… Xbox…)
  • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co […] Posted in Recenze her (PC… Xbox…)
  • American Truck Simulator18. února 2016 American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, který je plný nadšení a vyrábí se k němu neustále nové a nové přídavné balíčky, přišla verze s americkými silnicemi. Evropu už mám skoro celou […] Posted in Recenze her (PC… Xbox…)
  • Guild Wars 2:Heart of Thorns – 95 %18. ledna 2016 Guild Wars 2:Heart of Thorns – 95 % Tak vyšlo pokračování hry Guild Wars 2 – DLC. Co od toho můžeme očekávat, nové mapy, nové hrdiny a mnoho nového obsahu. To, že  hra vydána zdarma s podporou volitelných mikrotransakcí, tak je velmi příjemné. DLC balíček Heart of Thorns je […] Posted in Recenze her (PC… Xbox…)
  • Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze18. března 2015 Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze Tak vyšlo DLC pro Far Cry 4. Zajímavý balíček, co jsem si koupil. Ihned se mi líbil. Malý ostrůvek kolem hor ve vysokých horách. Čekaly mně nové další úkoly a zbraně a hlavně nový těžký nepřítel. Yeti se v plné hře ukázal pouze v malém […] Posted in Recenze her (PC… Xbox…)
  • World of Warships14. srpna 2015 World of Warships Tak se nám vrátili tvůrci z Wargaming.net do třetí zdarma akce. Po World of Tanks, po World of Waplanes, je už zdarma dostupná pro všechny už třetí variace bitev. Tentokrát lodí. Všichni určitě znají lodě, které jsme před mnoha a […] Posted in Recenze her (PC… Xbox…)
  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí vypořádat s nepřízní osudu, kterou zapříčinila prázdná […] Posted in Články

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.