Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 %

Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 %
Ohodnoťte člá­nek

Tak vyšlo pokra­čo­vá­ní hry Guild Wars 2 – DLC. Co od toho může­me oče­ká­vat, nové mapy, nové hrdi­ny a mno­ho nové­ho obsa­hu. To, že  hra vydá­na zdar­ma s pod­po­rou voli­tel­ných mik­ro­trans­ak­cí, tak je vel­mi pří­jem­né. DLC balí­ček Heart of Thorns je už pla­ce­ný, ale za cenu pla­ce­né­ho roz­ší­ře­ní sto­jí.

vlcsnap-2016-01-18-21h19m06s707Příběh ply­nu­le nava­zu­je na pří­bě­ho­vé upda­ty a zno­vu zaži­je­me nové epi­zo­dy kolem nově pro­bu­ze­né­ho tajem­né­ho dra­čí­ho boha. Jedná se o jed­no­du­chou záplet­ku, ale čím je jed­no­duš­ší záplet­ka, tím nás čeká více zába­vy. Oproti jiným DLC, kte­ré původ­ní obsah deval­vu­jí, tak v tom­to data­dis­ku nás čeká vyni­ka­jí­cí navá­zá­ní. Nedošlo k navý­še­ní maxi­mál­ní úrov­ně hrdi­nů, ale oblas­ti jsou sti­že­né tím, že na Vás čeká těž­ší, krve­lač­něj­ší a rych­lej­ší nepřá­te­lé, a tak máte co dělat, abys­te během své­ho pří­bě­hu neze­mře­li.

U her­ních postav jde také o spe­ci­a­li­zo­vá­ní. A tak od urči­té­ho leve­lu lze ode­my­kat novou, dří­ve nedo­stup­nou zbraň, kte­rou rádi hrá­či rádi vyzkou­ší. Každý si hráč si nako­nec vybe­re vylep­še­ní posta­vy tak, aby to přes­ně odpo­ví­da­lo jeho oblí­be­né­mu sty­lu hra­ní.

vlcsnap-2016-01-18-21h19m10s633Nové oblas­ti jsou i šir­ší než původ­ní, je mno­ho vyhlí­dek a kop­ců, občas je leh­ké ve svě­tě se ztra­tit a občas i zabít, a tak si hráč musí dávat pozor, kam šla­pe. S nový­mi mapa­mi při­šlo i oži­ve­ní posta­va­mi. Pořád se něco děje, člo­věk se nenu­dí a hlav­ně v noci, kdy jsou pro­tiv­ní­ci živěj­ší a sil­něj­ší, nás čeká těž­ší oří­šek.

Je dob­ré, že data­disk Heart of Thorns vyšel, dopl­ňu­je původ­ní hru o nové vlast­nos­ti, a ti, kte­ří se postup­ně vylep­šu­jí mají pořád o dělat. Je to přes­ně ta správ­ná MMO hra, kte­rá při­ne­se mno­ho zába­vy a v onli­ne svě­tě mno­ho nových hrá­čů, kte­ré to začne bavit.

Hru k recen­zi posky­tl:

Comgad

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • American Truck Simulator18. února 2016 American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, který je plný nadšení a vyrábí se k němu neustále nové a nové přídavné balíčky, přišla verze […]
  • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze18. března 2015 Far Cry 4: DLC Valley of the Yetis – recenze Tak vyšlo DLC pro Far Cry 4. Zajímavý balíček, co jsem si koupil. Ihned se mi líbil. Malý ostrůvek kolem hor ve vysokých horách. Čekaly mně nové další úkoly a zbraně a hlavně nový těžký […]
  • Fifa 1616. října 2015 Fifa 16 Hodnocení: 75% Žánr: sportovní Jazyk: anglicky, české titulky Multiplayer: online, off-line 1-4 Výrobce: EA Datum vydání: 21.9.2015 Jako každý rok vychází také pokračování Fifa 16 […]
  • BETA Star Wars Battlefront26. října 2015 BETA Star Wars Battlefront Hodnocení: 80% Žánr: akční střílečka Jazyk: anglicky Multiplayer: off-line, on-line Výrobce: DICE Datum vydání BETA Verze: 8. 10. 2015 Vychází: 19. 11. 2015 EA ACCESS […]
  • Bomberman Battlefest22. dubna 2015 Bomberman Battlefest Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 8.12.2010 Vydavatel: Hudson Entertainment Výrobce: Pi Studios Žánr: Akční a dobrodružné Počet hráčů: 1-4, online 2-8 Lokalizace: […]
  • Lego Jurassic World - 80 %9. července 2015 Lego Jurassic World - 80 % Byl jsem v kině. Byl jsem doma. Viděl poslední film na plátně. Několikrát jsem si zopakoval předchozí díly na televizi. A hraju taky hru. Jedná se o hru, která těží ze slávy Lega a […]
  • Epic Mickey 2 Dvojitý zásah15. června 2015 Epic Mickey 2 Dvojitý zásah Vlastní hodnocení: 45% Datum vydání: 19.11.2012 Výrobce: Disney Žánr: adventura Počet hráčů: konzole 1-2 (co-op) Lokalizace: jazyk: angličtina, české titulky Doporučený věk: […]
  • RESCUE 2: Everyday Heroes23. března 2016 RESCUE 2: Everyday Heroes Někdo má rád střílečky, někdo jezdí kamionem a někteří zase mají rádi simulace. Od simulace reálného života (Sims) se dostáváme k simulaci záchranného systému. Ve hře RESCUE 2: Everyday […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Dobré Knihy doporučují