Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Výměna manželek – 22. 2. 2017

Výměna man­že­lek – 22. 2. 2017
Ohodnoťte člá­nek

Ve stře­deč­ní pre­mi­é­ro­vé Výměně man­že­lek jsme vidě­li rodi­nu z Krásné Lípy, kte­rou tvo­ří Alena (43), Daniel (42), dce­ra Eliška (6), syn Jiřík (3) a mat­ka Aleny Libuška (61).

Na dru­hé stra­ně jsme se sezná­mi­li s Mílou (45), Radkem (39), dce­ra­mi Monikou (25) a Simonou (16) a synem Dušanem (22), kte­ří žijí v Bolehošti u Opočna.

Rodina Míly šla do Výměny man­že­lek hlav­ně kvů­li tomu, že jsou všich­ni neu­stá­le spo­lu a chtě­li zjis­tit, jaké je to být něja­kou dobu od sebe. Oproti tomu vztah Aleny pro­chá­zí obrov­skou kri­zí. Po svat­bě s Danielem Alena zjis­ti­la, že man­žel má obrov­ské dlu­hy a exe­ku­ce. Alena dou­fá, že si během Výměny man­že­lek uvě­do­mí, jest­li chce v man­žel­ství pokra­čo­vat nebo ho defi­ni­tiv­ně ukon­čit. Při pří­jez­du do své­ho nové­ho dese­ti­den­ní­ho půso­biš­tě ji ale čeká napros­tý šok. Všude je nesku­teč­ný nepo­řá­dek, špí­na a plí­seň. Jak to Alena zvlád­ne?

https://www.youtube.com/watch?v=BhCe3sCWz6c

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

1 komentář: „Výměna manželek – 22. 2. 2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...