Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Helena Štáchová


Helena Štáchová
Ohodnoťte člá­nek

Helena Štáchová (18. lis­to­pa­du 1944 – 22. břez­na 2017) byla čes­ká lout­ko­he­reč­ka, zpě­vač­ka, sce­nárist­ka, reži­sér­ka, dabér­ka a od roku 1996 ředi­tel­ka lout­ko­vé­ho Divadla Spejbla a Hurvínka. Pro tele­vi­zi dabu­je Lízu Simpsonovou v kres­le­ném seri­á­lu Simpsonovi.

Divadlo

Už během stu­dií nastou­pi­la do Divadla Spejbla a Hurvínka a po dokon­če­ní Divadelní fakul­ty AMU v r. 1966 se sta­la jeho stá­lou člen­kou. V r. 1967 pře­vza­la po Boženě Welekové lout­ku Máničky a sta­la se její výhrad­ní inter­pret­kou, v pořa­dí už tře­tí. Jako prv­ní se při­po­ji­la k tra­di­ci, zave­de­né Milošem Kirschnerem u Spejbla a Hurvínka, že se při hos­to­vá­ní diva­dla v zahra­ni­čí nau­či­la svou roli v jazy­ce hos­ti­tel­ské země. V r. 1971 byla spe­ci­ál­ně pro ni vytvo­ře­na role Mániččiny bábin­ky paní Kateřiny, kte­rá se sta­la čtvr­tou hlav­ní posta­vou spej­blov­ské­ho diva­dla.

Pro diva­dlo poz­dě­ji zača­la hry také psát a reží­ro­vat, spo­lu s Kirschnerem vytvo­ři­la rov­něž řadu gra­mo­fo­no­vých desek, roz­hla­so­vých pořa­dů, knih apod. Po Kirschnerově smr­ti se sta­la ředi­tel­kou diva­dla.

Osobní život

Manželem Heleny Štáchové byl její kole­ga a ředi­tel Divadla Spejbla a Hurvínka Miloš Kirschner (1927–1996). Má dvě děti.


Detaily o článku Helena Štáchová


Foto

Popis
Čeština: Střídání inter­pre­tek (s Helenou Štáchovou)
Datum
Zdroj Photograph comes from the fami­ly archi­ve of Helena Hesselbarth, Božena Weleková’s dau­gh­ter
Autor nezná­mýwikidata:Q4233718

Wikipedie

Články pře­vza­té z čes­ké Wikipedie.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Podívejte se na další trailer a fotografie z filmu Hurvínek a kouzelné muzeum23. června 2017 Podívejte se na další trailer a fotografie z filmu Hurvínek a kouzelné muzeum Animovaná komedie Hurvínek a kouzelné muzeum bude mít premiéru 31. 8 2017, ale už nyní je jeho konečná podoba představena v novém traileru. Příběh o Hurvínkovi vznikal pomalu, ale velmi […]
 • Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin2. února 2017 Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vznikal více než sedm let. Nyní se práce chýlí ke konci a příběh legendárních postaviček dostal zcela novou, moderní podobu. Snímek vznikal pod vedením […]
 • Jak se dělal dabing k filmu Hurvínek a kouzelné muzeum, v kinech už 31. Srpna 201714. července 2017 Jak se dělal dabing k filmu Hurvínek a kouzelné muzeum, v kinech už 31. Srpna 2017 https://www.youtube.com/watch?v=fGi56TpVpS8 Zdroj: CinemArt
 • Hurvínek a kouzelné muzeum - oficiální český HD trailer22. června 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum - oficiální český HD trailer Nejnovější trailer na filmové zpracování Hurvínka. https://youtu.be/1QCbs7ce2mY
 • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • Jiřina Bohdalová12. dubna 2012 Jiřina Bohdalová Život Po obecné škole v Praze-Žižkově absolvovala dívčí reálné gymnázium a po maturitě v roce 1949 nastoupila jako učitelka na základní škole v Ostravě. Ale již od dětských let jí […]
 • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […]
 • Krystyna Krauze18. listopadu 2016 Krystyna Krauze Krystyna Krauze je s českým prostředím spjata od dětství, kdy její rodiče v tehdejším Československu pracovali. Během studií politologie na univerzitě v Gdaňsku se v druhé polovině 80. let […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Jsou světla, která nevidíme na Kritiky.cz
Jsou světla, která nevidímeJsou světla, která nevidíme