Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Helena Štáchová


Helena Štáchová (18. lis­to­pa­du 1944 – 22. března 2017) byla čes­ká lout­ko­he­reč­ka, zpě­vač­ka, sce­nárist­ka, reži­sér­ka, dabér­ka a od roku 1996 ředi­tel­ka lout­ko­vé­ho Divadla Spejbla a Hurvínka. Pro tele­vi­zi dabu­je Lízu Simpsonovou v kres­le­ném seri­á­lu Simpsonovi.

Divadlo

Už během stu­dií nastou­pi­la do Divadla Spejbla a Hurvínka a po dokon­če­ní Divadelní fakul­ty AMU v r. 1966 se sta­la jeho stá­lou člen­kou. V r. 1967 pře­vza­la po Boženě Welekové lout­ku Máničky a sta­la se její výhrad­ní inter­pret­kou, v pořa­dí už tře­tí. Jako prv­ní se při­po­ji­la k tra­di­ci, zave­de­né Milošem Kirschnerem u Spejbla a Hurvínka, že se při hos­to­vá­ní diva­dla v zahra­ni­čí nau­či­la svou roli v jazy­ce hos­ti­tel­ské země. V r. 1971 byla spe­ci­ál­ně pro ni vytvo­ře­na role Mániččiny bábin­ky paní Kateřiny, kte­rá se sta­la čtvr­tou hlav­ní posta­vou spej­blov­ské­ho diva­dla.

Pro diva­dlo poz­dě­ji zača­la hry také psát a reží­ro­vat, spo­lu s Kirschnerem vytvo­ři­la rov­něž řadu gra­mo­fo­no­vých desek, roz­hla­so­vých pořa­dů, knih apod. Po Kirschnerově smr­ti se sta­la ředi­tel­kou diva­dla.

Osobní život

Manželem Heleny Štáchové byl její kole­ga a ředi­tel Divadla Spejbla a Hurvínka Miloš Kirschner (1927–1996). Má dvě děti.


Detaily o článku Helena Štáchová


Foto

Popis
Čeština: Střídání inter­pre­tek (s Helenou Štáchovou)
Datum
Zdroj Photograph comes from the fami­ly archi­ve of Helena Hesselbarth, Božena Weleková’s dau­gh­ter
Autor nezná­mýwikidata:Q4233718

Wikipedie

Články pře­vza­té z čes­ké Wikipedie.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin2. února 2017 Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vznikal více než sedm let. Nyní se práce chýlí ke konci a příběh legendárních postaviček dostal zcela novou, moderní podobu. Snímek vznikal pod vedením producenta a hlavního režiséra Martina Kotíka a […] Posted in Filmové novinky
  • Jiřina Bohdalová12. dubna 2012 Jiřina Bohdalová Život Po obecné škole v Praze-Žižkově absolvovala dívčí reálné gymnázium a po maturitě v roce 1949 nastoupila jako učitelka na základní škole v Ostravě. Ale již od dětských let jí lákalo divadlo; vliv mělo matčino působení v […] Posted in Profily osob
  • Krystyna Krauze18. listopadu 2016 Krystyna Krauze Krystyna Krauze je s českým prostředím spjata od dětství, kdy její rodiče v tehdejším Československu pracovali. Během studií politologie na univerzitě v Gdaňsku se v druhé polovině 80. let angažovala v polském opozičním hnutí. Od roku […] Posted in Profily osob
  • Špunti na vodě – PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě – PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby učeň „Slamák“ v československém televizním seriálu […] Posted in Profily osob
  • Miloš Hlavica21. srpna 2015 Miloš Hlavica Miloš Hlavica (29. října 1933 Praha – 12. srpna 2015 Praha) byl český herec a malíř, manžel herečky Růženy Merunkové, bratr operního pěvce Pavla Hlavici, otec Marka Hlavici, herce Lukáše Hlavici a herečky Anny Bendové, a tchán herečky […] Posted in Profily osob
  • Pavel Landovský11. října 2014 Pavel Landovský Pavel Landovský (* 11. září 1936 Havlíčkův Brod - 10. října 2014 Praha), přezdívaný Lanďák, je významný český herec a dramatik, bývalý disident, signatář Charty 77. Tento velice svérázný, osobitý a svobodomyslný herec se, ač byl a je bez […] Posted in Profily osob
  • Zdeněk Svěrák15. srpna 2014 Zdeněk Svěrák Zdeněk Svěrák (* 28. března 1936, Praha, Československo) je český dramatik, scénárista, herec a autor písňových textů. Po studiu na gymnáziu a Vysoké škole pedagogické, kterou dokončil roku 1958, odešel společně se svou budoucí manželkou […] Posted in Profily osob
  • Gene Wilder29. srpna 2016 Gene Wilder Gene Wilder, rodným jménem Jerome Silberman (11. červen 1933, Milwaukee - 28. srpna 2016 ,Stamford ) byl americký herec, komik, režisér, scenárista a spisovatel židovského původu. Kariéra Na hollywoodském plátně se poprvé mihl ve […] Posted in Profily osob
  • Luba Skořepová27. prosince 2016 Luba Skořepová Luba Skořepová, vlastním jménem Libuše Skořepová, (21. září 1923 Náchod – 23. prosince 2016 Praha[1]) byla česká herečka, spisovatelka, autorka divadelní hry, dlouholetá členka činohry Národního divadla v Praze. Její křestní jméno Libuše […] Posted in Profily osob
  • Eva Klepáčová20. června 2012 Eva Klepáčová Eva Klepáčová (2. května 1933 Praha – 18. června 2012 Praha) byla česká herečka, moderátorka, manželka herce a zpěváka Josef Zímy. Mezi jeji vůbec nejznámejší filmové role patří postava Káči z českého pohádkového filmu Hrátky s čertem […] Posted in Profily osob

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.