Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Emilia Clarke


Emilia Clarke (* 1. květ­na 1987, Londýn, Anglie, Spojené krá­lov­ství) je brit­ská hereč­ka. Její nej­zná­měj­ší rolí je Daenerys Targaryen v seri­á­lu Hra o trů­ny.

Životopis

Narodila se v Londýně a vyrostla v Berkshire. Její otec je diva­del­ní zvu­ko­vý tech­nik, její mat­ka je pod­ni­ka­tel­ka a mlad­ší bra­tr stu­du­je poli­ti­ku. Její zájem o hra­ní začal, když jí byly tři roky a vidě­la muzi­kál Show Boat, na kte­rém v té době pra­co­val její otec. Byla vzdě­lá­vá­na na ško­lách St Edward’s (2000–2005) a Rye St Antony, než stu­do­va­la na Drama Centre London, kde absol­vo­va­la v roce 2009.

Kariéra

Zpočátku se obje­vo­va­la ve škol­ních diva­del­ních hrách, ve dvou na St. Edwards, v dese­ti na Drama Centre London, v diva­del­ní hře Sense v uve­de­ní od spo­leč­nos­ti Company of Angels a v rekla­mě pro Samaritans. Její prv­ní tele­viz­ní role byly Saskia Mayer v epi­zo­dě seri­á­lu Doctors a Savannah ve fil­mu Trias úto­čí. Časopis Screen International ji jme­no­val jako jed­nu z „Britských hvězd zítř­ka“.

V roce 2010 byla obsa­ze­na jako Daenerys Targaryen do fan­ta­sy seri­á­lu z pro­duk­ce HBO, Hra o trů­ny, kte­rý je zalo­že­ný na kniž­ní sérii Píseň ledu a ohně od George R. R. Martina. Byla obsa­ze­na jako náhra­da za jinou brit­skou hereč­ku Tamzin Merchant, kte­rá byla nahra­ze­na z nezve­řej­ně­ných důvo­dů. Seriál se začal vysí­lat v dub­nu 2011, zís­kal pozi­tiv­ní recen­ze a byl rych­le obno­ven i pro dru­hou sérii. Za své ztvár­ně­ní Daenerys v roce 2011 zís­ka­la EWwy Award pro nej­lep­ší hereč­ku ve ved­lej­ší roli v dra­ma­tic­kém seri­á­lu a v roce 2013 byla ve stej­né kate­go­rii nomi­no­vá­na na cenu Emmy.

V roce 2013 si zahrá­la v novém celo­ve­čer­ním fil­mu s názvem Spike Island, pojme­no­va­ném po loka­ci ske­če The Stone Roses z deva­de­sá­tých let.

V břez­nu 2013 ztvár­ni­la hlav­ní roli Holly Golightly v broadwa­yském uve­de­ní nove­ly Trumana Capota, Snídaně u Tiffanyho. Hra měla pre­mi­é­ru 4. března a der­ni­é­ru 21. dub­na.

V květ­nu 2013 bylo ozná­me­no, že se obje­ví po boku Jamese Franca ve fil­mu Garden of Last Days.


Detaily o článku Emilia Clarke

Wikipedie

Články pře­vza­té z čes­ké Wikipedie.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06) – 95 %30. května 2016 Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06) – 95 % Tak až máme 6. díl. Jako každý díl na nás čeká na několik překvapení, nový hrad a další návrat postavy až z první série. Shrnuje se k bitvám, které nás čekají určitě na konci série, případně na začátku další. Návrat k Nočním králům už […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny – The Door (S06E05) – 80 %23. května 2016 Hra o trůny – The Door (S06E05) – 80 % Tak máme za sebou půl letošní sezóny Hry o trůny. Pátý díl završil část, která za sebou nechala další nevysvětlené prvky. Ale v souladu s předchozími díly zase posunula děl dopředu, hlavně pro Brana a jeho ochrance Hodora. Ostatní […] Posted in TV Recenze
  • Terminator Genisys – PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ2. července 2015 Terminator Genisys – PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ Během týdnů před začátkem natáčení snímku Terminator Genisys všichni herci započali intenzivní trénink, aby se na své role fyzicky připravili - velmi náročný natáčecí plán zahrnoval kaskadérské kousky, souboje, intenzivní scény v závěsu […] Posted in Speciály
  • Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) – 75 %17. května 2016 Hra o trůny – Book of the Stranger (S06E04) – 75 % Tak už po týdnu máme čtvrtý díl v televizi. Série pokročila, tak už víme, jak základní postavy skončily a objevily se i další, které jsme málem zapomněly. Včerejší díl zase posunul věci dál, aby se mohlo přihlásit polo-finále příští […] Posted in TV Recenze
  • Daenerys Targaryen – Hra o Trůny14. dubna 2016 Daenerys Targaryen – Hra o Trůny „Máš dobrý nárok: máš titul a rodné právo. Ale máš víc než to: můžeš to popírat a skrývat to, ale máš dobré srdce. Nebudeš jen respektovaná a obávaná, budeš milovaná. Někdo, kdo může vládnout a má vládnout. Uběhla celá staletí, aniž by […] Posted in Profily postav
  • Hra o trůny – The Winds of Winter (S06E10) – 100 %27. června 2016 Hra o trůny – The Winds of Winter (S06E10) – 100 % Tak dneska šel opravdu poslední díl sezóny. Šestá sezóna je vrchol a poslední díl je vrchol šesté sezóny.  Od minulého týdne přišlo to, co jsme snad ani neočekávali. Poslední díly nebývají nejlepší, u Hry o trůny bývají nejlepší […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny – The Red Woman (S06E01) – 80 %25. dubna 2016 Hra o trůny – The Red Woman (S06E01) – 80 % Tak se k nám znovu vrátila Hra o trůny. Po ročním čekání pokračujeme v příběhu sedmi království. Opustili jsme Jona, Ariu, Sansu a další postavy cliffhangerem, a tak se první díl věnoval tomu, aby dovysvětlil otázky, které fanoušky […] Posted in TV Recenze
  • Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu3. srpna 2016 Hra o Trůny (Game of Thrones) na Comic-Conu v San Diegu Bude to už něco přes týden, co se na konci července 2016 konal v americkém městě San Diegu populární Comic-Con, jehož 49. ročník se na floridském pobřeží koná nepřetržitě od roku 1970. Jako pokaždé se diváci mohli dozvědět něco nového ze […] Posted in Zajímavosti
  • Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)31. května 2016 Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06) Tak máme pro Vás připraven další obsah epizody seriálu Hra o trůny. Tentokrát ke to 6. epizoda z 6. série, která šla na HBO 30.5.2016. Epizoda začíná scénou Meery (Ellie Kendrick) a Brana (Isaac Hempstead Wright). Bran sní, zatímco jej […] Posted in Spoilery
  • Teminátor:Genisys – první dojem30. června 2015 Teminátor:Genisys – první dojem Taťka Terminátor jako ochránce mladičké Sarah Connorové se musí otáčet v novém filmu, kde se to hemží roboty v různé fázi vývoje. To starý dobrý Terminátor se drží své osvědčené kombinace síly, koumáckého rozumu, obětavosti a […] Posted in Filmové premiéry

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.