Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Vojtěch Dyk

Vojtěch Dyk
Ohodnoťte člá­nek

Vojtěch Dyk (* 23. čer­ven­ce 1985 Praha) je čes­ký herec a hudeb­ník.

Je synem zná­mé­ho lite­rár­ní­ho his­to­ri­ka a spi­so­va­te­le PhDr. Radko Pytlíka, CSc., a Věry Dykové, maji­tel­ky nakla­da­tel­ství Emporius. Jelikož ona sama odmít­la při­jmout jmé­no své­ho muže, roz­hod­la, že i syn dosta­ne její pří­jme­ní, aby ho uchrá­ni­la před stej­ný­mi posměš­ky, jaké v mlá­dí slý­chá­val jeho otec.

Jedním z jeho pří­buz­ných je čes­ký bás­ník Viktor Dyk, před­sta­vi­tel čes­ké avant­gard­ní gene­ra­ce z pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí. Mezi ty méně zná­mé pat­ří Alois Dyk, děde­ček Věry Dykové, jehož oso­ba je úzce spja­ta s his­to­rií rodin­né­ho nakla­da­tel­ství Emporium, „poz­dě­ji Emporius“ a František Dyk, diri­gent Symfonického orchest­ru Československého roz­hla­su.
Přestože je jeho jmé­no v médi­ích čas­to spo­jo­vá­no s bás­ní­kem Viktorem Dykem, jed­ná se o mno­hem vzdá­le­něj­ší větev, niko­li však o pří­mou rodo­vou linii.

Ke zpě­vu se dostal přes dět­ský sbor. Zpíval v kape­lách Davidoff a T.O.P. Dream Company. V sou­čas­né době účin­ku­je v Národním diva­dle a v diva­dle La Fabrika. Je pře­de­vším znám, jako frontman hudeb­ní kape­ly Nightwork a její tříčlen­né pod­sku­pi­ny Tros Discotequos. Během posled­ních tří let se před­sta­vil též jako zpě­vák brněn­ské swin­go­vé for­ma­ce B-Side Band.

Zvládá oper­ní zpěv, jódlo­vá­ní a tanec. Jeho sil­nou strán­kou je impro­vi­za­ce.

Jako člen občan­ské­ho sdru­že­ní Real TOP Praha par­ti­ci­pu­je na spor­tov­ně kon­ci­po­va­ných akcích s cílem pod­po­řit cha­ri­ta­tiv­ní pro­jek­ty po celé České repub­li­ce.


Detaily o článku Vojtěch Dyk

 

Wikipedie

Články pře­vza­té z čes­ké Wikipedie.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • VOJTĚCH DYK (1985)29. září 2014 VOJTĚCH DYK (1985) Zpěvák, herec, dabér, textař Vojtěch Dyk pochází z Prahy a velkou část života prožil na Letné. Ke zpěvu se dostal přes dětský sbor, kde působil od sedmi let. Studoval také hru na housle a […]
 • Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 %28. listopadu 2016 Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 % Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […]
 • Anděl Páně 215. listopadu 2016 Anděl Páně 2 Pokračování jedné z nejúspěšnějších českých pohádek s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích natočil režisér Jiří Strach. Příběh o hledání jablka v adventním čase představili […]
 • Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha! V hvězdném nebi se v pohádce Anděl Páně 2 sešla řada postav a jejich představitelů z prvního dílu. V čele s pánem Bohem Jiřím Bartoškou. „Jak se píše v Písmu svatém, Boha nikdy nikdo […]
 • Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat! Děj filmu zavede Petronela s Uriášem do malého města, kde se potkají s holčičkou Anežkou a její maminkou, krásnou vdovou Magdalenou.  V roli Anežky uvidíme Annu Čtvrtníčkovou. „Jsem […]
 • Anděl Páně 2 - Nejnáročnější scény - Hrůzný obraz č. 482. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Nejnáročnější scény - Hrůzný obraz č. 48 Podle režiséra Jiřího Stracha Oni ti kluci si musí taky občas něco užít.  My máme takový obraz 48, už z jedničky se to traduje, kdy já jsem je vždycky poslal někam na kopec a říkal jsem: […]
 • Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov15. září 2015 Policejní čekatel Eisner a agent Food lákají do kin na film Wilsonov Dnes se nový film Wilsonov režiséra Tomáše Mašína představil před novinářským publikem  a od 1.října 2015 se už bude ucházet o zájem filmových diváků. Vtipná detektivní komedie má skvělé […]
 • Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90%22. listopadu 2016 Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90% Rodinná filmová pohádka Anděl Páně, která se těší velké oblibě televizních diváků na vánoční svátky, má nyní po  jedenácti letech své pokračování, které se objeví v kině krátce před […]
 • Anděl Páně 2 - Příběh2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Příběh V hlavních rolích příběhu, který se odehrává v adventním čase, se opět setkáme s oblíbenou dvojicí – andělem Petronelem a čertem Uriášem v podání Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. Jejich […]
 • Tři bratři - fotky z novinářské konference13. srpna 2014 Tři bratři - fotky z novinářské konference Fotky ve větším rozlišení najdete na partnerském webu 10Mpix.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2