Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jan Svěrák

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Jan Svěrák (* 6. února 1965 Žatec) je český reži­sér a sce­nárista, syn Zdeňka Svěráka.

V letech 1983–1988 vystu­do­val praž­skou FAMU, sice katedru doku­men­ta­ris­tiky, ale jeho doku­menty brzo začaly být sty­li­zo­vané (Vesmírná ody­sea II) nebo zcela fik­tivní – Ropáci (1988), kte­rými se pro­sla­vil a zís­kal za ně tzv. stu­dent­ského Oscara). V 90. letech začal točit celo­ve­černí hrané filmy a stal se patrně nej­ú­spěš­něj­ším reži­sé­rem své gene­race: jeho filmy (snad vyjma roz­pa­či­těji při­ja­tého Akumulátora 1) se těší vel­kému divác­kému úspě­chu a pra­vi­delně zís­ká­vají řadu cen na fil­mo­vých fes­ti­va­lech; má tři České lvy za nej­lepší režii, Obecná škola byla nomi­no­vána na Oscara a Kolja jej zís­kal.

Poslední pro­jekt Vratné lahve, k němuž měl scé­nář napsat a hlavní, „lou­kov­skou“ roli vytvo­řit opět Zdeněk Svěrák (jeho ženu pak Daniela Kolářová), se na konci před­pro­dukční fáze a po značné pub­li­citě roz­hodl původně zru­šit. V březnu 2006 se však začala natá­čet pře­psaná verze scé­náře a pre­mi­éra snímku v čes­kých kinech pro­běhla v březnu 2007.

Mezitím nato­čil živo­to­pisný doku­ment Tatínek aneb Mramorizace Zdeňka Svěráka, který měl pre­mi­éru v září 2004.

Založil pro­dukční stu­dio Biograf, které spo­lu­pra­co­valo na skoro všech jeho fil­mech.


Detaily o článku Jan Svěrák

Wikipedie

Články pře­vzaté z české Wikipedie.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Tři bratři – 68 %14. srpna 2014 Tři bratři – 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli a stali se z nich mladí muži. Stále ale měli rádi […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Vratné lahve – Snadné je žít…24. září 2007 Vratné lahve – Snadné je žít… Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než kdykoliv předtím pociťuje, že pokud nezatáhne za […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Tři bratři – fotky z novinářské konference13. srpna 2014 Tři bratři – fotky z novinářské konference Fotky ve větším rozlišení najdete na partnerském webu 10Mpix.cz Posted in Filmové premiéry
  • Tři bratři – video z novinářské konference14. srpna 2014 Tři bratři – video z novinářské konference Posted in Články
  • Tři bratři – Film o filmu – 1. – 3. část15. srpna 2014 Tři bratři – Film o filmu – 1. – 3. část Tři bratři - Film o filmu 1. část Tři bratři - Film o filmu 2. část Tři bratři - Film o filmu 3. část Posted in Články
  • Ladislav Chudík27. května 2014 Ladislav Chudík Ladislav Chudík (* 27. května 1924, Hronec) je slovenský herec a divadelní pedagog. Život Studoval gymnázium v Kremnici, filozofickou fakultu bratislavské univerzity (1943–1944) a dramatické oddělení Státní konzervatoře v Bratislavě. Od […] Posted in Profily osob
  • Eli Wallach25. června 2014 Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec pocházející z polské židovské rodiny, držitel ceny Tony z roku 1951 a ceny Emmy. Jeho první velkou rolí, a patrně i světově nejznámější, […] Posted in Profily osob
  • Salma Hayeková2. září 2014 Salma Hayeková Salma Hayek Jiménez (* 2. září 1966 Coatzacoalcos, Veracruz) je mexická herečka, režisérka a producentka. Doposud hrála ve více než třiceti filmech. Účastní se charitativní činnosti proti násilí na ženách a diskriminaci […] Posted in Profily osob
  • KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971)3. října 2014 KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971) Pochází z Roudnice nad Labem. Při studiu na pražské DAMU (absolvovala Katedru alternativního a loutkového divadla) hostovala v Divadle Na zábradlí. V roce 1996 získala angažmá v Dejvickém divadle, kde působí dodnes. Je především divadelní […] Posted in Profily osob
  • Miroslav Krobot8. července 2014 Miroslav Krobot Vystudoval JAMU v Brně, po studiích nastoupil nejprve do divadla v Chebu. Pak působil několik let v Hradci Králové, kde na sebe v roce 1982 upozornil režií Romea a Julie, která byla považována za poněkud „divokou“. Od roku 1984 […] Posted in Profily osob

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.