Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Jan Svěrák

Jan Svěrák
Ohodnoťte člá­nek

Jan Svěrák (* 6. úno­ra 1965 Žatec) je čes­ký reži­sér a sce­náris­ta, syn Zdeňka Svěráka.

V letech 1983–1988 vystu­do­val praž­skou FAMU, sice kated­ru doku­men­ta­ris­ti­ky, ale jeho doku­men­ty brzo zača­ly být sty­li­zo­va­né (Vesmírná ody­sea II) nebo zce­la fik­tiv­ní – Ropáci (1988), kte­rý­mi se pro­sla­vil a zís­kal za ně tzv. stu­dent­ské­ho Oscara). V 90. letech začal točit celo­ve­čer­ní hra­né fil­my a stal se patr­ně nej­ú­spěš­něj­ším reži­sé­rem své gene­ra­ce: jeho fil­my (snad vyjma roz­pa­či­tě­ji při­ja­té­ho Akumulátora 1) se těší vel­ké­mu divác­ké­mu úspě­chu a pra­vi­del­ně zís­ká­va­jí řadu cen na fil­mo­vých fes­ti­va­lech; má tři České lvy za nej­lep­ší režii, Obecná ško­la byla nomi­no­vá­na na Oscara a Kolja jej zís­kal.

Poslední pro­jekt Vratné lah­ve, k němuž měl scé­nář napsat a hlav­ní, „lou­kov­skou“ roli vytvo­řit opět Zdeněk Svěrák (jeho ženu pak Daniela Kolářová), se na kon­ci před­pro­dukč­ní fáze a po znač­né pub­li­ci­tě roz­ho­dl původ­ně zru­šit. V břez­nu 2006 se však zača­la natá­čet pře­psa­ná ver­ze scé­ná­ře a pre­mi­é­ra sním­ku v čes­kých kinech pro­běh­la v břez­nu 2007.

Mezitím nato­čil živo­to­pis­ný doku­ment Tatínek aneb Mramorizace Zdeňka Svěráka, kte­rý měl pre­mi­é­ru v září 2004.

Založil pro­dukč­ní stu­dio Biograf, kte­ré spo­lu­pra­co­va­lo na sko­ro všech jeho fil­mech.


Detaily o článku Jan Svěrák

Wikipedie

Články pře­vza­té z čes­ké Wikipedie.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Jan Svěrák21. srpna 2017 Jan Svěrák Režisér, scenárista a syn Zdeňka Svěráka se narodil v Žatci. Na pražské FAMU vystudoval katedru dokumentární tvorby a do povědomí diváků se zapsal hned svým prvním hraným filmem Obecná […]
  • Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii27. března 2017 Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii Jan Tříska filmový a divadelní herec přijel na Febiofest ze Spojených států, aby v Obecním domě převzal cenu Kristiána za mimořádný přínos světové kinematografii. Herec má na svém kontě […]
  • Tři bratři - 68 %14. srpna 2014 Tři bratři - 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli […]
  • Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 %17. srpna 2017 Malý Eda se naučil chodit "Po strništi bos" - 70 % I když je z Prahy, najde kamarády v malém městečku, kde žije společně s maminkou, tatínkem a dalšími členy rodiny během protektorátu až do konce války. Je to zvídavý chlapec s citlivým […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Dnes v dopoledních hodinách proběhla novinářská konference k novému filmu Jana Svěráka Po strništi bos. Novinářům tvůrci pustili několik ukázek z filmu a proběhlo také odhalení plakátu […]
  • Vratné lahve - Snadné je žít...24. září 2007 Vratné lahve - Snadné je žít... Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než […]
  • Po strništi bos15. června 2017 Po strništi bos Podívejte se na záznam dnešní novinářské konference.  https://youtu.be/idHtYGWDY60
  • Jan Svěrák o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Jan Svěrák o filmu Po strništi bos O čem je film Po strništi bos? Je to komorní vyprávění o jedné rodině očima malého osmiletého chlapečka. Stejně jako Obecná škola, Kolja, Vratné lahve, každý ten film byl komorní příběh […]
  • Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí3. března 2018 Filmy nominované na Českého lva jsou nyní k online shlédnutí Filmy nominované na Českého lva, je možné shlédnout do 11. Března 2018 a to online na portálu DAfilms.cz. Bába z ledu, Křižáček, Svět podle Daliborka, Červená, Po strništi bos, Milada, […]
  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance