Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Jan Svěrák


Jan Svěrák (* 6. úno­ra 1965 Žatec) je čes­ký reži­sér a sce­náris­ta, syn Zdeňka Svěráka.

V letech 1983–1988 vystu­do­val praž­skou FAMU, sice katedru doku­men­ta­ris­ti­ky, ale jeho doku­men­ty brzo zača­ly být sty­li­zo­va­né (Vesmírná ody­sea II) nebo zce­la fik­tiv­ní – Ropáci (1988), kte­rý­mi se pro­sla­vil a zís­kal za ně tzv. stu­dent­ské­ho Oscara). V 90. letech začal točit celo­ve­čer­ní hra­né fil­my a stal se patr­ně nej­ú­spěš­něj­ším reži­sé­rem své gene­ra­ce: jeho fil­my (snad vyjma roz­pa­či­tě­ji při­ja­té­ho Akumulátora 1) se těší vel­ké­mu divác­ké­mu úspě­chu a pra­vi­del­ně zís­ká­va­jí řadu cen na fil­mo­vých fes­ti­va­lech; má tři České lvy za nej­lep­ší režii, Obecná ško­la byla nomi­no­vá­na na Oscara a Kolja jej zís­kal.

Poslední pro­jekt Vratné lah­ve, k němuž měl scé­nář napsat a hlav­ní, „lou­kov­skou“ roli vytvo­řit opět Zdeněk Svěrák (jeho ženu pak Daniela Kolářová), se na kon­ci před­pro­dukč­ní fáze a po znač­né pub­li­ci­tě roz­hodl původ­ně zru­šit. V břez­nu 2006 se však zača­la natá­čet pře­psa­ná ver­ze scé­ná­ře a pre­mi­é­ra sním­ku v čes­kých kinech pro­běhla v břez­nu 2007.

Mezitím nato­čil živo­to­pis­ný doku­ment Tatínek aneb Mramorizace Zdeňka Svěráka, kte­rý měl pre­mi­é­ru v září 2004.

Založil pro­dukč­ní stu­dio Biograf, kte­ré spo­lu­pra­co­va­lo na sko­ro všech jeho fil­mech.


Detaily o článku Jan Svěrák

Wikipedie

Články pře­vza­té z čes­ké Wikipedie.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii27. března 2017 Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii Jan Tříska filmový a divadelní herec přijel na Febiofest ze Spojených států, aby v Obecním domě převzal cenu Kristiána za mimořádný přínos světové kinematografii. Herec má na svém kontě nespočet filmových rolí a dá se s nadsázkou říct, že […] Posted in Profily osob
  • Tři bratři – 68 %14. srpna 2014 Tři bratři – 68 % Kdysi dávno žili na statku otec, matka a jejich tři synové: nejstarší Jan, prostřední Pepa a nejmladší Matěj. Jako malí kluci si rádi hráli a dělali různé skopičiny, ale postupně vyrostli a stali se z nich mladí muži. Stále ale měli rádi […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Vratné lahve – Snadné je žít…24. září 2007 Vratné lahve – Snadné je žít… Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než kdykoliv předtím pociťuje, že pokud nezatáhne za […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Tři bratři – fotky z novinářské konference13. srpna 2014 Tři bratři – fotky z novinářské konference Fotky ve větším rozlišení najdete na partnerském webu 10Mpix.cz Posted in Filmové premiéry
  • Tři bratři – Film o filmu – 1. – 3. část15. srpna 2014 Tři bratři – Film o filmu – 1. – 3. část Tři bratři - Film o filmu 1. část Tři bratři - Film o filmu 2. část Tři bratři - Film o filmu 3. část Posted in Články
  • Tři bratři – video z novinářské konference14. srpna 2014 Tři bratři – video z novinářské konference Posted in Články
  • Ladislav Chudík27. května 2014 Ladislav Chudík Ladislav Chudík (* 27. května 1924, Hronec) je slovenský herec a divadelní pedagog. Život Studoval gymnázium v Kremnici, filozofickou fakultu bratislavské univerzity (1943–1944) a dramatické oddělení Státní konzervatoře v Bratislavě. Od […] Posted in Profily osob
  • Salma Hayeková2. září 2014 Salma Hayeková Salma Hayek Jiménez (* 2. září 1966 Coatzacoalcos, Veracruz) je mexická herečka, režisérka a producentka. Doposud hrála ve více než třiceti filmech. Účastní se charitativní činnosti proti násilí na ženách a diskriminaci […] Posted in Profily osob
  • Eli Wallach25. června 2014 Eli Wallach Eli Wallach (7. prosince 1915 Brooklyn, New York, USA - 25. června 2014 USA ) byl americký herec pocházející z polské židovské rodiny, držitel ceny Tony z roku 1951 a ceny Emmy. Jeho první velkou rolí, a patrně i světově nejznámější, […] Posted in Profily osob
  • KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971)3. října 2014 KLÁRA MELÍŠKOVÁ (1971) Pochází z Roudnice nad Labem. Při studiu na pražské DAMU (absolvovala Katedru alternativního a loutkového divadla) hostovala v Divadle Na zábradlí. V roce 1996 získala angažmá v Dejvickém divadle, kde působí dodnes. Je především divadelní […] Posted in Profily osob

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.