Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

GARETH EDWARDS


GARETH EDWARDS
Ohodnoťte člá­nek

GARETH EDWARDS nato­čil svůj dru­hý celo­ve­čer­ní film, kte­rý násle­do­val po prv­ním kri­ti­kou oce­ně­ném nezá­vis­lém fil­mu z roku „Zakázaná zóna“.

Edwards pochá­zí z Nuneatonu, malé­ho měs­ta ve střed­ní Anglii, kde byl již od svých šes­ti let před­ur­čen pro kari­é­ru reži­sé­ra. Jeho absol­vent­ský film byl jeden z prv­ních, ve kte­rém byla pou­ži­ta kom­bi­na­ce živých her­ců a digi­tál­ních efek­tů. Edwards pocho­pil význam počí­ta­čo­vé gra­fi­ky pro kre­a­tiv­ní fil­mo­vou tvor­bu, a pro­to na počát­ku své kari­é­ry deset let pra­co­val z domo­va jako spe­ci­a­lis­ta na vizu­ál­ní efek­ty. V této době pra­co­val pro BBC a za doku­men­tár­ní film „Hirošima“ zís­kal cenu BAFTA.

Jeho schop­nos­ti v oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů mu umož­ni­ly reží­ro­vat pro BBC epic­ké dra­ma „Nesmrtelní váleč­ní­ci: Attila“, ve kte­rém osob­ně vytvo­řil všech 250 vizu­ál­ních efek­tů. Potom se zúčast­nil 48hodinové sou­tě­že London Sci-Fi, ve kte­ré dostal za úkol nato­čit bez štá­bu za dva dny krát­ký film pou­ze s jed­ním her­cem. Výsledný film „Factory Farmed“ zís­kal prv­ní cenu.

Inspirován tím­to par­ty­zán­ským pří­stu­pem k fil­mo­vé tvor­bě nato­čil obdob­ným způ­so­bem film „Zakázaná zóna“, vědecko-fantastický thriller o úto­ku mimo­zemš­ťa­nů na Zemi a o jeho dopa­dech na cynic­ké­ho ame­ric­ké­ho novi­ná­ře v podá­ní Scoota McNairyho. S mini­mál­ním štá­bem se ujal rolí scé­náris­ty, reži­sé­ra, kame­ra­ma­na a sám navr­hl mimo­zemš­ťa­ny a nato­čil vizu­ál­ní efek­ty. Za film „Zakázaná zóna“ byl Edwards nomi­no­ván na cenu BAFTA za nej­lep­ší debut brit­ské­ho reži­sé­ra nebo pro­du­cen­ta; dále zís­kal tři ceny brit­ské­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu za fil­mo­vé efek­ty včet­ně ceny za nej­lep­ší režii a tech­nic­ký pří­nos; za kame­ru, výpra­vu a vizu­ál­ní efek­ty obdr­žel cenu Evening Standard Film Award za nej­vět­ší technický/umělecký pří­nos; cenu London Film Critics Circle pro nej­lep­ší­ho začí­na­jí­cí­ho reži­sé­ra; a cenu Austin Film Critics Award za nej­lep­ší prv­ní film.

Úspěch fil­mu „Zakázaná zóna“ upou­tal pozor­nost Hollywoodu a Edwards tak dostal pří­le­ži­tost reží­ro­vat výprav­ný návrat fil­mu „Godzilla“.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • AARON TAYLOR-JOHNSON19. května 2014 AARON TAYLOR-JOHNSON AARON TAYLOR-JOHNSON  v současnosti pracuje na akčním dobrodružném filmu režiséra Josse Whedona „Avengers: Age of Ultron", ve kterém hraje Quicksilvera, jednoho ze skupiny superhrdinů. […]
  • JULIETTE BINOCHE19. května 2014 JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezinárodní uznání. Jako jediná herečka se může pochlubit tím, že získala ceny za nejlepší ženský herecký […]
  • Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 %14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story (Star Wars 3 a 1/2)- 50 % Tak jako v loni přišel do kin film ze série  Star Wars. Tentokrát ale nepatří do plnohodnotného příběhu. Je to spin-off, který spojuje třetí a čtvrtý díl. Příběh o prvním „Darebákovi“ […]
  • Godzilla – 50%14. května 2014 Godzilla – 50% Je tomu už šedesát let, co přišla do kin první příšera atomového věku. K tomuto velkému výročí natočili Američané další oslavný film s touto japonskou ikonou. Bohužel celému filmu škodí […]
  • BRYAN CRANSTON19. května 2014 BRYAN CRANSTON BRYAN CRANSTON získal tři ceny Emmy® za sebou za vynikající mužský herecký výkon v seriálu za svou roli v seriálu televizní společnosti AMC „Perníkový táta" a je tak teprve druhým hercem v […]
  • Rogue One: Star Wars Story14. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story Tak přináším první dojem z novinářské projekce. Myslím, že by se neměli značky (Harry Potter i Star Wars) ždímat pořád. Mezidíl mezi 3. a 4. epizodou patří mezi nejhorší díl. Jsou na něm […]
  • Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - O TVŮRCÍCH FELICITY JONES (Jyn Erso) se divákům zapsala do povědomí zejména svou na Oscara, cenu BAFTA, cenu SAG a na Zlatý globus nominovanou rolí po boku Eddieho Redmaynea ve filmu Jamese Marshe […]
  • Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu21. prosince 2016 Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu             OBSAH              Společnost Lucasfilm představuje snímek Rogue One: Star Wars Story, který je prvním z nové série samostatných filmů ze světa Star Wars, jenž fanoušci znají […]
  • Rogue one16. prosince 2016 Rogue one Včera měl premiéru Rogue one ze série Star Wars. Ví se, že jej producenti film měl dlouhé přetáčky, a tak se mnoho scén z teaseru nedostalo do finálního sestřihu. Přinášíme 12 fotek, které […]
  • ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Official Teaser Trailer7. dubna 2016 ROGUE ONE: A STAR WARS STORY Official Teaser Trailer Screeny z nejnovější Traileru ze světa Star Wars. Celý Trailer na TraileryCesky.net!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Kingdom Come: Deliverance