Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

CHRIS PRATT

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


CHRIS PRATT  se do divác­ké­ho pově­do­mí nej­ví­ce vepsal rolí Andyho Dwyera v úspěš­ném kome­di­ál­ním seri­á­lu sta­ni­ce NBC Parks and Recreation s Amy Poehler, Nickem Offermanem, Azizem Ansarim a Rashidou Jones.

Zatím napo­sle­dy jsme ho měli mož­nost sly­šet v ani­mo­va­ném sním­ku spo­leč­nos­ti Warner Bros. Lego pří­běh, ve kte­rém v původ­ním zně­ní namlu­vil posta­vu hlav­ní­ho hrdi­ny Emmetta. V lis­to­pa­du 2013 se Chris obje­vil v kome­dii spo­leč­nos­ti DreamWorks Pictures Pozdravy ze sper­ma­ban­ky s Vincem Vaughnem a Cobie Smulders. V sou­čas­né době natá­čí sní­mek Jurrasic World, ve kte­rém se obje­vu­je v roli Owena.

Pratt v roce 2012 si zahrál také v celo­ve­čer­ním sním­ku Zásnuby na dobu neu­r­či­tou s Jasonem Segelem, Emily Blunt a Alison Brie. Téhož roku ztvár­nil iko­nic­ké­ho čle­na týmu SEALs ve fil­mu Kathryn Bigelow 30 minut po půl­no­ci, kte­rý byl nomi­no­ván na cenu za nej­lep­ší film jak při udí­le­ní Zlatých gló­bů, tak i Oscarů.

V roce 2011 byl Pratt k vidě­ní ve fil­mu Moneyball, ve kte­rém před­vedl památ­ný herec­ký výkon v roli base­ballo­vé­ho hrá­če Scotta Hatteberga. V tom­to fil­mu spo­leč­nos­ti Columbia Pictures se dále obje­vi­li Brad Pitt, Jonah Hill a Philip Seymour Hoffman a sní­mek byl v cel­kem šes­ti kate­go­ri­ích nomi­no­ván na Oscara, včet­ně nomi­na­ce v kate­go­rii Nejlepší film.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz