Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

MICHELLE RODRIGUEZ

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Nahrávám...


MICHELLE RODRIGUEZ je vše­stran­nou hereč­kou, která se pro­sla­vila schop­ností kom­bi­no­vat svou vizáž „drsné dívky“ s při­ro­ze­nou krá­sou a nenu­ce­ným sex appea­lem. Naposledy jsme ji mohli vidět ve filmu Roberta RodriguezeMacheteDannym Trejem a Jessicou Alba, v akč­ním scifi Světová invaze, ve scifi vel­ko­filmu Avatar Jamese Camerona a obje­vila se také ve velice úspěš­ném pátém pokra­čo­vání série Rychle a zbě­sile, jejíž šestý díl v sou­časné době natáčí v Evropě.

Narodila se jako Mayte Michelle Rodriguez v Bexar County v Texasu a aby uko­jila touhu po natá­čení filmů, pra­co­vala po dva roky jako sta­tistka. Poté se roz­hodla herec­tví věno­vat na plný úva­zek, vydala se na svůj první kon­kurz na základě reklamy, která se obje­vila v maga­zínu Backstage West, a zane­dlouho byla k vidění v úspěš­ném nezá­vis­lém snímku Boxerka. Tato role jí vyne­sla mnohá oce­nění a velké uznání kri­tiky. Následně její holly­wo­od­ská kari­éra začala prudce stou­pat.

Záhy po tomto debutu se obje­vila v tele­viz­ním snímku Ve tři ráno sta­nice Showtime, v němž si zahrála po boku Dannyho Glovera, a v adre­na­li­no­vém mega­hitu Rychle a zbě­sileVinem DieselemPaulem Walkerem. Jakožto velká fanynka video­her pro­půj­čila svůj hlas celé řadě postav ve hrách jako True Crime: Streets of L.A., Driv3rHalo 2, kromě řady dal­ších. Rodriguez také nad­šeně při­jala roli ve filmu Resident Evil, adap­taci úspěšné video­herní série.

Mezi její další snímky patří napří­klad Vzpoura v SeattluCharlize Theron, Osudové léto, letní trhák S.W.A.T. – Jednotka rych­lého nasa­zení se Samuelem L. JacksonemColinem Farrellem, a také Pod kon­t­ro­louRayem Liottou.

V roce 2005 se začala nová kapi­tola její kari­éry, když při­jala jednu z hlav­ních rolí v obrov­sky úspěš­ném seri­álu sta­nice ABC Ztraceni, v němž ztvár­nila roli drsné poli­cistky Any Lucie, která se poprvé obje­vila v prů­běhu druhé sezóny seri­álu. Rodriguez měla šanci se k seri­álu vrá­tit během závě­rečné sezóny a dějo­vou linii své postavy uzavřít.

Tiskové materiály

Tiskové infor­mace. Většinou od dis­tri­bu­torů, ale občas i z tele­vizí a fes­ti­valů.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.