Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

MICHELLE RODRIGUEZ

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Nahrávám...


MICHELLE RODRIGUEZ je vše­stran­nou hereč­kou, kte­rá se pro­sla­vi­la schop­nos­tí kom­bi­no­vat svou vizáž „drs­né dív­ky“ s při­ro­ze­nou krá­sou a nenu­ce­ným sex appea­lem. Naposledy jsme ji moh­li vidět ve fil­mu Roberta RodriguezeMacheteDannym Trejem a Jessicou Alba, v akč­ním sci­fi Světová inva­ze, ve sci­fi vel­ko­fil­mu Avatar Jamese Camerona a obje­vi­la se také ve veli­ce úspěš­ném pátém pokra­čo­vá­ní série Rychle a zbě­si­le, jejíž šestý díl v sou­čas­né době natá­čí v Evropě.

Narodila se jako Mayte Michelle Rodriguez v Bexar County v Texasu a aby uko­ji­la tou­hu po natá­če­ní fil­mů, pra­co­va­la po dva roky jako sta­tist­ka. Poté se roz­hod­la herec­tví věno­vat na plný úva­zek, vyda­la se na svůj prv­ní kon­kurz na zákla­dě rekla­my, kte­rá se obje­vi­la v maga­zí­nu Backstage West, a zane­dlou­ho byla k vidě­ní v úspěš­ném nezá­vis­lém sním­ku Boxerka. Tato role jí vyne­sla mno­há oce­ně­ní a vel­ké uzná­ní kri­ti­ky. Následně její holly­wo­od­ská kari­é­ra zača­la prud­ce stou­pat.

Záhy po tom­to debu­tu se obje­vi­la v tele­viz­ním sním­ku Ve tři ráno sta­ni­ce Showtime, v němž si zahrá­la po boku Dannyho Glovera, a v adre­na­li­no­vém mega­hi­tu Rychle a zbě­si­leVinem DieselemPaulem Walkerem. Jakožto vel­ká fanyn­ka video­her pro­půj­či­la svůj hlas celé řadě postav ve hrách jako True Crime: Streets of L.A., Driv3rHalo 2, kro­mě řady dal­ších. Rodriguez také nad­še­ně při­ja­la roli ve fil­mu Resident Evil, adap­ta­ci úspěš­né video­her­ní série.

Mezi její dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad Vzpoura v SeattluCharlize Theron, Osudové léto, let­ní trhák S.W.A.T. – Jednotka rych­lé­ho nasa­ze­ní se Samuelem L. JacksonemColinem Farrellem, a také Pod kon­t­ro­louRayem Liottou.

V roce 2005 se zača­la nová kapi­to­la její kari­é­ry, když při­ja­la jed­nu z hlav­ních rolí v obrov­sky úspěš­ném seri­á­lu sta­ni­ce ABC Ztraceni, v němž ztvár­ni­la roli drs­né poli­cist­ky Any Lucie, kte­rá se popr­vé obje­vi­la v prů­bě­hu dru­hé sezó­ny seri­á­lu. Rodriguez měla šan­ci se k seri­á­lu vrá­tit během závě­reč­né sezó­ny a dějo­vou linii své posta­vy uzavřít.

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.