Milla Jovovich
Milla Jovovich
Ohodnoťte člá­nek

Militza Jovovich se naro­di­la 17.12.1975 srb­ské­mu léka­ři, Bohdanovičovi Jovovichovi a hereč­ce, Galině Loginové, ve měs­tě Kyjev na Ukrajině a má nevlast­ní­ho bra­t­ra z otco­vy stra­na Marca.

 

Otec stá­le ješ­tě stu­do­val, tak pořád ces­to­va­li mezi Londýnem a Ruskem a když bylo Mille 5 let se usa­di­li v USA. Už jako 9ti letá zahrá­la něko­lik men­ších dět­ských rolí a obje­vi­la se také na mód­ních foto­gra­fi­ích. Zahrála si v dra­ma­tic­kém sním­ku „Spojení dvou měsí­ců“ v roce 1988, ale více se uká­za­la o tři roky poz­dě­ji ve fil­mu „Návrat do mod­ré lagu­ny“. Po té se stě­hu­je do Londýna, kde chce pro­ra­zit jako zpě­vač­ka a ve svých osm­nác­ti letech vydá­vá svou prv­ní des­ku „Božská kome­die“, kte­rá byla pozi­tiv­ně při­ja­ta dokon­ce i kri­ti­ky.

Zlomovým oka­mži­kem její­ho živo­ta se stá­vá rok 1997, kdy si zahrá­la po boku Bruce Willise ve fil­mu „Pátý ele­ment“, kte­rý reží­ro­val Lucas Besson s kte­rým začí­na­jí budo­vat vztah a poz­dě­ji se vez­mou v Las Vegas. Po ztvár­ně­ní hlav­ní role ve fil­mu „Johanka z Arku“ se však roz­vá­dě­jí. Roku 2000 si spo­leč­ně s Melem Gibsonem zahrá­la ve „The mili­on dollar hotel“ a o rok poz­dě­ji se obje­vu­je v kome­dii „Zoolander“. V roce 2002 dostá­vá za úkol izo­lo­vat smr­tí­cí virus jako člen­ka elit­ní­ho koman­da v akč­ním sním­ku „Resident Evil“. Do dnes se živí jako hereč­ka, model­ka, zpě­vač­ka a mód­ní návr­hář­ka. Podle časo­pi­su „Forbes“ je Milla jed­nou z nej­lé­pe pla­ce­ných mode­lek na svě­tě, za což vdě­čí i kon­trak­tu s gigan­tem L’Oreal. Aby toho neby­lo málo, spo­lu s kama­rád­kou Carmen Hawk roz­jíž­dě­jí vlast­ní znač­ku Jovovich-Hawk, kte­rá se  poma­lu obje­vu­je v nej­vy­hlá­še­něj­ších buti­cích po celém svě­tě. Její styl je obdi­vo­ván mód­ní­mi exper­ty po celém svě­tě a na roz­díl od mno­ha slav­ných osob­nos­tí, jenž pou­ze pro­půj­ču­jí své jmé­no hoto­vým pro­duk­tům, si navr­hu­je své mode­ly výhrad­ně sama.Je také k dis­po­zi­ci v ome­ze­ném množ­ství v České republice.Od lis­to­pa­du 2007 je Milla mat­kou dce­ry Ever Gabo Anderson.

Filmografie

Jako hereč­ka

2007-

Resident Evil: Zánik (Resident Evil: Extinction) role: Alice

2006-

Ultraviolet role: Violet

2004-

Resident Evil: Apokalypsa (Resident Evil: Apocalypse) role: Alice

2002-

Loutka (Dummy) role: Fangora

2002-

Resident Evil role: Alice

2002-

Dvě na jed­no­ho (You Stupid Man) role: Nadine

2001 -

Zoolander role: Katinka

2000-

The mil­li­on dollar hotel role: Eloise

1999 -

Johanka z  Arku (The Story of Joan of Arc) role: Joan of Arc

1997 -

Pátý ele­ment (Fifth Element, The) role: Leeloo

1993 -

Omámení a  zma­te­ní (Dazed and Confused) role: Michelle Burroughs

1992 -

Chaplin role: Mildred Harris

1991 -

Návrat do Modré lagu­ny (Return to the Blue Lagoon) role: Lilli

 

 

Diskografie

Album

1994 - The Divine Comedy

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Ivan Trojan25. dubna 2009 Ivan Trojan Ivan se narodil 30.6.1964 v Praze a pochází z herecké rodiny. Jeho otec, herec Ladislav a bratr režisér a producent Ondřej. Nejprve vystudoval sportovní gympl a věnoval se basketbalu. […]
 • Bruce Lee17. června 2009 Bruce Lee    Celým jménem Bruce Jun Fan Lee se narodil 27.11.1940 v San Franciscu, jeho otec Lee Hoi Chuemu byl slavný operní zpěvák. Měl ještě dvě starší sestry, Agnes a Phoebe, a dva bratry, […]
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
 • Jannie Garth29. května 2009 Jannie Garth Jennie, celým jménem Jennifer Eve Garth se narodila 3.4.1972 v Urbaně, Ilinois v USA. Matka Carolyn a otec John mají, kromě Jennie ještě (pro Jennie nevlastní) dva syny (John a Chuck) a […]
 • Bradley Cooper6. března 2015 Bradley Cooper Bradley Cooper, celým jménem Bradley Charles Cooper (* 5. ledna 1975 Filadelfie) je americký filmový, televizní a divadelní herec. Poprvé na sebe upoutal v televizním seriálu Alias a […]
 • Věra Čáslavská31. srpna 2016 Věra Čáslavská Věra Čáslavská (* 3. května 1942 Praha † 30.8.2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a významná sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná […]
 • Jiřina Jirásková7. ledna 2013 Jiřina Jirásková Jiřina Jirásková (17. února 1931 - 7. ledna 2013, Praha) byla česká herečka, partnerka českého filmového a televizního režiséra Zdeňka Podskalského. Vystudovala Pražskou konzervatoř, […]
 • Michal Suchánek27. dubna 2009 Michal Suchánek  Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Vystudoval herectví na pražské konzervatoři obor herectví a poté účinkoval v divadle Františka Ringo Čecha. […]
 • Karel Höger17. června 2014 Karel Höger Karel Höger (17. června 1909, Brno-Královo Pole – 4. května 1977, Praha) byl významný český herec. Byl to velice jemný člověk s mimořádně citlivým hereckým projevem a kultivovanou […]
 • Winona Ryder29. října 2014 Winona Ryder Winona Laura Horowitz (* 29. října 1971, Winona, Minnesota, USA ), známá spíše pod profesionálním jménem Winona Ryder je americká herečka. Svoji kariéru zahájila v roce 1986. Přestože […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X