Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web
Psí ostrov - 65 %

Příběh se ode­hrá­vá v neda­le­ké budouc­nos­ti v Japonsku, kte­ré je zce­la odliš­né od sou­čas­né­ho. V hlav­ním měs­tě Megasaki vlád­ne sta­ros­ta Kobayashi, kte­rý se sna­ží jed­nat pod­le své­ho nej­lep­ší­ho ...

Čtěte více

Black Panther - recenze

A máme tu prv­ní recen­zi, netře­ba psát sáhodlou­hé obsáh­lé tex­ty ale spí­še rych­le zohled­nit kva­li­tu dabin­gu jako cel­ku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black Panther) byl ...

Čtěte více
5. stránka z celkem 265« První...34567...102030...Poslední »

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Filmové recenze