Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Nakresli si příběh – 12 poučných příběhů s prázdnými stranami pro kresby dětí

Rádi s vaši­mi dět­mi čte­te, kres­lí­te, vymýš­lí­te pří­běhy a fan­ta­zí­ru­je­te? Pak prá­vě vám je urče­ná kníž­ka slo­ven­ské­ho auto­ra Mateje Zámečníka. Obsahuje dva­náct pouč­ných pří­bě­hů o zví­řát­kách s návod­nou otáz­kou

Čtěte více
2. stránka z celkem 19512345...102030...Poslední »

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.