Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Probudím se včera – divákova noční můra (40%)

Proč cho­dit zby­tečně kolem horké kaše. Další pokus o čes­kou kome­dii je směšný sám o sobě, ale bohu­žel ne záslu­hou dobře napsa­ného scé­náře, zda­řilé rea­li­zace či sluš­ných herec­kých

Čtěte více

Film Modrý tygr byl vybrán na prestižní světové festivaly a jeho zvířecí hrdina ožije v animovaných příbězích výherců kreativní soutěže Hledá se modrý tygr

Snímek debu­tu­jí­cího reži­séra Petr Oukropce Modrý tygr byl vybrán na pres­tižní mezi­ná­rodní fes­ti­valy pro děti v Kanadě, Norsku a Německu a zahájí tak v dubnu svoji mezi­ná­rodní dis­tri­buci. Tento

Čtěte více

Signál – další český film, o kterém divák neví, co si o něm má myslet (40%)

Čekám na kome­dii a ona z plátna nepři­chází a tak čekám dál… marně. Ve volné parafrázi na ústřední stej­no­jmen­nou píseň sku­piny Nightwork k novému filmu teprve čty­ři­a­dva­ce­ti­le­tého reži­séra Tomáše

Čtěte více

REŽISÉR JOSS WHEDON A HVĚZDNÝ HERECKÝ TÝM PŘI NATÁČENÍ SNÍMKU THE AVENGERS SPOLEČNOSTI MARVEL

První, čeho si při vstupu do ate­li­éru v Albuquerque v Novém Mexiku, kde se natáčí film Avengers spo­leč­nosti Marvel všim­nete, je úžasná atmo­sféra. Všichni se zdají být uvol­nění,

Čtěte více

Válečný kůň – recenze – 75 %

Předlohou k fil­mo­vému scé­náři se stala kniha War Horse ang­lic­kého spi­so­va­tele a dra­ma­tika Michaela Morpurga. Kniha oslo­vila mnoho čte­nářů a Nick Stafford ji upra­vil do diva­delní hry, která

Čtěte více
107. stránka z celkem 160« První...102030...105106107108109...120130140...Poslední »

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.