Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Psáno před lety

Rozhovor s Michalem Vieweghem

V sou­čas­nos­ti pat­ří k nej­ú­spěš­něj­ším čes­kým spi­so­va­te­lům (mj. kni­hy Povídky o man­žel­ství a o sexu, Účastníci zájez­du, Román pro ženy, Zapisovatelé otcov­ský lás­ky, Báječná léta s Klausem, Případ nevěr­né Kláry, Vybíjená,

Čtěte více

Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla – 60 %

Do kin při­chá­zí ani­mo­va­ný film s výraz­nou dív­čí hrdin­kou. Společnost Pixar vsa­di­la ten­to­krát na ruso­vla­sou prin­cez­nu Merindu, kte­rá si uží­vá báječ­ný život s jízdou na koni a střel­bou

Čtěte více
105. stránka z celkem 166« První...102030...103104105106107...110120130...Poslední »

X