Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Křest knihy Mise Haiti


Křest kni­hy Mise Haiti
Ohodnoťte člá­nek

V úte­rý 21.listopadu pro­bě­hl v Praze křest kni­hy MUDr. Tomáše Šebka Mise Haiti.

Akce pořá­da­la Mladá fron­ta ve spo­lu­prá­ci s Galerií Lucerna ve Štěpánské uli­ci od 17 hodin. Na pro­gra­mu byla bese­da s auto­rem kni­hy MUDr. T.Šebkem, čte­ní z kni­hy Mise Haiti, auto­gra­mi­á­da a křest čtvr­té­ho, pře­pra­co­va­né­ho a dopl­ně­né­ho vydá­ní kni­hy Mise Haiti. Po křtu kni­hy násle­do­va­lo občer­stve­ní a bese­da s auto­rem.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Posters.cz