Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely...


Brány ško­ly čar a kou­zel se zno­vu ote­vře­ly...
Ohodnoťte člá­nek

Čaroděj Harry Potter si pod­ma­nil celý mudlov­ský svět. Kouzla a magie se díky němu dosta­ly téměř do kaž­dé domác­nos­ti a 26. červ­na uply­ne už neu­vě­ři­tel­ných dva­cet let od vydá­ní prv­ní kni­hy o mla­dém čaro­děj­nic­kém učni v Anglii! Oslavte tohle výro­čí s námi a ponoř­te se zno­vu do jedi­neč­né­ho svě­ta plné­ho léta­jí­cích košťat, bubla­jí­cích kot­lí­ků a kou­zel­ných hůlek! Užijte si pří­běh Harryho Pottera zno­vu v novém vydá­ní prv­ní­ho dílu série Harry Potter a Kámen mudr­ců. Protože jsou pří­běhy, za kte­ré sto­jí bojo­vat. A jsou kni­hy, kte­ré vás odzbro­jí dřív, než stih­ne­te říct Expelliarmus!

Tiskové materiály

Tiskové infor­ma­ce. Většinou od dis­tri­bu­to­rů, ale občas i z tele­vi­zí a fes­ti­va­lů.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

2 komentáře: „Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)