Nejčtenější recenze knih | Kritiky.cz

Nejčtenější recenze knih

 1. Pavel Taussig pře­žil Pochod smr­ti a teď vydá­vá své vzpo­mín­ky - 6 507 zobr.
 2. Chlapec, kte­ré­ho vidí jen ona. To ale nezna­me­ná, že nee­xis­tu­je… - 4 877 zobr.
 3. Exorcismus mé nej­lep­ší kama­rád­ky - posed­lost netře­ba brát na leh­kou váhu - 3 727 zobr.
 4. Radka Třeštíková: Bábovky - 3 489 zobr.
 5. Mimo zákon - kam se člo­věk podí­val, všu­de samý lou­pe­ži­vý rytíř - 3 171 zobr.
 6. Arnold Schwarzenegger – Total Recall – Můj neu­vě­ři­tel­ný život­ní pří­běh - 3 014 zobr.
 7. Tragický pří­běh mla­dé Veroniky odha­lí kni­ha „Dnes v noci jsem ji viděl“ - 2 828 zobr.
 8. Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpo­čí­tá­vá­ní kon­ce 60% - 2 627 zobr.
 9. Hrůzostrašná his­to­rie z Olomoucka – tem­né pří­běhy pod­le sku­teč­ných udá­los­tí a legend - 2 491 zobr.
 10. Skryté svě­ty 2019: Kalendář z jiné­ho svě­ta - 2 022 zobr.
 11. Sněží, sně­ží... - Tři svá­teč­ní roman­ce - 1 792 zobr.
 12. Černé lek­ní­ny od Michel Bussi - 1 683 zobr.
 13. Olga Path Štiplová: Zmrzlina s pří­chu­tí zámě­ru - 1 567 zobr.
 14. Paula Hawkins: Dívka ve vla­ku - 1 546 zobr.
 15. Svět bez stíž­nos­tí, aneb zby­teč­né čer­né mra­ky roze­žeň­te kni­hou a fia­lo­vým náram­kem - 1 426 zobr.
 16. Sedmilhářky – Liane Moriarty - 1 400 zobr.
 17. Jaká tajem­ství ukrý­vá Zázračný svět včel? - 1 361 zobr.
 18. Deset malých čer­nouš­ků - 1 294 zobr.
 19. Janina Černá: Cukrfree - 1 271 zobr.
 20. Brad Pilon: Jezte! Nejezte! Jezte! - 1 239 zobr.

X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg