Vzpoura strojů | Filmy online | Kritiky.cz

Vzpoura strojů

Po posled­ním tero­ris­tic­kém úto­ku se vlá­da USA roz­hod­ne pro spe­ci­ál­ní opat­ře­ní. Vytvoří tzv. ODIN, cen­t­rál­ní pozo­ro­va­cí sys­tém, kte­rý vyu­ží­vá sítě mili­ó­nů robo­tů. Jejich video­zá­zna­my mají slou­žit jako důkaz­ní mate­ri­ál a odha­lo­vat kri­mi­nál­ní čin­nost. Jenže celá síť se jak­si vymkne kon­t­ro­le a začí­ná žít svým vlast­ním živo­tem. Inteligentní ODIN poma­lu splé­tá své sítě a nená­pad­ně zís­ká­vá nad­vlá­du nad lid­stvem. Z robo­tů se stá­va­jí plně ozbro­je­ná mon­stra, kte­rá zlik­vi­du­jí kaž­dé­ho, kdo by mohl odha­lit jejich tajem­ství. Lidstvo udě­la­lo obrov­skou chy­bu: dalo robo­tům inte­li­gen­ci a prá­vo zabí­jet!

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Machete zabíjí | Machete Kills [35%]16. ledna 2014 Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepálenější akční výplachy minulých desetiletí a který byl nalepen na dvojprogram podobně laděných filmů, byl […]
  • Predátoři [80%]16. července 2010 Predátoři [80%] Pod podstatným jménem Predátor si dnes, vedle krvelačných dokumentů na Discovery, většina z nás představí především slavnou filmovou sci-fi sérii čítající dva samostatné díly a dva […]
  • Nelítostný souboj na Blu-ray12. února 2015 Nelítostný souboj na Blu-ray Když se tak probírám mezi úspěšnými režiséry, na které se fanoušci pokaždé těší, tak jedno z mých režisérských jmen na seznamu je Michael Mann. Režisér, který má už více než 72 let a mezi […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Soumrak samurajů23. ledna 2017 Soumrak samurajů Za dávných časů bylo v Japonsku bráno opuštění klanu jako zrada, ale Kanichiro Yoshimura ze své rodné vesnice přesto odešel. Dostal se do elitní Shinsengumi, školy nejlepších samurajů. A i […]
  • Veronika se rozhodla zemřít23. ledna 2017 Veronika se rozhodla zemřít Tento dojemný příběh, natočený na motivy stejnojmenného bestselleru z pera Paula Coleha, připomíná, že všichni lidé někdy potřebují v životě druhou šanci. Tváří v tvář svému bezútěšně […]
  • Ranhojič11. ledna 2017 Ranhojič Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný středověk. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Mladý Rob Cole […]
  • Mallory26. listopadu 2015 Mallory Po unikátních časosběrných dokumentech Marcela, René a Katka přichází dokumentaristka Helena Třeštíková s novým filmem, v němž 13 let sleduje hlavní hrdinku Mallory, která se po těžkých […]
  • Ženy bez mužů10. ledna 2017 Ženy bez mužů Ženy v jedné malé vesnici uprostřed jihoamerických hor najednou zůstaly úplně samy bez mužů. Ti zmizeli do nějaké nesmyslné války a jediný chlapík, který ve vesnici zbyl, je otec Rafael. […]
  • Mladé pušky19. ledna 2017 Mladé pušky Na farmě Johna Tanstalla našli domov a práci mladí muži, patřící ke spodině společnosti. Tanstall je navíc vychovává, učí je číst a psát a dodržovat určitá pravidla. Ten, kdo pravidla […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg