Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Útěk do Mexika


Ohodnoťte člá­nek

Gangster Doc McCoy dopla­til na špat­né­ho kama­rá­da a skon­čil ve věze­ní. Je mu jas­né, že se ven jen tak nedo­sta­ne a pošle svou ženu Carol za vliv­ným obchod­ní­kem Jackem Benyonem, kte­rý shá­ní spo­leh­li­vé­ho člo­vě­ka. Benyon pomů­že Docovi na svo­bo­du, ale žádá pro­ti­služ­bu. Doc má spo­lu s dvě­ma jeho lid­mi - Frankem a Rudym - vylou­pit tre­zor na závo­diš­ti. Loupež, na níž se podí­lí i Carol, se poda­ří, ale v jejím prů­bě­hu ztra­tí Frank ner­vy a zastře­lí poli­cis­tu. Na útě­ku pak Rudy Franka zlik­vi­du­je a vzá­pě­tí se poku­sí zabít i Doca. Ten je ale rych­lej­ší. Doc při­vá­ží Benyonovi pení­ze, ale pře­dá­ní kořisti kon­čí neo­če­ká­va­nou tragé­dií. Benyon mu pro­zra­dí, že se vyspal s jeho ženou, kte­rá mu dala před­nost před uvěz­ně­ným man­že­lem a chce jak pení­ze, tak Carol. Ta se ale posta­ví na Docovu stra­nu a Benyona zastře­lí. Dvojice se dává na útěk a s ulou­pe­ný­mi peně­zi míří do El Pasa, odkud se chce dostat do Mexika. po jejich sto­pách se ale vydá­vá Rudy, kte­rý si popr­vé v živo­tě oblékl neprů­střel­nou vestu a pro­to střet­nu­tí s Docem pře­žil. Mimo něj míří do El Pasa i zby­tek Benyonovy ban­dy a nako­nec i poli­cie. V malém hote­lu v El Pasu dojde ke koneč­né­mu střet­nu­tí...

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. května 2003 KONTAKT Onehdy jsem od kohosi slyšel, že jeho děti na Contact odmítly jít s tím, že tam ani nejsou žádní pořádní ufouni. Vlastně mají pravdu; je to film o prvním setkání lidí se známkami mimozemské civilizace -- a pro samou tlačenici se na […] Posted in TV Recenze
  • Nejlepší vyhrává31. ledna 2017 Nejlepší vyhrává Doc West (Terence Hill) měl štěstí v pokeru, jeho výhru však ukradli bandité. Doc West to ale nenechá jenom tak! Jeho snaha dopadnout lupiče se ale poněkud zvrtne a on sám skončí ve vězení. Když začne okolo zuřit divoká přestřelka, bude […] Posted in Filmy online
  • 16 bloků23. ledna 2017 16 bloků Po prohýřené noci je policista Jack (Bruce Willis) pověřen jednoduchým úkolem: zajistit převoz bezvýznamného zlodějíčka Eddieho (Mos Def) z policejní stanice k výslechu u soudu. Ten se nachází pouhých 16 bloků odsud. Jack je rozmrzelý a […] Posted in Filmy online
  • Univerzita pro příšerky - 55 %13. června 2013 Univerzita pro příšerky - 55 % Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak nenaruší. Jde cílevědomě za svým snem a jednou […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Pořád jsem to já - 75 %9. dubna 2015 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která je spojována s pokročilým stářím zaskočí nejen […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Tenkrát v Americe na Blu-ray3. prosince 2014 Tenkrát v Americe na Blu-ray Tak píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými třiceti lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. Nejsou to ještě filmy pro pamětníky. Jsou to filmy, […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 %31. července 2015 Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 % Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská organizace, tajná vládní služba IMF (Impossible Mission Force), začíná mít problémy s plněním náročných operací. Šéf CIA trvá na jejím […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Kill Bill - Volume 114. října 2003 Kill Bill - Volume 1 Po šesti letech půstu se na filmové plátno vrátil režisér Quentin Tarantino, tentokrát s filmem v asijském stylu.Je tomu šest let, kdy přišel do kin poslední film Quentina Tarantina Jackie Brownová, a teď nám chlápek z videopůjčovny […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Červený drak31. ledna 2003 Červený drak Opět tu máme Hannibala Lectera, vysoce sofistikovaného masového vraha a kanibala labužníka. Tentokrát se ale vrátíme zpět v čase a budeme svědky toho, jak se dostal do své prominentní cely a ještě mnoha a mnoha jiných zajímavých […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Nejhledanější muž na Blu-ray18. dubna 2015 Nejhledanější muž na Blu-ray Tak v krátkosti recenzuji Blu-ray filmu jednoho z posledních filmů Philipa Seymoura Hoffmana. Nejhledanější muž. Tento film prolétl kiny strašně rychle a ani pro digitální nosiče není kousek reklamy. Tak hodně málo lidí o tomto filmu bude […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.