Útěk do Mexika
Útěk do Mexika
Ohodnoťte člá­nek

Gangster Doc McCoy dopla­til na špat­né­ho kama­rá­da a skon­čil ve věze­ní. Je mu jas­né, že se ven jen tak nedo­sta­ne a pošle svou ženu Carol za vliv­ným obchod­ní­kem Jackem Benyonem, kte­rý shá­ní spo­leh­li­vé­ho člo­vě­ka. Benyon pomů­že Docovi na svo­bo­du, ale žádá pro­ti­služ­bu. Doc má spo­lu s dvě­ma jeho lid­mi - Frankem a Rudym - vylou­pit tre­zor na závo­diš­ti. Loupež, na níž se podí­lí i Carol, se poda­ří, ale v jejím prů­bě­hu ztra­tí Frank ner­vy a zastře­lí poli­cis­tu. Na útě­ku pak Rudy Franka zlik­vi­du­je a vzá­pě­tí se poku­sí zabít i Doca. Ten je ale rych­lej­ší. Doc při­vá­ží Benyonovi pení­ze, ale pře­dá­ní kořisti kon­čí neo­če­ká­va­nou tragé­dií. Benyon mu pro­zra­dí, že se vyspal s jeho ženou, kte­rá mu dala před­nost před uvěz­ně­ným man­že­lem a chce jak pení­ze, tak Carol. Ta se ale posta­ví na Docovu stra­nu a Benyona zastře­lí. Dvojice se dává na útěk a s ulou­pe­ný­mi peně­zi míří do El Pasa, odkud se chce dostat do Mexika. po jejich sto­pách se ale vydá­vá Rudy, kte­rý si popr­vé v živo­tě oblé­kl neprů­střel­nou ves­tu a pro­to střet­nu­tí s Docem pře­žil. Mimo něj míří do El Pasa i zby­tek Benyonovy ban­dy a nako­nec i poli­cie. V malém hote­lu v El Pasu dojde ke koneč­né­mu střet­nu­tí...

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • 5. května 2003 KONTAKT Onehdy jsem od kohosi slyšel, že jeho děti na Contact odmítly jít s tím, že tam ani nejsou žádní pořádní ufouni. Vlastně mají pravdu; je to film o prvním setkání lidí se známkami […]
  • Nejlepší vyhrává31. ledna 2017 Nejlepší vyhrává Doc West (Terence Hill) měl štěstí v pokeru, jeho výhru však ukradli bandité. Doc West to ale nenechá jenom tak! Jeho snaha dopadnout lupiče se ale poněkud zvrtne a on sám skončí ve […]
  • 16 bloků23. ledna 2017 16 bloků Po prohýřené noci je policista Jack (Bruce Willis) pověřen jednoduchým úkolem: zajistit převoz bezvýznamného zlodějíčka Eddieho (Mos Def) z policejní stanice k výslechu u soudu. Ten se […]
  • Univerzita pro příšerky - 55 %13. června 2013 Univerzita pro příšerky - 55 % Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […]
  • Pořád jsem to já - 75 %9. dubna 2015 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […]
  • Tenkrát v Americe na Blu-ray3. prosince 2014 Tenkrát v Americe na Blu-ray Tak píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými třiceti lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […]
  • Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 %31. července 2015 Mission Impossible – Národ grázlů (Mission: Impossible – Rogue Nation) - 70 % Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská organizace, tajná vládní služba IMF (Impossible Mission Force), začíná mít problémy s plněním […]
  • Kill Bill - Volume 114. října 2003 Kill Bill - Volume 1 Po šesti letech půstu se na filmové plátno vrátil režisér Quentin Tarantino, tentokrát s filmem v asijském stylu.Je tomu šest let, kdy přišel do kin poslední film Quentina Tarantina Jackie […]
  • Červený drak31. ledna 2003 Červený drak Opět tu máme Hannibala Lectera, vysoce sofistikovaného masového vraha a kanibala labužníka. Tentokrát se ale vrátíme zpět v čase a budeme svědky toho, jak se dostal do své prominentní cely […]
  • Nejhledanější muž na Blu-ray18. dubna 2015 Nejhledanější muž na Blu-ray Tak v krátkosti recenzuji Blu-ray filmu jednoho z posledních filmů Philipa Seymoura Hoffmana. Nejhledanější muž. Tento film prolétl kiny strašně rychle a ani pro digitální nosiče není […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X