Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Třetí poločas


Stijn a Carmen jsou moder­ní, krás­ní a boha­tí man­že­lé, mají roč­ní hol­čič­ku a oba vlast­ní pro­spe­ru­jí­cí fir­mu. Života uží­va­jí plný­mi douš­ky a jsou šťast­ní, ale jen do chví­le, kdy se Carmen vrá­tí od léka­ře. Ze dne na den se jejich život obrá­tí vzhůru noha­ma. Změní se z jed­no­ho nekon­čí­cí­ho večír­ku v cestu po dok­to­rech a nemoc­ni­cích. Zatímco ale Carmen pro­chá­zí léč­bou, milo­va­ný Stijn se s celou věcí vypo­řá­dá­vá po svém a vrhá se do amste­ro­dam­ské­ho noč­ní­ho živo­ta a do náru­čí žen. Film bez pato­su a faleš­né­ho sen­ti­men­tu při­bli­žu­je smr­tel­nou a nevy­lé­či­tel­nou nemoc, kte­rá zasáh­la mla­dý man­žel­ský pár v roz­květu živo­ta jako blesk z čis­té­ho nebe. Deprimující situ­a­ce v nemoc­ni­ci stří­da­jí trýzni­vé momen­ty prů­bě­hu nemo­ci a těž­ce zkou­še­né síly vzta­hu obou mla­dých lidí. Film je záro­veň i ódou na lás­ku a zaru­če­ně zasáh­ne do duše kaž­dé­ho divá­ka.

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Kšeft23. ledna 2017 Kšeft Stejnojmenná adaptace románu Petera Lefcourta The Deal, je důvtipnou satirou hollywoodského politikaření. Ukazuje "Město slávy" jako bezcitné místo plné proradných producentů, penězo-lačných studií a nekalých praktik. Jen lidé s tvrdou […] Posted in Filmy online
  • Veronika se rozhodla zemřít23. ledna 2017 Veronika se rozhodla zemřít Tento dojemný příběh, natočený na motivy stejnojmenného bestselleru z pera Paula Coleha, připomíná, že všichni lidé někdy potřebují v životě druhou šanci. Tváří v tvář svému bezútěšně předvídatelnému životu se krásná a úspěšná Veronika […] Posted in Filmy online
  • Soumrak samurajů23. ledna 2017 Soumrak samurajů Za dávných časů bylo v Japonsku bráno opuštění klanu jako zrada, ale Kanichiro Yoshimura ze své rodné vesnice přesto odešel. Dostal se do elitní Shinsengumi, školy nejlepších samurajů. A i když zprvu jako samuraj příliš nevypadal, choval […] Posted in Filmy online
  • Ranhojič11. ledna 2017 Ranhojič Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný středověk. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Mladý Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, […] Posted in Filmy online
  • Šmejdi9. února 2015 Šmejdi Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž […] Posted in Filmy online
  • Příběh lesa31. května 2016 Příběh lesa Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Ne tropického pralesa s exotickou zvěří, ale toho nám dobře známého lesa, který máme za humny a který pulsuje […] Posted in Filmy online
  • Hledá se prezident9. února 2015 Hledá se prezident Jeden z historických okamžiků novodobých českých dějin – první přímou volbu hlavy státu v České republice – zachytil režisér Tomáš Kudrna v novém dokumentárním filmu Hledá se prezident v produkci společnosti Negativ a v kinech se objeví […] Posted in Filmy online
  • Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba13. ledna 2017 Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba Petr studuje v Praze práva, Jakub tamtéž filozofii. Jsou nejlepší přátelé až do okamžiku, kdy jejich prázdninovou cestu po Slovensku zkříží romský mladík Imro. Imro miluje Eržiku, která se provinila proti odvěké tradici tím, že porušila […] Posted in Filmy online
  • Habermannův mlýn10. ledna 2017 Habermannův mlýn Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. […] Posted in Filmy online
  • Pouta22. června 2016 Pouta Vztek, prázdnota, posedlost, útěk. Československo, osmdesátá léta. Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho ubíjí a nudí. Upne se na pro něj nedosažitelnou dívku […] Posted in Filmy online

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.