Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Třetí poločas

Třetí polo­čas
Ohodnoťte člá­nek

Stijn a Carmen jsou moder­ní, krás­ní a boha­tí man­že­lé, mají roč­ní hol­čič­ku a oba vlast­ní pro­spe­ru­jí­cí fir­mu. Života uží­va­jí plný­mi douš­ky a jsou šťast­ní, ale jen do chví­le, kdy se Carmen vrá­tí od léka­ře. Ze dne na den se jejich život obrá­tí vzhů­ru noha­ma. Změní se z jed­no­ho nekon­čí­cí­ho večír­ku v ces­tu po dok­to­rech a nemoc­ni­cích. Zatímco ale Carmen pro­chá­zí léč­bou, milo­va­ný Stijn se s celou věcí vypo­řá­dá­vá po svém a vrhá se do amste­ro­dam­ské­ho noč­ní­ho živo­ta a do náru­čí žen. Film bez pato­su a faleš­né­ho sen­ti­men­tu při­bli­žu­je smr­tel­nou a nevy­lé­či­tel­nou nemoc, kte­rá zasáh­la mla­dý man­žel­ský pár v roz­kvě­tu živo­ta jako blesk z čis­té­ho nebe. Deprimující situ­a­ce v nemoc­ni­ci stří­da­jí trýzni­vé momen­ty prů­bě­hu nemo­ci a těž­ce zkou­še­né síly vzta­hu obou mla­dých lidí. Film je záro­veň i ódou na lás­ku a zaru­če­ně zasáh­ne do duše kaž­dé­ho divá­ka.

https://www.youtube.com/watch?v=yA8Kflh7Nw8

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Kšeft23. ledna 2017 Kšeft Stejnojmenná adaptace románu Petera Lefcourta The Deal, je důvtipnou satirou hollywoodského politikaření. Ukazuje "Město slávy" jako bezcitné místo plné proradných producentů, […]
  • Veronika se rozhodla zemřít23. ledna 2017 Veronika se rozhodla zemřít Tento dojemný příběh, natočený na motivy stejnojmenného bestselleru z pera Paula Coleha, připomíná, že všichni lidé někdy potřebují v životě druhou šanci. Tváří v tvář svému bezútěšně […]
  • Soumrak samurajů23. ledna 2017 Soumrak samurajů Za dávných časů bylo v Japonsku bráno opuštění klanu jako zrada, ale Kanichiro Yoshimura ze své rodné vesnice přesto odešel. Dostal se do elitní Shinsengumi, školy nejlepších samurajů. A i […]
  • Ranhojič11. ledna 2017 Ranhojič Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně medicíny jsou v Evropě zapomenuté, vládne zde temný středověk. Jedinou péči zajišťují potulní ranhojiči. Mladý Rob Cole […]
  • Šmejdi9. února 2015 Šmejdi Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze […]
  • Hledá se prezident9. února 2015 Hledá se prezident Jeden z historických okamžiků novodobých českých dějin – první přímou volbu hlavy státu v České republice – zachytil režisér Tomáš Kudrna v novém dokumentárním filmu Hledá se prezident v […]
  • Příběh lesa31. května 2016 Příběh lesa Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Ne tropického pralesa s exotickou zvěří, ale toho nám dobře známého […]
  • Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba13. ledna 2017 Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba Petr studuje v Praze práva, Jakub tamtéž filozofii. Jsou nejlepší přátelé až do okamžiku, kdy jejich prázdninovou cestu po Slovensku zkříží romský mladík Imro. Imro miluje Eržiku, která se […]
  • Pouta22. června 2016 Pouta Vztek, prázdnota, posedlost, útěk. Československo, osmdesátá léta. Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho ubíjí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Recenze knih/filmů